Zetten jij en je bedrijf in op innovatie? Dan hoop je natuurlijk dat dat iets opbrengt. Echte nieuwigheden bescherm je via een octrooi. Dat biedt je trouwens heel wat extra voordelen tegenover je concurrenten.

Heb jij een gat in de markt gevonden?
Een octrooi wordt niet zomaar toegekend. Wil je een technische innovatie via een octrooi beschermen, dan moet ze aan drie voorwaarden voldoen: ze moet nieuw, inventief en industrieel toepasbaar zijn. Terwijl de laatste voorwaarde vrij evident is, vormen de eerste twee vaak voorwerp van discussie.

Een uitvinding is bijvoorbeeld inventief als een vakman niet op een voor de hand liggende wijze tot hetzelfde idee kan komen. Maar de grens tussen een logisch gevolg en een inventieve toepassing is soms flinterdun. Bovendien impliceert de nieuwheidsvoorwaarde dat je je uitvinding niet meteen mag bekendmaken. Zodra je anderen erover vertelt, kan niemand er nog een octrooi voor registreren.

Waarom zou je een octrooi registreren?

1Je beschermt je concurrentievoordeel

Je dient dus best je octrooiaanvraag in voor je met je uitvinding uitpakt. Zo bescherm je de potentiële inkomsten die uit de uitvinding voortkomen. Dankzij je octrooi mag namelijk geen enkele concurrent je idee kopiëren en verkrijg je de zekerheid dat jij alleen het kan exploiteren. Je kan dat zelf doen of je kan ook aan anderen het recht geven dit te doen door het geven van licenties. Hoewel die bescherming in de ene sector amper nodig is, worden octrooien in andere sectoren ook bewust ingezet als afschrikmiddel. Ze geven een duidelijk signaal dat je geen concurrentie rond je uitvinding zal dulden.

2Je kan licenties met concurrenten uitwisselen

Een andere mogelijkheid is dat jij en je concurrent naast elkaar aan jullie eigen innovaties blijven werken en ze laten octrooieren. Jullie kunnen de octrooien dan inzetten als pasmunt om licenties uit te wisselen. Het laat aan beide partijen toe om elkaars productengamma aan te vullen of om toch wat te verdienen aan het verrichte onderzoek.

3Je pakt uit met een kwaliteitslabel

Daarnaast verleent een octrooi een bepaald prestige aan je uitvinding. Je kan je klanten oprecht zeggen dat je het meest innovatieve, beste of meest originele product verkoopt. Zelfs als er kopieën in de markt bestaan, zijn dat krachtige verkoopargumenten die je een belangrijk concurrentievoordeel bieden.

4Octrooien zijn fiscaal aantrekkelijk

En niet onbelangrijk: in België brengen octrooien sinds 2007 ook fiscaal wat op. Zo mag je 13,5% van de aanschaffingswaarde voor octrooien aftrekken van de belastbare basis voor de vennootschapsbelasting en is een groot deel van de inkomsten uit octrooien in feite belastingvrij. Het verklaart meteen waarom Belgische ondernemers de laatste jaren meer aandacht aan octrooien besteden.

5Het eenheidsoctrooi vereenvoudigt je bescherming op de Europese markt

Ten slotte biedt een Europees octrooi je binnenkort een heel ruime bescherming. In de loop van 2018 verschijnt het unitaire EU-octrooi op het toneel. Vanaf dan zal een door het Europese Octrooibureau verleend octrooi in één beweging voor de hele EU kunnen gelden. Je hoeft je dossier niet meer te laten vertalen en valideren in elke EU-lidstaat waar je actief bent. Je uitvinding geniet meteen van bescherming op een veel grotere markt. Een mooi resultaat van het Belgische voorzitterschap van de EU in 2011!

Tegelijk komt er een eengemaakt octrooigerecht, de ‘Unified Patent Court’. De beslissingen van die Europese rechtbank zullen in alle lidstaten rechtsgeldig zijn. En daardoor hoef je niet langer op elke lokale markt een octrooi te betwisten.

Een octrooi is dus meer dan de bescherming van je onderzoek
De voordelen van een octrooi zijn dus legio. Een octrooi beschermt je uitvinding niet alleen tegen ongewenste kopieën, maar creëert ook op andere manieren een gunstige marktpositie. Om al die manieren ten volle te benutten, laat je je het beste begeleiden door experts in intellectuele eigendom. Zij loodsen je vlot door alle procedures heen.