Wouter DecatIn samenwerking met

Wouter Decat, coördinator, Algemene Unie van Verpleegkundigen van België

Werken als verpleegkundige is een voorrecht. Het is een schitterend beroep. Als verpleegkundigen blijven we telkens mee het verschil maken. Daar kunnen berichten over een hoge workload voor de verpleegkundigen gelukkig niets aan veranderen, toch?

Goed nieuws! Volgens het jongste SERV-rapport over ‘werkbaar werk in de gezondheids- en welzijnszorg’ scoort de verpleegkunde als sector nog steeds beter dan het gemiddelde binnen de Vlaamse arbeidsmarkt. Het slechte nieuws? Dat we erop achteruit gaan. Maar dit is ook zo bij de rest van de Vlaamse arbeidsmarkt. De woonzorgcentra scoren wel iets lager dan de Vlaamse arbeidsmarkt.

Minder mensen, meer werk
Ontkennen dat vele verpleegkundigen binnen de zorgverlening onder druk staan heeft geen zin. Elke openstaande vacature in de zorg is er één te veel. Er is enerzijds een te lage instroom en anderzijds een toegenomen uitstroom omwille van de vergrijzende medewerkers en de pensioneringsgolf die de zorgsector overspoelt. Bovendien zal de vraag naar zorg door de vergrijzing en verzilvering in de bevolking sterk toenemen. We moeten nu met minder mensen meer doen en de normeringen zijn niet voldoende aangepast aan de zorgnoden van vandaag.

Verantwoordelijkheid
Iedereen neemt verantwoordelijkheid op om dit te verhelpen. Maar goed ook. Onze maatschappij wil de zorg en verantwoordelijkheid voor haar zieken, zorgbehoevenden en zwaksten ter harte blijven nemen. We kunnen de gestegen werkdruk niet afschuiven of zelfs minimaliseren onder het mom van flexibiliteit, kwaliteitsbevordering, noodzakelijke vooruitgang of besparingen.

 

“Als verpleegkundigen willen wij op een positief assertieve manier onze stem sterk laten horen in het debat over werkdruk”

 

Empowerment
De overheden nemen initiatieven om de instroom van zorgverleners in de zorg te vergroten en de uitstroom te verlagen. Ze zoeken elk op hun eigen terrein een aantal nieuwe paden om de zorgverlening te verzekeren. De zorgorganisaties zijn zich bewust van de grote uitdagingen om het verlies van veiligheid, van kwaliteit van zorg en van daadkracht te beperken. Ook de zorgvragers zelf vragen hierbij terecht verantwoordelijkheid en empowerment.

Garantie op zorg
Wij, als verpleegkundigen, blijven ook waakzaam, opdat we de zorg voor onze patiënten volhouden zonder uitgeblust of ontmoedigd te geraken. Als verpleegkundigen willen wij op een positief assertieve manier onze stem sterk laten horen in het debat over werkdruk en vanuit professionaliteit bouwen aan een vernieuwde organisatie van de zorg. Verpleegkundigen kunnen zich laten bijstaan door andere zorgverleners in multidisciplinair verband en zo de kwaliteit van zorg voor alle zorgvragers blijven garanderen.

Open staan voor vernieuwing
De kracht van de professionele werkattitude van verpleegkundigen is hierbij niet te onderschatten. Verpleegkundigen inspireren en stimuleren op alle niveaus om zorgvragers excellente zorg te verlenen. Verpleegkundigen staan open voor zorgvernieuwing, voor effectieve samenwerking met collega’s en met andere professionals, om prioriteiten te stellen en om zich in te zetten voor de kwaliteit van zorg. Verpleegkundigen vinden het hierbij vanzelfsprekend dat zij hun deskundigheid continu op peil houden. Het verpleegkundig handelen is bovendien gebaseerd op wetenschappelijke feiten, op praktijkervaring en op de behoefte van de patiënt. Die professionaliteit is een privilege en dit erkennen en beleven is een krachtig wapen tegen de werkdruk.