In samenwerking met

Wouter De Geest, gedelegeerd bestuurder BASF

Antwerpen heeft de ambitie om de slimste digitale stad van Europa worden. Wouter De Geest, gedelegeerd bestuurder van BASF Antwerpen, vindt dat de metropool alle troeven in huis heeft om dat doel te bereiken.

In januari nam Antwerpen de eerste slimme verkeersborden in gebruik. Dat soort nieuws stemt mij hoopvol. Een concreet mobiliteitsprobleem in de stad krijgt een oplossing op maat, dankzij technologische innovatie. Dat is de weg die we moeten inslaan.

Chemie is koploper
Ook de chemische industrie trekt volop de kaart van digitalisering. Willen we het verschil blijven maken op wereldvlak, dan moet onze productie nóg energie-efficiënter, betrouwbaarder en duurzamer. Op vele vlakken zijn we al koploper. Sinds 1990 is de totale productie van de sector verdrievoudigd, terwijl het energieverbruik slechts met 40 procent is toegenomen. We beperken afval, omdat we nevenstromen en overtollige energie elders in het productieproces nuttig hergebruiken. Geen enkele industrie doet ons dat voor. Digitale technologieën zullen ons helpen om in polepositie te blijven.

Zelf digitaal ondernemen
Ook als regio hebben we de nodige troeven om op het voorplan te treden. Havenstad Antwerpen heeft een stevige reputatie te verdedigen in de rest van de wereld. We mogen geen kansen laten liggen. Vóór de Googles, Apples of Amazons zich op onze logistieke en maritieme businessmodellen storten, moeten we zelf digitaal ondernemerschap tonen en oplossingen uitwerken. Projecten als NxtPort bewijzen dat dat mogelijk is. NxtPort – een project waarvoor verschillende bedrijven in de Antwerpse haven de krachten bundelen – kunnen we door uitwisseling en een slim gebruik van data een snellere logistieke afhandeling garanderen.

 

Breng grote bedrijven en start-ups samen, en de chemie doet zijn werk

 

Samen staan we sterk
Het sleutelwoord is samenwerking. Voor haar slimme verkeersborden werkt de stad samen met Rombit, een jong technologiebedrijf uit het Antwerpse. Dat illustreert dat de digitale revolutie waarde kan creëren voor alle ondernemingen, groot én klein. Grote, gevestigde ondernemingen zijn voortdurend op zoek naar inzichten om processen nóg te verbeteren en competitief te blijven. Start-ups op hun beurt kijken uit naar markten waar ze hun creativiteit en technologische knowhow in de praktijk kunnen brengen. Breng de twee samen en de chemie doet zijn werk.

Antwoorden op maatschappelijke vraagstukken
Maakcampussen geven co-creatie een duwtje in de rug. Op hotspots als BlueGate Antwerp steken  starters, KMO’s, grote bedrijven en kennisinstituten de koppen bij elkaar en  leggen we vandaag de fundamenten voor morgen. Bijvoorbeeld via BlueChem, de incubator voor duurzame chemie op de terreinen van BlueGate Antwerp. Via onderzoek en innovatie zal de chemie zal blijven zoeken naar oplossingen die een antwoord bieden op de maatschappelijke uitdagingen van vandaag: het klimaat, mobiliteit, verstedelijking.

Technologische kennis = basis
Ook voor het onderwijs zie ik een rol weggelegd. Willen we de digitale revolutie waarmaken, hebben we daar de juiste mensen voor nodig. In vele huidige en toekomstige jobs is technologische kennis een basisvereiste. Ook competenties veranderen. Creativiteit, initiatief, flexibiliteit worden alsmaar belangrijker. Onderwijs, overheid en bedrijfsleven moeten samen nadenken hoe ze talent opleiden en duurzaam inzetten gedurende een ganse loopbaan.

Alle troeven
We hebben alle troeven in huis: een stevige traditie als economische topregio, beloftevolle start-ups en een beleid dat innovatie en ondernemerschap ondersteunt. Zeker als havenstad, zou het zonde zijn om de boot te missen.