Sinds eind februari is Wim Geens Managing Director van Renewi, het fusiebedrijf tussen Van Gansewinkel en het Britse beursgenoteerde Shanks. Zijn ambities zijn niet min: innoverend samenwerken en 100 procent nuttige toepassingen voor alle afvalstromen vinden.

Na het overhandigen van zijn visitekaartje, dat gedrukt is op papier, gemaakt van de vezels van tomatenstengels, steekt Wim Geens gepassioneerd van wal.

Welke impact heeft de fusie op het algemeen beleid? Houdt dit veranderingen in voor de afvalverwerking of recyclage?
“Van Gansewinkel bestaat al meer dan 50 jaar en is ontstaan vanuit de afvalinzameling. Daar zijn zij altijd heel sterk in geweest. Shanks was meer gericht op het recycleren van de afvalstromen. Eigenlijk was Van Gansewinkel vooral bezig met de klantzijde van de markt en was Shanks eerder op het verwerkingsproces gefocust. Als Renewi willen wij die sterktes samenvoegen en een volledig verticaal geïntegreerd bedrijf zijn dat ook eindproducten ontwikkelt volgens de visie waste no more. Vandaag bestaat onze winst nog voor 70 procent uit inzameling en voor 30 procent uit recyclage en nieuwe toepassingen. Op termijn moet dat net het omgekeerde worden.”

Welke uitdagingen biedt de huidige klimaatopwarming op het vlak van duurzame afvalverwerking?
“De klimaatopwarming heeft te maken met broeikasgassen en die moeten we tegen 2050 reduceren. Daarom is het cruciaal om zoveel mogelijk secundaire grondstoffen te gebruiken die je gemakkelijk kunt recupereren. Denk bijvoorbeeld aan papier dat je tot zeven keer kunt hergebruiken. Zo hebben we ons eigen Renewi papier. Dat is kantoorpapier, dat we bij bedrijven ophalen en waarvan we opnieuw kantoorpapier maken, in samenwerking met een Duitse fabriek, om het daarna terug aan dezelfde klant te verkopen. Daarnaast blijft recycleren een must. België doet het goed op dat vlak. Vlaamse huishoudens recycleren 62 procent. Slechts enkele Scandinavische landen doen het beter. Voor de nuttige toepassingen van het ingezamelde afval zitten we zelfs boven de 90 procent. Daar worden echter ook verbrandingsinstallaties bijgerekend die energie recupereren, hoewel verbranden niet zo hoog aangeschreven is als recycleren.”

©Thomas Schurmans

Er is een mentaliteitsprobleem, want het is bewezen dat mensen die al actief bezig zijn met circulaire economie en duurzaamheid, minder consumeren

 

Wat is je mening over verspilling van grondstoffen, hulpstoffen en eindgoederen?
“Er bestaan diverse studies die aantonen dat we tussen de drie en de twaalf keer verbruiken van wat we werkelijk nodig hebben. Dat gaat van onnodig licht aandoen tot verbruiksgoederen weggooien. We vinden het klimaat belangrijk, maar als we het niet in onze portemonnee voelen, doen we relatief weinig. Het is een mentaliteitsprobleem, want het is bewezen dat mensen die al actief bezig zijn met circulaire economie en duurzaamheid, minder consumeren. Dat is net hetzelfde als wanneer je bijvoorbeeld een verbruiksteller in je auto hebt. Dan wil je elke dag minder verbruiken. Veel mensen recycleren al bewust, maar onder meer de composteerbare fracties die nog in de vuilniszak zitten, moeten eruit, net zoals het karton en papier dat gewoon weggegooid wordt.”

Welke rol kan de overheid in deze circulaire economie spelen?
“Waar ik al lang voor pleit, is dat de overheid gerecupereerde grondstoffen minder zou taxeren dan virgin materiaal. De btw, wat letterlijk betekent belasting op de toegevoegde waarde, is nu namelijk dezelfde, en dat is niet logisch. Die materialen zijn immers al eens belast en zijn bovendien beter voor het milieu. Ook bedrijven, die werken met gerecycleerde materialen, zouden daar financieel voor beloond mogen worden. Het nadeel is dat zo’n maatregel altijd budgetneutraal moet zijn: als de ene minder betaalt, betaalt de ander meer. Maar ik ben er niet tegen dat het de vervuiler is die betaalt.”

 

Waar ik al langer voor pleit, is dat de overheid gerecupereerde grondstoffen minder zou taxeren dan virgin materiaal

 

Renewi doet meer dan afvalverwerking en denkt ook mee met het productieproces. Kun je dit toelichten?
“Naast onze innovatiecel sluiten we ook strategische allianties waar we onze kennis ter beschikking stellen. Zo halen we jaarlijks 1 miljoen liter verf op, die we, in samenwerking met een industriële partner, als een kwalitatieve en financieel duurzame verf terug op de markt willen brengen. Terwijl de goedkoopste verf 5 euro/liter kost, zullen wij die gerecycleerde verf aan minder dan de helft aanbieden. Voor een Europees gesubsidieerd project HH2020 zitten we ook samen met het staalbedrijf ArcelorMittal om de fossiele steenkool in hun hoogovens deels te vervangen door biocoal. Zo blazen we 100.000 ton afvalhoutchips als reductant in de hoogovens, met als extra voordeel dat 30 miljoen liter bio-ethanol als bijproduct wordt geproduceerd. Een ander voorbeeld is de samenwerking van ons dochterbedrijf Coolrec, dat elektrisch en elektronisch materiaal recycleert, met Philips om producten uit ge-recycleerd materiaal te maken. Hun ontwerpers en onze materiaaldeskundigen zitten samen aan tafel en bekijken welke materialen bruikbaar zijn en hoe ze te recycleren.”

Wat brengt de toekomst? Staan er grote veranderingen op til?
“Vandaag capteert Renewi 45 procent van het industrieel restafval, maar daar zitten nog bruikbare stromen in. Dus het kan nog beter, ook al is onze Vlarema-wetgeving goed. Zo staat er onder andere in dat er niets mag verbrand worden wat nog gerecupereerd kan worden. We komen er wel. We doen het in elk geval al veel beter dan onze zuiderburen. Qua huishoudelijk afval wordt er momenteel gewerkt aan de P+MD-zak, waar meer harde en zachte plastics in mogen dan in de huidige PMD-zak. Minister Schauvliege is pro statiegeld op blik. Ook al zal dit de problematiek van het zwerfvuil niet helemaal oplossen. Het is goed dat er initiatieven komen. Ons streven blijft waste no more. Dat betekent dus dat afval niet bestaat en dat we streven naar 100 procent nuttige toepassing.”

©Thomas SchurmansAls je geen Managing Director was geworden, dan was je…?
“Mijn carrière is atypisch verlopen. Ik was ondernemer en had een aantal eigen bedrijfjes, maar na een tiental jaar wilde ik aan de andere kant gaan staan en in een groter geheel werken. Hoewel ik nu geen eigen bedrijf meer heb, kan ik hier wel nog altijd ondernemen. Als ik deze job niet leuk had gevonden, was ik terug ondernemer geworden. Dat klinkt niet spectaculair… (lacht). Misschien had je liever gehad dat ik zou zeggen dat ik beroepsrenner was geworden.”