In samenwerking met

Benoît Ramacker, woordvoerder bij het Crisiscentrum

Stroomonderbrekingen, terreuraanslagen, stormen… Ondanks alle maatregelen, worden we dagelijks geconfronteerd met tal van risico’s in onze samenleving. Hoe kunnen we ons het best voorbereiden op deze risico’s? En welke inspanningen levert de overheid om onze veiligheid te garanderen?

Nieuwe risico’s
Onze samenleving wordt geconfronteerd met andere risico’s dan pakweg dertig jaar geleden, wat op 22 maart 2016 op een pijnlijke manier duidelijk werd. Maar ook de klimaatopwarming zorgt voor nieuwe uitdagingen. Stormen en overstromingen komen steeds vaker voor en kunnen aanzienlijke schade aanrichten. Deze en andere risico’s vragen om een aanpak op nationaal en zelfs internationaal niveau.

Beter voorkomen dan genezen
Om de samenleving te wapenen tegen de verschillende risico’s, is een grondige risicoanalyse een essentiële eerste stap. Het in kaart brengen van de verschillende risico’s is één van de kerntaken van het nationale Crisiscentrum. Vanuit deze grondige risicoanalyse zullen er concrete acties worden genomen om de veiligheid van de burgers te kunnen garanderen. Door de veranderende context, zal het Crisiscentrum de komende maanden en jaren nog verder evolueren naar een expertisecentrum voor grootschalige risico’s, hiervoor zullen de komende jaren tal van experts worden aangeworven in onder andere terrorisme, cyberveiligheid, natuurrampen…

 

Om de samenleving te wapenen tegen de verschillende risico’s, is een grondige risicoanalyse een essentiële eerste stap Benoît Ramacker

 

Noodplannen: essentiële stap in het crisisbeheer
Om de gevolgen van een noodsituatie te beperken en een efficiënte hulpverlening te kunnen garanderen worden er door de verschillende overheden, hulpdiensten en risicovolle bedrijven noodplannen opgemaakt. Het Crisiscentrum ondersteunt de opmaak van deze noodplannen door expertise en opleidingen aan te bieden, en door een multidisciplinaire aanpak te garanderen.

startup-photos

Experts in rampen
Ondanks alle maatregelen is een noodsituatie nooit uit te sluiten. Gelukkig worden de meeste steden en gemeenten maar zeer zelden geconfronteerd met een noodsituatie.  Om het crisisbeheer en de samenwerking tussen de verschillende hulpdiensten en overheden vlot te laten verlopen, werd een online platform ontwikkeld door het Crisiscentrum ICMS. Sinds juni 2017 kunnen de gemeenten die geconfronteerd worden met een noodsituatie de bevolking alarmeren via BE-Alert. BE-Alert maakt het mogelijk om een SMS of een gesproken bericht te versturen naar vaste of mobiele telefoontoestellen. Belangrijk is wel dat de burgers zich op voorhand registreren op www.be-alert.be. Voor de crisiscommunicatie kunnen de steden en gemeenten rekenen op de ondersteuning van het team van 50 communicatie-experts.

 

Door je te informeren over wat je kan doen voor, tijdens en na een noodsituatie, kan je jezelf, en je gezin, goed voorbereiden om snel te handelen Benoît Ramacker

 

Een noodplan voor je gezin
Weet jij wat te doen bij een noodsituatie? Ben jij al in geschreven op BE-Alert? Om snel en gepast te kunnen reageren, is het belangrijk dat je je informeert over de verschillende dagelijkse of uitzonderlijke risico’s die zich kunnen voordoen. Door je te informeren over wat je kan doen voor, tijdens en na een noodsituatie, kan je jezelf, en je gezin, goed voorbereiden om snel te handelen.

Op de website www.mijnnoodplan.be kan je een persoonlijk noodplan opmaken dat jou en je familie helpt om snel en gepast te reageren als er iets ernstigs gebeurt. Zo probeert de overheid ons weerbaarder te maken bij crises en wordt veiligheid steeds meer ‘security of the people, for the people, by the people’.