Water is onmisbaar voor alle levensvormen. Maar de voorbije 30 jaar is de rijkdom aan plant- en diersoorten met de helft verdwenen. Grote boosdoener? De mens. Die heeft er onder meer voor gezorgd dat we wereldwijd te kampen hebben met allerlei waterproblemen. Hoog tijd dus om in te grijpen.

EWS-procedure en certificaat
Gelukkig beseffen bedrijven die problematiek vandaag maar al te goed. “Wij waren al langer gefocust op een duurzaam waterbeleid”, zegt Frank Lingier, site manager van Monsanto Antwerpen. In 2012 besloot Monsanto om de EWS-certificeringsprocedure op te starten, samen met de European Crop Protection Association. Dat certificaat is een initiatief van het European Water Partnership en bekroont bedrijven voor hun duurzaam waterbeheer “Het feit dat het certificaat zo goed als binnen bereik lag, motiveerde ons om ook de laatste horden te nemen.”

 

Water is schaars en je moet er spaarzaam mee omspringen. Een gepaste bedrijfscultuur kan daartoe bijdragen – Frank Lingier

 

Water voor 2.500 gezinnen
De bestaande situatie on site werd in kaart gebracht, alle betrokkenen kregen een specifieke opleiding en een pre-screening gaf aan waar de specifieke aandachtspunten zaten. Ook Environmental Resources Management, wereldleider inzake milieugerelateerd duurzaamheidsadvies, werkte mee. In augustus vond de audit plaats en in december 2014 kreeg Monsanto het EWS-certificaat. De site gebruikt nu jaarlijks 3,5 miljoen m3 water, 1 miljoen m3 minder dan tien jaar geleden. “Om je daar een concreter beeld van te geven, dat is de hoeveelheid die je nodig hebt om 2.500 gezinnen van drinkwater te voorzien”, stelt Lingier.

Sensibiliseer werknemers
Dat resultaat kwam er door de waterstromen van productie-eenheden te optimaliseren, innovatieve technologieën te integreren, zoals extra filtering en een monitorsysteem dat sneller onregelmatigheden detecteert, en – niet onbelangrijk – door werknemers te sensibiliseren. Met interactieve lichtkranten in het hele bedrijf, die mensen op een ludieke manier concrete tips gaven, zowel voor thuis als op het werk. Lekkende kranen werden hersteld, er kwam een douchetimer en dualflush toilet. Lingier: “Water is schaars en je moet er spaarzaam mee omspringen. Een gepaste bedrijfscultuur kan daartoe bijdragen.”

MVO = ethische plicht
“Bedrijven hebben er alle belang bij om inspanningen te leveren”, zegt ook Farida Doulami, CEO van Epas, één van de eerste milieuconsultancybureaus in Vlaanderen. Water kost de industrie 0,7 tot 1,2 euro per m3. Dat is veel geld. Water als grondstof is ook ‘eindig’, we mogen het niet verspillen. “Ons land, en vooral Vlaanderen, doet het al bij al goed”, zegt Doulami. Twintig jaar geleden heerste hier een heel andere mentaliteit. De lozingsnormen zijn echter steeds strenger geworden en vandaag heeft elk bedrijf de ethische plicht om ‘verantwoord’ te ondernemen.

 

 We krijgen afvalwater zó zuiver, dat we er opnieuw de mineralen moeten aan toevoegen die ons lichaam nodig heeft – Farida Doulami

 

Afvalwater = drinkbaar
Bovendien legt de Vlaamse Milieu Maatschappij bedrijven een afnamebeperking op, want de drinkwatervoorraad mag op geen enkel moment in gevaar komen. Maar net op dit vlak is er nog ‘reserve’. Zo is het vandaag perfect mogelijk om drinkbaar water te maken van kwalitatief afvalwater. “We krijgen dat water zó zuiver, dat werkelijk alle stoffen eruit zijn en we er opnieuw mineralen moeten aan toevoegen omdat ons lichaam ze nu eenmaal nodig heeft.”

Druppel in de oceaan
Er is dus bijna geen enkele reden om niet in te zetten op duurzaam waterbeheer. “Maar als je ’t doet, doe het dan goed”, adviseert Doulami. “Schakel professionele hulp in, want elke case is anders. Er bestaat geen pasklare oplossing.” Start met een haalbaarheidsstudie. Daarvoor breng je alle aanwezige parameters in kaart – investeringskosten, operationele kosten, personeel… Die zet je tegenover de tijd die nodig is om je investering te recupereren. “De kostprijs van de studie is in verhouding tot eventuele investeringen slechts ‘een druppel in de oceaan’, maar je weet tenminste waar je aan begint.”

Verbeter hergebruik van water
Een technisch adviesbureau helpt verbeteren waar kan. Waar verbruik kan verminderen en hergebruik toenemen. “Installeer een zo stabiel mogelijk waterzuiveringssysteem en gebruik de nieuwste technologieën, zoals ultrafiltratie en omgekeerde osmose”, raadt Doulami aan. “Daarmee kan vandaag tot 70 procent van het water opnieuw gebruikt worden.”