In samenwerking met

Pieter Timmermans, gedelegeerd bestuurder van het Verbond van Belgische Ondernemingen VBO-FEB

De recente beslissing van Donald Trump om de uitzondering op Europees staal en aluminium op te heffen, zette het belang van de internationale handel voor onze economie opnieuw in de schijnwerpers. Het VBO betreurt de ‘America First’-politiek op basis van een protectionistisch programma, en benadrukt dat vrije handel essentieel is voor onze welvaart.

85% van BBP
De Belgische export vertegenwoordigt 85% van ons bbp, wat bijna het dubbele is van het eurozonegemiddelde. Onze economie is ook heel afhankelijk van de import uit de rest van de wereld: de Belgische export bestaat voor 34% uit buitenlandse toegevoegde waarde. Wat de werkgelegenheid betreft, hangt 1 op 6 jobs af van de export van België, en zijn Europese partners, naar de rest van de wereld. Die afhankelijkheid van de Belgische economie van internationale handel en investeringen is de laatste jaren alleen maar groter geworden: op 15 jaar tijd is de waarde van onze handel met het buitenland bijna verdubbeld.

Directe en indirecte werkgelegenheid
Voor onze directe en indirecte werkgelegenheid is het dus essentieel dat we de eerlijke concurrentie en de dialoog over de evenwichtige en wederzijdse openstelling van de markten kunnen blijven garanderen. De facilitering van de import- en exportstromen van onze ondernemingen moet een prioriteit blijven.

 

“De goedkoopste energie is nog altijd de energie die je niet gebruikt” Marc Peeters

 

Nieuwe vrijhandelsakkoorden
In die context is het dus absoluut noodzakelijk om over nieuwe vrijhandelsakkoorden te onderhandelen. De Europese akkoorden zijn daarvoor het instrument bij uitstek; een klein land als het onze profiteert van de schaaleffecten van de handelsakkoorden die de EU sluit in naam van al haar lidstaten. Bovendien is het belangrijk om te benadrukken dat de openstelling van de internationale handel niet gelijk is aan ongecontroleerde ‘deregulering’. Die openstelling wordt geflankeerd door tal van regels en mechanismes op multilateraal (bijv. WTO) en bilateraal niveau die de gezonde concurrentie moeten garanderen. Zo bevatten de handelsakkoorden die de EU sluit met derde landen specifieke bepalingen inzake quota, overgangsfases en vrijwaringsclausules die de Europese sectoren die het gevoeligst zijn voor buitenlandse concurrentie beschermen.

IB_0718-019

Groei buiten EU gerealiseerd
Volgens de Europese Commissie zal over enkele jaren zo’n 90% van de wereldwijde groei buiten de Europese Unie worden gerealiseerd. Als we geen rekening houden met die evolutie, negeren we de realiteit. Onze politieke leiders moeten dus nieuwe vrijhandelsakkoorden onderhandelen om het ‘protectionisme à la Trump’ te neutraliseren en moeten onze ondernemingen ook aanmoedigen om hun export te diversifiëren naar sterke, niet-Europese groeimarkten.