Volgens een telling van Agoria werken er in ons land 200.000 mensen in IT. Om goed te zijn, zouden er daar dit jaar nog eens 16.000 moeten bijkomen. Een onmogelijke opdracht, weet elke HR-manager. En zo wordt het tekort ook dit jaar weer iets groter. Hoe gaan we daar best mee om?

 

Kris Feys, CIO bij heftruckspecialist TVH Equipment

Op welke manier ervaar jij het tekort aan IT’ers?
“TVH heeft de voorbije jaren heel wat overnames gedaan. Mee daardoor zijn veel legacy-applicaties aan vernieuwing toe. Het ERP-systeem, de website en de webshops… Alles is in sneltempo aan het veranderen. Daarnaast is er de digitalisering die ons dwingt om naar de toekomst te kijken. Hoe zien wij onze business evolueren? En welke antwoorden moeten we daarop vinden vanuit IT? Momenteel werken we hieraan met zo’n 140 à 150 IT’ers en eigenlijk is dat nog te weinig. We hebben continu vacatures voor developers, analisten, architecten en user experience designers. De vraag is veel groter dan het aanbod. Veel bedrijven in deze regio zijn dan ook naar dezelfde profielen op zoek.”

Hoe los je dit op?
“Om de gaten in onze eigen organisatie op te vullen, werken we intensief met enkele externe partners samen. Samen met de Cronos Groep hebben vorig jaar zelfs een nieuwe firma uit de grond gestampt, Sweet Mustard. Daar zijn intussen al een dertigtal jonge Java-ontwikkelaars aan het werk. De bedoeling is dat wij hen inschakelen voor specifieke opdrachten, die ze zelfstandig en volgens de agile methodologie gaan uitvoeren. Op die manier willen we sneller tot implementaties kunnen overgaan. Sweet Mustard bestaat intussen zeven maanden en werpt stilaan zijn eerste vruchten af. Voorlopig zijn we heel tevreden over deze manier van werken. Op termijn zullen ook andere bedrijven op de dienstverlening beroep kunnen doen.”

Hoe belangrijk is opleiding?
“De developers van TVH (en Sweet Mustard) werken dus volgens de agile methodologie, wat wil zeggen dat ze producten of applicaties in etappes ontwikkelen en daarbij steeds meer functionaliteiten gaan toevoegen. De teams werken hiervoor intens samen zodat er tussentijds gemakkelijk kan worden bijgestuurd. Agile betekent dat je wendbaar bent. En om dat te kunnen zijn, is het noodzakelijk dat je zelf blijft evolueren en je nieuwe inzichten eigen maakt. Vanuit TVH ondersteunen we dat op allerlei manieren. Leren is iets wat in onze cultuur ingebakken zit. Het gaat dan niet alleen over externe opleidingen volgen, maar ook over bijvoorbeeld pair programming, waarbij nieuwe en meer ervaren collega’s samen aan een stuk code schrijven. Voor beide collega’s is dat leerrijk.”

Anik Stalmans, HR-directeur bij IT-consultancyfirma Cegeka

Op welke manier ervaar jij het tekort aan IT’ers?
“We zijn een bedrijf in volle groei en zijn continu op zoek naar nieuwe medewerkers. Gemiddeld staan er op onze website 150 à 160 functies open. Op dit moment is het zelfs nog iets meer omdat er nu ook een campagne naar schoolverlaters loopt. Idealiter kunnen we dit jaar vijftig à zestig pas afgestudeerden laten starten. Om die hoge aantallen te halen, moeten we echt alles uit de kast halen. Vinden we die nieuwe collega’s niet, dan fnuikt dat onze groei. Vooral developers zijn moeilijk te vinden. Ook als het gaat over security, infrastructuur architecten of nieuwe technologieën zoals blockchain en Internet of Things is het niet eenvoudig om mensen aan te trekken.”

Hoe los je dit op?
“Wij proberen eerst en vooral om een aantrekkelijk bedrijf te zijn voor onze bestaande medewerkers. Uit onderzoek weten we dat werknemers veel belang hechten aan doorgroeimogelijkheden en persoonlijke ontwikkeling. Daarom bieden we onze werknemers groeipaden aan. Op die manier weten ze naar welke functies ze vanuit hun job verder kunnen groeien, zowel horizontaal als verticaal. Ook sollicitanten vinden dat een interessant gegeven. Het geeft hen perspectief. De eigenlijke zoektocht naar IT’ers proberen we zo breed mogelijk te doen. Bepaalde vacatures hebben we nu bijvoorbeeld ook voor meer generalistische profielen opengesteld. Iemand met een bedrijfseconomische achtergrond kan voor ons een perfecte project manager zijn. De details van de technologie moet hij niet kennen, het belangrijkste is dat hij de vertaalslag kan maken naar de klant. Vorig jaar zijn we zelfs nog een stapje verder gegaan en hebben we dertig mensen zonder IT-kennis of -ervaring in zestien weken omgeschoold tot Java developers. Dat is vrij goed gelukt.”

Hoe belangrijk is opleiding?
“IT is een wereld die constant in verandering is. Als organisatie moet je er dus sowieso voor zorgen dat je medewerkers blijven evolueren. Ik denk bijvoorbeeld aan de collega’s die rond mailsystemen werken. Vroeger draaiden deze systemen allemaal op servers, nu is het merendeel cloudoplossingen. Qua communicatie is er bovendien veel meer bijgekomen, zoals Skype en allerhande social media apps. Binnen Cegeka werken we met verschillende competence centers. Die houden in de gaten welke competenties medewerkers nodig hebben om ‘fit for the future’ te blijven. Al naargelang de noden werken we opleidingsprogramma’s voor hen uit.”

Shaireen Aftab, woordvoerder van de VDAB

Op welke manier ervaar jij het tekort aan IT’ers?
“Sinds begin jaren negentig maken we bij de VDAB elk jaar een lijst van jobs die moeilijk ingevuld geraken, de zogenaamde knelpuntberoepen. ‘Informaticus’ staat zo goed als altijd op die lijst. Op dit moment kunnen we vijf IT-jobs als knelpunten benoemen: de analist-ontwikkelaar, de integratie- en implementatie-expert, de netwerkbeheerder, de IT-bedrijfsanalist en de databankbeheerder. Het met voorsprong meest gevraagde IT-profiel is dat van developer. Tussen april 2017 en maart 2018 kregen we hiervoor 4.180 vacatures binnen. De spanningsindicator, die aangeeft hoeveel werkzoekenden we tellen per vacature, staat momenteel op 1,04. Dat wil dus zeggen dat er per vacature amper één kandidaat is.”

Hoe los je dit op?
“Bij de VDAB trachten we zoveel mogelijk te sensibiliseren. Werkzoekenden die interesse hebben, zullen we aanmoedigen om zich in die richting bij te scholen. We hebben verschillende partners met wie we voor opleidingen en stages samenwerken. Het grote probleem met IT is natuurlijk dat het snel evolueert en dat je genoodzaakt bent om bij te benen. Dat is niet iedereen gegeven. Aan de werkgevers geven we de boodschap mee om de lat niet extreem hoog te leggen. Sommigen hebben een zodanig gespecialiseerd profiel voor ogen dat je op voorhand weet dat het niet zal lukken. Wil je voldoende mensen aantrekken, voorzie dan een aanbod dat voor de beschikbare arbeidsreserve haalbaar is. Kijk naar het potentieel van kandidaten en werk vandaaruit verder.”

Hoe belangrijk is opleiding?
“Opleiding is voor ons dé manier om knelpunten weg te werken. Het is ook op basis van onze knelpuntberoepenlijst dat wij ons opleidingsaanbod samenstellen. We loodsen werkzoekenden naar waar de opties liggen. Heeft een werkzoekende interesse in IT, dan zullen we bekijken wat we kunnen doen om hem klaar te stomen om die ambitie waar te maken. Soms is dat een korte bijscholing of een stage, soms moet je helemaal van nul beginnen. Om te achterhalen wat de precieze noden van werkgevers zijn, zitten wij heel regelmatig met de sectorspecialisten samen. Op basis daarvan passen we ons opleidingsaanbod aan.”

Bart De Kerpel, CEO van IT-outsourcingbedrijf Anankei

Op welke manier ervaar jij het tekort aan IT’ers?
“Anankei is een detacheringskantoor voor IT’ers. We hebben 85 vaste en freelance medewerkers aan boord – vooral projectmanagers, support, netwerk en system engineers – en outsourcen die bij klanten overal in het land. Daarnaast doen bedrijven beroep op ons voor de selectie en rekrutering van nieuwe krachten. Alles samen hebben wij continu zo’n vijftig à zestig vacatures. Eigenlijk zouden dat er veel meer kunnen zijn, want de vraag bij de bedrijven is enorm. Helaas is de instroom aan kandidaten beperkt. Het wordt steeds moeilijker om IT’ers aan te werven. We moeten vooral zelf actief mensen aanspreken.”

Hoe los je dit op?
“Onze businesspartners moedigen we altijd aan om hun scope breed te houden en vooral te kijken naar het potentieel van een consultant. Ze mogen de lat hoog leggen maar moeten realistisch zijn. Als iemand gemotiveerd is, de juiste attitude heeft en de basisknepen in de vingers heeft, dan is dat al heel wat. ‘Train for skills, hire for attitude’, zeggen wij altijd. De meeste organisaties lijken in te zien dat ze die technische vaardigheden zelf nog kunnen bijschaven. Ze beseffen ook zeer goed dat het voor hun business geen goede zaak is als een vacature te lang blijft openstaan. Om het knelpunt in de IT aan te pakken, denk ik ook dat we meer in de richting van de 55-plussers zouden moeten kijken. Laten we hen vooral niet te snel afschrijven. Als een oudere, gemotiveerde consultant zich aandient, zullen we bij Anankei alvast niet twijfelen.”

Hoe belangrijk is opleiding?
“Technologieën veranderen sneller dan twintig à dertig jaar geleden, dus bijscholen hoort er voor een IT’er gewoon bij. Aangezien we een dienstverlenend bedrijf zijn, kunnen we het ons bovendien niet permitteren om achterop te hinken. Onze HR-medewerkers evalueren voortdurend de noden van onze medewerkers. Wie heeft waar extra opleiding of begeleiding nodig? We vinden het belangrijk om continu in onze consultants te investeren, zodat ze met veel plezier blijven werken.”