Papieren documenten worden digitaal. Data is een grondstof. Artificiële intelligentie neemt taken en jobs over van het menselijke brein. De digitalisering van de bedrijfsvoering zit in een stroomversnelling. Maar wat winnen bedrijven er concreet bij?

Tech-inspirator Peter Hinssen opperde het vorige zomer nog, bijna dichterlijk, tijdens een studiedag van technologiefederatie Agoria: “Vroeger was digitaal speciaal, nu het nieuwe normaal. We staan nog maar aan het begin van een ongelooflijke verandering. Dan kun je de keuze maken om er bang van weg te lopen of om het met beide handen vast te nemen. Digitalisering is geen optie: het is een absolute must.”
Group of people meeting with technology.

Game changers
Dat bedrijven de digitale wereld binnenlaten in hun organisatie is vandaag nogal vanzelfsprekend. Sinds de jaren 80, na de komst van de pc, worden meer en meer elementen uit boekhouding en administratie digitaal gevoerd. Die sluimerende digitalisering kreeg vijftien jaar geleden een enorme boost met de opkomst van het internet. En nu staan er nieuwe game changers voor de deur, zoals artificiële intelligentie.

Wie vandaag administratieve taken doet die evengoed een computer kan, kan in de toekomst eindelijk iets nuttigs gaan doenFloris Ampe


Computers worden nieuwe werknemers

Systemen als IBM’s Watson, dat enkele maanden geleden werd geïnstalleerd bij het Amerikaanse advocatenbureau Baker & Hostetler om juridisch advies te geven, maken veel werknemers bang over hun toekomstige nut in hun bedrijf. Hebben bedrijven, als computers de komende jaren écht zo slim worden, in de toekomst nog wel nood aan menselijke boekhouders, juristen, administratieve krachten, enzovoort?

Massale werkloosheid
Er zijn studies, zoals die van Oxford-economen Frey en Osborne uit 2013, die stellen dat tot 47 procent van alle jobs die we vandaag kennen binnen twintig jaar kunnen worden ‘weggeautomatiseerd’. Maar dat hoeft volgens Floris Ampe, Partner en Digital Services & Innovation Leader bij de Belgische vestiging van consultancyreus PriceWaterhouseCoopers, niet noodzakelijk te leiden tot massale werkloosheid. “Hoe repetitiever de job, hoe groter het risico dat hij wordt weggeautomatiseerd”, zegt hij. “Maar je zou het ook kunnen omdraaien: wie vandaag relatief vervelende administratieve taken doet die evengoed door een computer kunnen worden uitgevoerd, kan in de toekomst eindelijk iets nuttigs gaan doen. Bedrijven zullen altijd nood blijven hebben aan menselijk kapitaal.”

Digitaliseren doet dingen sneller, goedkoper en kwalitatiever gaan in een bedrijfBart Steukers


Jobs van de toekomst
Wat de uiteindelijke impact zal zijn op de arbeidsmarkt zoals we die nu kennen is natuurlijk giswerk. Want tegelijk opent de digitalisering deuren naar nieuwe jobs. “Een data-analist is een betrekking die er nog maar enkele jaren geleden is, maar waar vandaag al meer en meer nood aan ontstaat”, zegt Bart Steukers, directeur Industries & Markets bij Agoria. “Het mooie is dat er, naarmate de digitaliseringsgolf verdergaat, meer en meer jobs en taken zullen ontstaan die we ons nu nog niet kunnen voorstellen.”

Alles kan
De impact van de digitalisering kan, in de komende jaren, overweldigend worden. Er wordt meer en meer data gecreëerd, die vervolgens ook kan worden ‘ontgonnen’ om sneller en sneller nieuwe trends in het consumentengedrag te voorzien. Alles draait op een steeds papierlozere organisatie. Bedrijven zullen, in de eerste plaats, aan snelheid en efficiëntie winnen. En dat gaat over de hele lijn. “Een tweetal jaar geleden kon je nog makkelijk identificeren welke afdelingen de komende jaren verder en verder zullen worden geautomatiseerd”, zegt Steukers. “HR, boekhouding: dat lag voor de hand. Maar het effect versnelt zich. Vandaag moet je je eerder de vraag stellen: welke afdelingen worden er niét geraakt? En mijn antwoord zou zijn: geen enkele blijft ervan gespaard. Een bedrijf is een ecosysteem, waarin alle afdelingen door de digitalisering nauwer dan ooit met elkaar verbonden zijn.”

 

 

Digitalisering is geen optie: het is een absolute mustPeter Hinssen

 

 

Klein mirakel door digitalisering
Dat bedrijven bijgevolg concurrentiekracht verliezen als ze niet of te laat op de boot van de digitalisering springen is duidelijk. Maar wat winnen ze er, vandaag, concreet bij? “Je kunt dat niet uitdrukken in inkomsten”, zegt Ampe. “Maar naarmate bedrijven verder digitaliseren, zullen al hun processen versnellen.” En in zekere zin, sluit Steukers af, voert het zelfs een klein mirakel uit. “Digitaliseren doet dingen sneller, goedkoper en kwalitatiever gaan. Die drie dingen tegelijkertijd nog wel. Dingen die, volgens de traditionele logica, een contradictio in terminis zijn.”