Maandagochtend, 8u, klaar om te vertrekken met de fiets naar je werk.

Fietslichten gecheckt.
Banden opgepompt.
Fluovestje aan.

Maar dan denk je aan het stijgende aantal ongevallen met fietsers en laat je je fiets mooi staan in de garage.
Jammer.

Gelukkig zijn er oplossingen die verder gaan dan een fluovestje.
Want bedrijven begrijpen gelukkig meer en meer de voordelen voor hun werknemers en stellen mobiliteitsplannen op met grote aandacht voor de fietsers.
Steden en bedrijven delen echter in de verantwoordelijkheid om de stad en vooral het woon-werkverkeer veiliger te maken.

Toch kan het nog beter. Maar hoe?

 

1) Door een duidelijk beleid uit te stippelen

Tram- of treinsporen. De hel voor fietsers.
Hoeveel keer ben je zelf al bijna gevallen door je wiel dat in de sporen klem raakt?
We hoeven het niet te weten. Been there, done that.

Nochtans zijn zulke ongevallen gemakkelijk te voorkomen met speciale, rubberen opvullingen op de plaats waar de fietsers de sporen kruisen. Maar het aantal steden dat die heeft geïnstalleerd is op één hand te tellen.

Steden en overheden doen veel moeite om fietsers aan te trekken in de stad, maar laten de infrastructuur vaak niet voldoende mee evolueren. Er worden gekleurde fietserszones  op de bestaande wegen geschilderd, maar er zijn dikwijls geen verdere begeleidende maatregelen, zoals verbreding van de wegen, afscheiding tussen wagens en fietsers, een aangepast parkeerbeleid, aaneensluitende fietslijnen,…
Het budget, noch de expertise is soms aanwezig.

Bovendien is de stad nog te vaak een en-en-verhaal, een plaats voor auto én fiets.
Veel ongevallen gebeuren namelijk net daar waar fietsers en auto’s de weg met elkaar moeten delen.
Duidelijkere keuzes en exclusieve zones zijn nodig: hier komen de auto’s en daar de fietsers.

 

2) Door verantwoordelijkheid te nemen

Bedrijven denken nog te veel dat ze geen invloed kunnen kunnen uitoefenen op de veiligheid van het woon-werkverkeer.

Bovendien wordt veiligheid nog te vaak in verband gebracht met de werkvloer. Wat zijn gevaarlijke machines en hoe ga je ermee om? Wanneer draag je een helm of handschoenen?

Bij  grotere bedrijven is de traditie er al wel om aandacht te besteden aan de veiligheid van hun personeel op de weg. Simpele dingen zoals het uitstippelen van alternatieve fietsroutes met weinig kruispunten, goed berijdbare en onderhouden wegen kan al veel helpen.

Of in de wintermaanden met sneeuw en ijzel de fietsvergoeding te vervangen door een gratis tramabonnement bijvoorbeeld. Of zelfs simpelweg fietsen met  bredere banden te verplichten.Onmogelijk om daarmee nog over de tramsporen te vallen.

 

3) Door serieus met verkeersveiligheid om te gaan

Fietsers zijn sowieso al kwetsbaarder en de impact van een ongeval is veel groter op een zwakke weggebruiker. Toch zit veilig fietsen nog te veel in de ‘schoolsfeer’.
Volwassenen en werknemers worden er echter ongetwijfeld mee geconfronteerd, dus sensibilisering blijft nodig, ook op latere leeftijd. Over veiligheid, fietsregels, zichtbaarheid en uitrusting.

Dankzij een duidelijk beleid, verantwoordelijkheid en sensibilisering zouden we het dus nog beter doen. Het woon-werkverkeer met de fiets zou een stuk veiliger en aangenamer zijn.

Dan hoef je helemaal niet meer te twijfelen: fietslichten gecheckt, banden opgepompt en fluovestje aan.