Mensen en werk veranderen constant. In continu veranderende omstandigheden moeten bedrijven wendbaar zijn en hun manier van werken aanpassen. Even belangrijk volgens Veronique Vogeleer, zijn nieuwe werkbeleving en -attitudes bij medewerkers. Er is dus een rol weggelegd voor HR om als architect van de bedrijfsorganisatie op de juiste manier in te spelen op al deze veranderingen.

Innovatie, intelligente technologie en digitalisering scheppen de toekomst. Net als de snel wijzigende marktvraag en het veeleisende verwachtingspatroon van de consument. Het werk verandert daardoor, maar ook de mensen, de werkomgeving en cultuur evolueren in de tijd.

All-round spelers
Wendbare bedrijven houden niet alleen rekening met die technologische innovatie en marktontwikkelingen, maar bekijken ook de manier waarop we in ons bedrijf het werk organiseren, aansturen, structureren en belonen. Immers, gewoontes, gedragingen en werkplekinrichting volgen hetzelfde ontwikkelingspad.

Rol van HR
HR heeft de rol om voortduren te bouwen aan de organisatie waarin medewerkers centraal staan, aangezien deze evoluties het maatschappelijke ecosysteem en de psychologie van de mens volgen. HR-professionals die de core business van het bedrijf begrijpen en het hele systeem errond, laten performantie van de organisatie samengaan met het welslagen van mensen.

 

Creëer een bedrijfscultuur waarbij leadership een teamsport is geworden

 

Wat willen werknemers?
Ik merk dat werknemers zich vandaag de dag beter voelen bij meer autonomie, verantwoordelijkheid, vertrouwen en flexibiliteit. De plaats in de hiërarchie is minder van belang, tegenover de impact die ze kunnen hebben op het succes van het bedrijf. Ze werken vaak het liefst in een netwerk van teams, met managers die het beste uit hen halen, die hen zinvol laten bijdragen én hen hiervoor ook erkennen. Hun teamgenoten zijn belangrijk en ook de feedback die ze van hen krijgen. Het lijkt me dus essentieel dat we goed begrijpen hoe teamdynamieken werken.

HR als coach
Hier moet HR volgens mij de rol opnemen van interne consultant en coach voor leidinggevenden en medewerkers. Ondersteunend bij het aantrekken van de juiste mensen, het ontwikkelen van de talenten en deze inzetten waar ze nodig zijn en op hun sterkst. En ook bij het aanleveren van accurate HR-data en inzichten die managers helpen om de adequate sturing te geven en de juiste beslissingen te nemen.

Leadership = teamsport
Wie collectief wil schitteren, creëert best met HR een bedrijfscultuur waarbij leadership een teamsport is geworden. Waarbij verbondenheid, cocreatie, veerkracht en samenwerking essentiële ingrediënten zijn. Dat zal er bovendien positief toe bijdragen dat mensen lang actief en gezond aan het werk zullen kunnen blijven.