In België gebeurt er elke derde dag een dodelijk arbeidsongeval. “Totaal onnodig”, vinden Jo De Jonghe en Geert De Prez van Agoria. “Veilig werken garandeert meestal kwaliteit en productiviteit.”

30 oktober 2010. De 22-jarige Robin V.D. raakt dodelijk geplet tussen de arm en het chassis van een bobcat. De jongeman werkte op interim-basis bij moutverwerker Boortmalt in de Antwerpse haven. Het gerechtelijk onderzoek wijst uit dat het ongeval te wijten is aan een manifest gebrek aan veiligheidsmaatregelen, zo stelt de Gazet van Antwerpen (GvA). De veiligheidsriem van het toestel was doorgesneden om iedereen het in- en uitstappen te vergemakkelijken. Robin had bovendien geen passende opleiding gekregen en de sleutel zat altijd op de machine. De ploegbaas en zijn overste kregen beiden drie maanden cel.

 

We hadden in 2012 te maken met zo’n 14.000 arbeidsongevallen met blijvende arbeidsongeschiktheid – Jo De Jonghe

 

Statistieken liegen niet
“De statistieken zeggen helaas genoeg”, waarschuwt veiligheidsexpert Jo De Jonghe van Agoria, de sectorfederatie van de technologische industrie. “In België gebeurt er elke derde dag een dodelijk arbeidsongeval. Ongevallen tijdens het woon-werkverkeer zijn daar ook bij gerekend. Bovendien hadden we volgens cijfers van 2012 te maken met zo’n 14.000 arbeidsongevallen met blijvende arbeidsongeschiktheid. Als je dat weet, blijft preventie een belangrijk gegeven.”

Vallen vs. controle verliezen
Dus, aandacht voor veiligheid is nodig. Volgens het Fonds voor Arbeidsongevallen nemen simpele dingen als vallen of uitglijden alleen al 10,2 procent van de arbeidsongevallen in de privésector voor hun rekening. De grootste post (21,8%) is evenwel het verlies van gedeeltelijke of volledige controle over een machine, vervoer- of transportmiddel, zoals bij Robin V.D. In de gehele privésector gebeurden er 157.131 arbeidsongevallen. Dit is een daling van 7,7 procent in vergelijking met 2011.

 

Een daling van het aantal arbeidsongevallen is topprioriteit binnen de welzijnsondersteuning die we aangesloten bedrijven bieden – Geert De Prez

 

Toch nog stijgend
“Binnen de sectoren van Agoria zoals transport, subcontracting, mechatronica en ICT merken we die dalende trend niet”, zegt collega-expert Geert De Prez van Agoria. “Integendeel. Zowel het aantal arbeidsongevallen als de ernst van de arbeidsongevallen liggen voor deze sectoren hoger dan in 2011.” Wel wijst De Prez erop dat de Agoria-sectoren het beter doen dan het nationale gemiddelde, maar het toont wel aan dat veiligheid nooit definitief verworven is. “Een daling van het aantal arbeidsongevallen is hierdoor wel topprioriteit binnen de welzijnsondersteuning die we aangesloten bedrijven bieden”, besluit De Prez.

Mentaal en fysiek gezond
Jo De Jonghe vult aan: “Veiligheid en welzijn vormen een taak voor iedereen en de preventieadviseur is daarbij de coach. Iedereen moet betrokken zijn bij het gevoerde welzijnsbeleid. Als je alleen kijkt naar de preventieadviseur, die het allemaal wel zal regelen, ben je gedoemd tot falen.” De specialist wijst er bovendien op dat het begrip ‘veiligheid’ intussen geëvolueerd is naar het bredere criterium ‘welzijn op werk’. De mentale en fysieke gezondheid van de werknemer is dus een integraal onderdeel van het veiligheidsbeleid.