Zonder onderzoek en innovatie liep je vandaag de dag nog steeds te bellen met een telefoon met snoer – stel je voor –,  keken we nog zwart-wittelevisie en was een hersenoperatie een term uit sciencefictionfilms. Maar de technologie en de wetenschap staan niet stil. Gelukkig maar!

Iedere dag bedenkt iemand ergens wel een of andere uitvinding, wordt er ergens wel een of andere doorbraak geboekt in een belangrijk onderzoek. Ook in Antwerpen. De provincie is een grote speler op gebied van educatie, ontwikkeling en onderzoek. Dat bewijst het aantal studenten dat jaarlijks een opleiding start op één van de talrijke campussen die de stad rijk is. Ook steeds meer buitenlandse studenten vinden de weg naar Antwerpen om er te studeren. Dit jaar staat de Universiteit Antwerpen zelfs op de 11de plaats (van 150) van beste universiteiten wereldwijd die jonger zijn dan 50 jaar. Dat viel in april lezen in de Top 150 under 50 van Times Higher Education.

Kweekvijver voor talent
Dat de universiteit zo’n hoge positie bekleed, is geen toeval. “Dat danken we zeker aan de aandacht die we geven aan onderzoek en innovatie”, vertelt Tim Engels, departementshoofd Onderzoek en Innovatie aan de Universiteit Antwerpen. “Antwerpen is bovendien een belangrijke economische draaischijf. Wij, als universiteit, dragen daar aan bij door jaarlijks een groot aantal afgestudeerden te leveren aan de arbeidsmarkt.” De samenwerking tussen de universiteit, bedrijven en overheden zorgen dat wij sterk innovatief voor de dag komen.”

Onderwijs, onderzoek & maatschappelijke dienstverlening
Onderzoek en expertise is ook voor andere onderwijsinstellingen van groot belang. Paul Deckers is directeur infrastructuur en ICT aan de Karel de Grote Hogeschool en bevestigt dat het decreet voor de hogescholen duidelijk is. De focus moet liggen op onderwijs, onderzoek en maatschappelijke dienstverlening: “Die laatste twee gaan nauw samen en zijn voor ons prioriteit. Daarmee tonen we aan dat we als school innovatief uit de hoek komen in alle onderwijssectoren die we aanbieden. De resultaten integreren we in onze curricula.”

 

We moeten volop gaan voor onderwijs, onderzoek en maatschappelijke dienstverlening – Paul Deckers

 

Zelfhulppakket burn-out
Een van die resultaten is een online programma om een burn-out tegen te gaan. Eén op de tien verpleegkundigen kampt namelijk met een burn-out. “Ontnuchterende cijfers”, aldus Deckers, “onze hogeschool deed daarom onderzoek naar de achterliggende oorzaken en lanceert binnenkort een zelfhulppakket. Het betreft een online programma waarbij door enkele oefeningen en tips een burn-out wordt bestreden of vroegtijdig wordt opgespoord.”

Drugsdealers ontmasker via… handschoen
Daarnaast werd aan de Universiteit Antwerpen dit jaar een bionische drugshandschoen ontwikkeld, met elektrochemische (bio)sensoren die cocaïne snel detecteren. “Ideaal om drugsdealers te ontmaskeren”, bevestigt Engels. Resultaten worden dus geboekt op diverse fronten. “Zo ontwikkelde een student een app, Velo City, die duurzame mobiliteit beloont. Velo City kan op termijn de verkeersdrukte in Antwerpen verminderen.”

Antwerpse brainhub in het nieuws
Aan de Universiteit Antwerpen zijn er ruim 100 onderzoeksgroepen actief, die je best kunt zien als een verzameling van nauw samenwerkende kmo’s. Het merendeel van de 5.000 medewerkers behoort tot één van die onderzoeksgroepen of business units. Engels: “Elk jaar zijn er tal van resultaten waarmee we het nieuws halen.” De Antwerpse brainhub, die mee de wereld wetenschappelijk en technologisch slimmer maakt, uit zich ook binnen die diverse units, zowel aan de universiteiten, als aan de hogescholen. “Innovatieve ontwikkelingen tonen aan dat wij de vinger aan de pols houden en dat draagt bij aan de ontwikkeling van de universiteit.”

 

De samenwerking tussen onderwijs, bedrijf en overheden zorgen dat wij sterk innovatief voor de dag komen – Tim Engels

 

Opengebouwdagen
Dat onderwijs en innovatie hand in hand gaan, bewijst Engels met Gebouw Z. Gebouw Z wordt dit schooljaar de nieuwe thuis voor de studenten industriële wetenschappen. “In het gebouw is alle techniciteit zichtbaar”, vertelt Engels. “Waar iedereen kabels en leidingen wegsteekt, wordt in dit nieuwe gebouw van de faculteit Toegepaste Ingenieurswetenschappen alles getoond. Op die manier heeft het gebouw een educatieve en didactische functie.”

Zelfonderzoek vanuit expertise
Een didactische meerwaarde die Karel de Grote Hogeschool ook uitspeekt. Begin september opent daar Campus Zuid. Deckers: “Duizenden studenten zullen hier hun thuis krijgen. Belangrijk binnen deze infrastructuur is dat het verwarmingsproject uitgedacht werd door de vakgroep technologie uit Hoboken. Hiermee willen we onderstrepen dat we inzetten op zelfonderzoek vanuit onze eigen expertise.”

Innovatiefonds steunt onderzoeksprojecten
De financiering van de projecten komt niet alleen van subsidies, maar ook door expliciete keuzes te maken. Binnen de Karel de Grote Hogeschool werd enkele jaren geleden al een ‘innovatiefonds’ opgericht. Deckers: “Met dat fonds hebben we al twintig onderzoeksprojecten kunnen ondersteunen. Dat geeft een enorme push aan onze cel onderzoek en expertise.” En de resultaten van het onderzoek geeft op zijn beurt dan weer een enorme push aan de evolutie van onze maatschappij.