In samenwerking met

Urbain Vandeurzen, voorzitter Smile Invest en Flanders Make

 

De industrie is de motor van innovatie, productiviteit, groei en export. En dus van onze welvaart. De digitale transformatie van de industrie houdt bedreigingen in maar schept ook formidabele kansen door nieuwe manieren van produceren, slimme producten en nieuwe businessmodellen.

Welvaart door sterke industrie
Een welvarend Vlaanderen kan niet zonder een sterke industrie. Vlaanderen heeft een gespecialiseerde industrie met wereldspelers in machinebouw, maritieme engineering, chemie, kunststoffen, farmaceutica, voeding… De industrie staat voor 16 procent van de toegevoegde waarde, voor meer dan 60 procent van de productiviteit, 75 procent van de export en 80 procent van de innovatie.

De-industrialisering
In het verleden was het industriële verdienmodel vooral gebaseerd op efficiëntiewinsten door schaalvergroting en kostenbeheersing. Dit heeft geleid tot een de-industrialisering in vele Europese landen, ook in België. Alleen hooggespecialiseerde bedrijven en sectoren, die zwaar inzetten op innovatie en internationalisering, hebben stand gehouden. Door de globalisering, onze hoge loonkosten en toenemende concurrentie is het aandeel van onze industrie dus sinds 2000 met meer dan 20 procent gekrompen.

Industrie 4.0 aangrijpen
We moeten daarom de vierde industriële revolutie die volop bezig is, aangrijpen om opnieuw de concurrentiepositie van onze industrie te versterken. Iedere job in de industrie zorgt immers voor gemiddeld 2 à 3 jobs in de dienstensectoren. Zonder succesvolle industrie kunnen we onze welvaart niet behouden.

 

We moeten de vierde industriële revolutie aangrijpen om de concurrentiepositie van onze industrie te versterken.

 

Diepe transformatie
In 2011 werd in Duitsland de term industrie 4.0 gelanceerd om aan te duiden dat de industrie door een diepe transformatie gaat. Dit is het gevolg van een verregaande digitalisering en het gelijktijdig doorbreken van een aantal disruptieve technologieën zoals cloud computing, big data analyse, artificiële intelligentie, doorgedreven automatisering, geavanceerde robots en cobots, 3D-printing en nieuwe vormen van interactie tussen operator en machine.

Intelligente machines
Door het inbouwen van sensoren, actuatoren en connectiviteit krijgen we immers slimme machines, zelfrijdende voertuigen, zelfsturende drones… Door intelligente machines en productiesystemen met het internet te verbinden, ontstaan geconnecteerde productie-ecosystemen die producten op maat kunnen maken tegen de kostprijs van massaproductie. De moderne digitale industrie is dus slim, duurzaam, geconnecteerd en biedt ongelimiteerd maatwerk.

Digitaal design
Bij het digitaal design van producten op maat van de klant, is de kennis van productiesystemen en -processen cruciaal. Deze producten op maat zullen in de toekomst geheel of gedeeltelijk gemaakt worden door lokale service providers. In plaats van verticaal te integreren, gaan winnende bedrijven globale productienetwerken of -ecosystemen managen. Dit reduceert ook de nood aan eigen investeringsmiddelen. Gekoppeld aan grotere productiviteit en premieprijzen voor producten op maat, biedt dit formidabele kansen op een lucratief verdienmodel.

Deze digitale transformatie biedt kansen op meer industrie in Vlaanderen, op voorwaarde dat we nu versneld investeren in innovatie, digitalisering, nieuwe competenties en nieuwe businessmodellen.