Waar je ook komt, in elke stad zie je verschillende stadsvernieuwingsprojecten. Dikwijls werken de publieke en de private sector samen om die tot een goed einde te brengen. Elke partij doet wat zij het beste kan om creatiever uit de hoek te komen. En alleen de meest creatieve projecten worden ook uitgevoerd. Thierry Goossens van IBA Parkstad geeft tekst en uitleg.

Vlaams minister van Stedenbeleid Liesbeth Homans subsidieert stadsvernieuwingsprojecten via een jaarlijkse oproep, waaruit door een multidisciplinaire jury een beperkt aantal projecten worden geselecteerd. Dat gebeurt aan de hand van een aantal kwalitatieve en kwantitatieve criteria. Een belangrijk kwantitatief criterium is de decretaal vereiste minimale private inbreng van 30 procent van de totale kostprijs van het project.

Financieel & kwalitatief
De toepassing van de PPS-formule kadert in een breed opzet om via overheidsinvesteringen en -beleid private actoren te stimuleren om mee te investeren op projectmatige basis. Het is op die manier dat de Vlaamse overheid met de stadsvernieuwingssubsidies private ontwikkelaars mee aan boord tilt van grote vernieuwende, duurzame en leefbare stadprojecten. Maar de PPS-formule binnen stadsvernieuwing is niet uitsluitend een financieel verhaal, integendeel. Het is vooral een samenwerkingsverband om de kwaliteit van de stadsprojecten op te krikken.

 

PPS zorgt ervoor dat er ruime aandacht wordt besteed aan publieke waarden en goederen

 

Perfecte coalitie
Kwalitatieve stadsvernieuwing impliceert vaak een investering die de draagkracht van het overheidsbudget ver te boven gaat. Daarom is de PPS een perfecte formule: een coalitie tussen de markt, die instaat voor economische groei, en de overheid, die de verantwoordelijkheid draagt voor het stimuleren van duurzame en evenwichtige investeringsprojecten. Met PPS worden de verschillende actoren coproducenten rond een gedeeld project met een maatschappelijke doelstelling.

Aandacht voor publieke ruimte
Door op die manier te werken slaagt de Vlaamse overheid er in om met haar instrument stadsvernieuwing ver over de grens van de klassieke stadsontwikkeling te gaan. De door de steden geregisseerde PPS zorgt ervoor dat er ruime aandacht wordt besteed aan publieke waarden en goederen. Denk maar aan publieke ruimte, collectief groen, veilige en gezonde straten, een diversiteit aan functies en voorzieningen… Bekende recente voorbeelden zijn het Eilandje in Antwerpen, Slim Turnhout en Buda-eiland in Kortrijk.

Financiële meerwaarde
Uiteraard is er een niet te miskennen financieel hefboomeffect. Gemiddeld staat tegenover elke euro stadsvernieuwingssubsidie een private inbreng van 17 euro. Sinds 2002 werden 53 stadsvernieuwingsprojecten goedgekeurd met een gemiddelde private inbreng van 69 procent.