In samenwerking met

Tania Dekens, administrateur-generaal van FAMIFED, Overheidsmanager 2017

Sinds 2012 sta ik aan het hoofd van FAMIFED. Samen met 1.036 medewerkers zorg ik ervoor dat de Belgische gezinnen iedere maand stipt de kinderbijslag krijgen waar ze recht op hebben. Kinderbijslag telt voor het budget van elk gezin.

Broodnodige kinderbijslag
Een kind kost geld. Denk maar aan kleding, luiers en verzorgingsproducten maar ook doktersbezoeken en medicijnen. Gelukkig voorziet de Belgische overheid in financiële ondersteuning voor elk Belgisch gezin. FAMIFED, het Federaal agentschap voor de kinderbijslag is de overheidsinstelling die enerzijds de regels van het huidige kinderbijslagsysteem toepast, maar anderzijds ook zelf kinderbijslag uitbetaalt. Wij zorgen ervoor dat elk gezin iedere maand krijgt waar het recht op heeft. Want vergis je niet… Mensen hebben de kinderbijslag echt nodig. Onderzoek toont aan dat 97,5 procent van de 440.000 Belgische gezinnen de kinderbijslag écht gebruikt voor de opvoeding van hun kind.

Ondersteuning vanaf de zwangerschap
De overheid biedt al financiële ondersteuning van bij het begin van de zwangerschap. Zo kun je vanaf de 6de maand zwangerschap kraamgeld aanvragen bij je kinderbijslagfonds. Kraamgeld is het eerste financiële duwtje in de rug om jonge ouders te helpen bij de voorbereidingen die horen bij de komst van een baby. Het kraamgeld wordt uitbetaald 2 maanden voor de vermoedelijke geboortedatum van de baby.

 

Wij zorgen ervoor dat elk gezin iedere maand krijgt waar het recht op heeft. Want vergis je niet… Mensen hebben de kinderbijslag echt nodig.

 

Recht op bijslag
Eens je kindje geboren en ingeschreven is bij de gemeente, start ook het recht op de maandelijkse kinderbijslag, een bedrag dat telkens op de 8ste van de maand wordt betaald. Elk kind, onafhankelijk van zijn of haar situatie, heeft recht op kinderbijslag. Als het gezin het om de een of andere reden wat moeilijker heeft, kan het vaak gebruikmaken van een extra toeslag op de kinderbijslag. Bij het kinderbijslagfonds kan het gezin navragen of het recht heeft op bijvoorbeeld een toeslag voor kinderen met een handicap of een toeslag voor eenoudergezinnen.

2018 als sleuteljaar
Dit gezegd zijnde, wordt 2018 een sleuteljaar voor het beheer van de kinderbijslag. Het huidige kinderbijslagsysteem verandert ingrijpend als gevolg van de 6de Staatshervorming. De uitbetaling van de kinderbijslag wordt overgedragen van het federale niveau naar de regio’s (Vlaamse en Duitstalige Gemeenschap, Waals Gewest en GGC, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie). Als hoofd van FAMIFED zie ik in die hervorming een opportuniteit voor iedere regio om het kinderbijslagsysteem aan te passen aan de demografische kenmerken van zijn gezinnen. Die verandering moet uiteraard voorzichtig worden aangepakt. Tijdens die overdracht waken mijn medewerkers erover dat de gezinnen, net als voorheen, stipt en correct de kinderbijslag krijgen waar ze recht op hebben.

Ook in de toekomst worden er voldoende middelen vrijgemaakt zodat elk gezin, met de nodige ondersteuning van de overheid, de kans krijgt om te groeien.