Stijl is één van de belangrijkste middelen om onze individualiteit tot uitdrukking te brengen. En een sterk individu met een sterke look opent deuren. Of je verschijning drempels zal opgooien of net wegnemen, heb je dus in hoge mate zelf in de hand. Want styling is nooit een doel op zich, maar altijd een middel tot. Tot het waarmaken van je ambities.

Non-verbale communicatie 

Met onze kledij laten we zien wie we zijn en waar we voor staan. Meer nog, styling beïnvloedt de manier waarop anderen op ons reageren. Door onze outfit sturen we een bepaalde boodschap uit. We coderen signalen die door onze omgeving gedecodeerd worden en gelinkt aan bepaalde persoonlijkheidskenmerken. Dat mechanisme passen we onbewust toe. De eerste klik die we maken, is nu eenmaal een visuele. We scannen altijd eerst globaal visueel en vormen ons meteen een beeld.

office fashion

Eerste indrukken
Denk aan een sollicitatiegesprek of een meeting met prospects. Het zijn eenmalige gebeurtenissen waarbij de eerste indruk cruciaal is. Heb je een stijlvolle, verzorgde en aangename look? Dan zal je makkelijker positief getaxeerd worden. Jouw gesprekspartner zal automatisch positieve associaties aan je persoon verbinden. Je hebt met andere woorden een gunstige perceptie weten te creëren via je voorkomen. En daarmee heb je het terrein geëffend als startplatform om je doelstellingen te realiseren. Mocht er al ijs te breken zijn, dan loopt daar de eerste barst.

 

Styling beïnvloedt de manier waarop anderen op ons reageren

 

Foute look blijft fout
Hoe ingrijpend het uiterlijke totaalplaatje doorweegt, hangt af van omgeving, type sector en bedrijf. Natuurlijk spelen ook andere factoren mee en wegen persoonlijkheidskenmerken zwaarder door als je iemand langer kent. Maar met een compleet foute look zal je bijvoorbeeld niet eens moeten intekenen voor de tweede ronde in een sollicitatiegesprek, ook al beschik je over de juiste intellectuele competenties.

Correctieproces 

Een fout voorkomen is dus een serieuze hindernis. En wie drempels opgooit, maar toch verder wil doorzetten naar een resultaat, zal een correctieproces moeten inbouwen dat gegarandeerd contraproductief is, zowel inzake tijd, energie als imago.

Uiterlijke potentieel
Let wel, styling kan je helpen om de perceptie naar je persoon positief te sturen, maar niet onbeperkt. Alleen het juiste kostuum zal je (hopelijk) niet aan de job helpen waar je in feite totaal niet voor geschikt bent. Maar je look strategisch inzetten en je uiterlijke potentieel maximaliseren is dus cruciaal voor wie ambities heeft.