In samenwerking met

Willy Goossens, Voorzitter van FPRG vzw en directeur van GBV vzw

De circulaire economie wint sterk aan belang. De nadruk ligt hier op het vermijden van uitputting van eindige grondstofvoorraden en het volledig opnieuw inzetten van reststoffen in het systeem.

Ook urban mining wint aan belangrijkheid. Dit is een gevolg van de vaststelling dat de grondstofreserves niet eindeloos zijn en dat verdere ontginning gepaard gaat met een grote impact op het milieu.

Urban mining is ook in de bouw van toepassing. Een extra voordeel van de urban mining is dat door het grote aantal brekers, verspreid over heel Vlaanderen, niet alleen het transport van het puin beperkt wordt, maar ook van de betongranulaten, wat impact heeft op de CO2-uitstoot. Een studie uitgevoerd bij het WTCB heeft aangetoond dat de CO2-uitstoot van het deel grove granulaten in stortbeton met 20 procent kan verminderd worden.

 

De toepassing van hoogwaardig betongranulaat leidt ook tot een vermindering in transport, een beter landgebruik door het verminderd storten van afval en een opwaardering van het afvalmateriaal

 

De productie van kwaliteitsvolle gerecycleerde granulaten bedraagt in Vlaanderen +/- 15 miljoen ton/jaar. Sinds enkele jaren worden ook hoogwaardige betongranulaten geproduceerd.

Daarnaast wordt het gebruik van hoogwaardige betongranulaten niet enkel in beton gepromoot maar wordt ook het gebruik van meer milieuvriendelijke grondstoffen als bindmiddel bijvoorbeeld, gestimuleerd. Daarnaast worden er projecten opgestart, zoals het proefproject Sand2Sand, die tot doel hebben de kringloop verder te sluiten door het gebruik van breekzand in beton mogelijk te maken.

De toepassing van hoogwaardig betongranulaat ter vervanging van natuurlijke – grove – granulaten betekent een hele stap voorwaarts. Naast het vermijden van het gebruik van primaire grondstoffen leidt dit ook tot een vermindering in transport, een beter landgebruik door het verminderd storten van afval en een opwaardering van het afvalmateriaal door een betere beheersing van de kwaliteit en de mogelijkheid om de betongranulaten ook in hoogwaardige toepassingen aan te wenden.

 

Om de kwaliteit en duurzaamheid bij het gebruik van hoogwaardige granulaten te kunnen garanderen, is een goede beheersing van de kringloop nodig

 

Om de kwaliteit en duurzaamheid te kunnen garanderen bij het gebruik van hoogwaardige granulaten is het noodzakelijk een constante kwaliteit te verzekeren met een beperkte variatie in eigenschappen en het verzekeren van de te behalen limieten. Hiervoor is een goede beheersing van de kringloop nodig.

Waar de toepassing van betongranulaten in fundering en onderfundering van wegen reeds lang gekend is, wordt het ook steeds meer in verhardingen toegepast. In Vlaanderen is het momenteel toegestaan om 20 procent van het grove granulaat te vervangen door hoogwaardig betongranulaat voor onderlagen in betonverhardingen en in lineaire elementen.

Internationaal wordt het gebruik van betongranulaat ook meer en meer gestimuleerd. Zo laat de Europese norm EN 206 toe dat in sommige gevallen tot 50 procent van het grove granulaat vervangen mag worden door betongranulaat. Ook het ontwerp van de Belgische betonnorm laat het gebruik van hoogwaardige betongranulaten zelfs toe in beton C37 EE3, voor een buitenomgeving met regen, al wordt het percentage beperkt tot 20 procent.

De opvolging van proefprojecten toont echter aan dat het inderdaad mogelijk is verder te gaan dan 20 procent vervanging. Een vervangingspercentage van 50 procent is meer dan realistisch. Initiatieven tonen aan dat de circulaire economie en urban mining dus steeds meer realiteit zullen worden.