Je hoort het wel eens: “We gaan geen pensioen meer krijgen”, “Het systeem heeft gefaald” en andere kreten. Doemdenken hoeft niet, maar sparen voor de toekomst is zeker geen overbodige luxe.

Mogelijkheden volop
En dat kan op verschillende mogelijkheden. Een eigen huis geeft al een zekere gemoedsrust. Het opbouwen van een spaarrekening en een portefeuille met wat aandelen en obligaties ook. Daarnaast moedigt de fiscus ook enkele specifieke vormen van sparen voor later aan. Het pensioensparen is er een van.

Pensioensparen afhankelijk van markt
Wie aan pensioensparen doet via een pensioenspaarfonds, gaat ermee akkoord dat zijn stortingen worden belegd in obligaties en aandelen. Op het moment van de pensioenleeftijd wordt de waarde van de deelbewijzen in dat fonds dan uitgekeerd. Hoeveel dat precies is, zal afhangen van de evolutie van de aandelenbeurzen en obligatiemarkten. Zij kunnen zowel stijgen als dalen.

 

Wie 940 euro stort, moet al 282 euro minder belastingen betalen – Kristof De Paepe

 

Gewaarborgde formule = zekerheid
Wie voor meer zekerheid opteert, kan via een gewaarborgde formule bij een verzekeraar aan pensioensparen doen. Die geeft een op de stortingen vaste basisrente. Er kunnen nog eventuele winstdeelnemingen bij komen indien de maatschappij erin slaagt om de premies met winst te herbeleggen. Slotsom is dat de waarde in dit systeem nooit kan dalen.

Betaal minder belastingen
Er is bovendien ook goed nieuws. “De bestede bedragen mogen worden vermeld op de belastingaangifte”, zegt directeur Kristof De Paepe van Spaargids.be. Ze leveren een belastingvermindering op van 30% van de gestorte bedragen. Wie het maximum toegelaten bedrag van 940 euro per jaar stort, moet bijgevolg 282 euro (940 euro x 30%) minder aan belastingen betalen. “De keerzijde hiervan is wel dat de opbrengst van het pensioensparen zal worden belast, maar die tarieven zijn recentelijk verlaagd.”

 

sparen_kinderen

 

Langetermijnsparen = alternatief
Een alternatief voor dit klassieke pensioensparen is het langetermijnsparen. Dat is een spaarverzekering die tot de 65ste verjaardag loopt. Het bedrag dat je hiervoor jaarlijks kan storten, hangt af van je inkomen. De Paepe: “Ook deze formule geeft recht op een belastingvermindering op 30% van de stortingen, wat bij de maximale storting een voordeel van 678 euro betekent.”

 

Wie bouwplannen heeft, kan een voorschot vragen op zijn groepsverzekering of op het VAPZ – Bert Hens

 

Sparen via werkgever
Daarnaast kan je ook voor je pensioen sparen dankzij een groepsverzekering die door je werkgever wordt aangeboden. Doorgaans betaalt de werkgever ook het grootste deel van de premies, terwijl de werknemers zelf  1% à 2% van hun loon afdragen. De stortingen door de werkgever moeten minstens 3,25% rendement opleveren, voor de stortingen van de werknemer is zelfs een minimaal rendement van 3,75% vereist. Indien de verzekeraars de rendementen zelf niet halen, moeten de werkgevers het verschil bijpassen. Bovendien zijn de stortingen fiscaal aftrekbaar.

Zelfstandigen via VAPZ
Zelfstandigen kunnen inschrijven op een VAPZ, een Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen. “Het sociaal VAPZ biedt de mogelijkheid van premievrijstelling bij invaliditeit en moederschaprust, een rente voor de nabestaanden bij overlijden en een forfaitaire uitkering bij ernstige ziekte”, zegt Bert Hens van de socialedienstengroep Acerta. Zulke stortingen mogen worden afgetrokken van het inkomen, waardoor ze een belastingbesparing opleveren tegen het marginaal tarief. Dat is de hoogste schijf waarin het inkomen valt. De toekomstige sociale lasten worden daarnaast op een lager inkomen berekend, waardoor die lager zullen uitvallen.

Niet verplicht te storten
Tijdig starten met het sparen voor later hoeft niemand niet af te schrikken, ook jongeren niet. Je bent namelijk niet verplicht om elk jaar te storten voor het individueel pensioensparen, het langetermijnsparen of de VAPZ.  Hens: “En wie  bouwplannen heeft, heeft theoretisch de mogelijkheid om een voorschot te vragen op het bedrag van zijn groepsverzekering of het VAPZ.”