In samenwerking met

Sonja De Becker, voorzitter Boerenbond

De Vlaamse land- en tuinbouw staat voor grote uitdagingen. De productie moet op peil blijven om de groeiende bevolking te voeden maar dat moet gebeuren op een duurzame manier dus met respect voor mens, dier en milieu én de landbouwer. Verduurzamen is dus een complexe uitdaging.

Zomervakantie, zalig. Een periode waarin ik vooral meer tijd heb voor de dagelijkse dingen. Meer tijd om wakker te worden en op te staan, om kranten grondiger te lezen en wat langer aan de ontbijttafel te zitten. Ook voor de andere maaltijden neem ik ruim de tijd en geniet ik van al wat het veld voortbrengt.

Hoogseizoen van de landbouw
Als voorzitter van Boerenbond weet ik als geen ander dat, terwijl de doorsnee Vlaming het in deze periode wat rustiger aandoet, op onze 24.000 zeer diverse Vlaamse land- en tuinbouwbedrijven het hoogseizoen volop piekt. Of ze nu groot zijn of klein, gangbaar of bio produceren, via de korte keten verkopen of via de langere agrovoedingsketen: op al onze bedrijven is het nu ‘volle bak’. Of het een goed of een slecht jaar wordt, weten de meesten pas later op het jaar, als kosten en opbrengsten verrekend worden.

 

Hoe zal de landbouwer de investeringen nodig om milieuvriendelijker te werken, betalen, als de consument zich vooral laat leiden door de goedkoopste prijs?

 

Duurzaamheid op verschillende vlakken
Het voorbije werkjaar werd onze agenda bepaald door de Vlaamse klimaattop, het (groene) energie-verhaal, de discussies rond gewasbescherming, de slepende dreiging van de vogelgriep, diverse dossiers rond dierenwelzijn, de late nachtvorst en de aanhoudende droogte. Heel veel verschillende dossiers, maar samen bepalen die of het leven als landbouwer vol te houden is. Zowel voor het milieu en de maatschappij, als voor de landbouwer. Dat is wat duurzaamheid wordt genoemd. De landbouwer weet als geen ander dat dit een uitdaging is op diverse vlakken: people, planet en profit. Enerzijds heb je dus maatschappelijke verwachtingen en het milieu, maar anderzijds ook het inkomen van de boer.

Focus op ecologie ipv economie
Onze uitdaging? Kwaliteitsvol produceren met minder water, minder en milieuvriendelijker gewasbescherming, met minder en met meer zelfgeproduceerde groene energie. De consument legt de lat hoog en verwacht veel. Wel stel ik vast dat de focus van zijn duurzaamheidsvisie op ecologie ligt, zelden op economie. Daarbij rijst dan de vraag hoe de landbouwer de vele investeringen – nodig om milieuvriendelijker te werken – zal betalen, als diezelfde veeleisende consument zich in de winkel vooral laat leiden door de goedkoopste prijs?

Betaal een eerlijke prijs
Landbouw is een risicovolle branche, waarin de gevolgen van het weer en de druk van plant- of dierziektes maar deels te voorkomen zijn. Een nog groter risico is echter de markt. Welke prijs krijgt de landbouwer voor zijn kwaliteitsvolle producten? Dat is een risico dat elke consument mee kan indekken door voor elk product, gangbaar of bio, van elke boer waar ook ter wereld, via elk verkoopskanaal – hoevewinkel of supermarkt – die prijs te betalen die een voldoende marge oplevert. Zo kunnen land- en tuinbouwers blijven inzetten op duurzame voedselproductie. En wij kunnen genieten van een heerlijke maaltijd, in de vakantie en daarbuiten.