Een plaats creëren waar mensen zich goed voelen, daar droomt toch elke burgemeester van? Het goede nieuws is alvast dat we in ons land vele politici, kennisinstellingen, stadsplanners en technologiebedrijven hebben die werken rond smart cities. Maar nu het is natuurlijk zaak om de juiste technologische keuzes te maken om echt uit te groeien tot een ‘slimme stad’.

Vandaag woont meer dan de helft van de wereldbevolking in steden. Tegen 2050 zal 70 procent onder ons stadsbewoner zijn. Er wordt een bevolkingsaangroei van 35 procent verwacht tegen 2050 in het Brussels Gewest. Ook de andere grote steden als Antwerpen, Gent, Mechelen, Hasselt, Brugge, Sint-Niklaas en Aalst zullen niet ontsnappen aan deze toename. Deze steden zullen zich dus anders moeten organiseren om hun stad leefbaar te houden.

Wereldwijde competitie
Een investeerder kijkt wereldwijd naar het meest aangewezen gebied voor zijn activiteit. Criteria zoals leefbaarheid, mobiliteit, fijn stof, energiebeleid, kennis… maken deel uit van de beslissing. Dat heeft als gevolg dat steden wereldwijd met elkaar in competitie staan. Diverse rankings duiken op om aan te geven wie de meest slimme stad is.

Grootschalige projecten
En eerlijk is eerlijk: ten opzichte van de besten in de Europese klas – Kopenhagen, Barcelona, Helsinki, Wenen – hebben onze steden en gemeenten nog achterstand in te halen. Dat de goodwill er is, bewijzen de vele kleinschalige projecten. Wat echter ontbreekt zijn grootschalige toepassingen op wijk- of stadsniveau, zoals bijvoorbeeld het aansluiten van enkele duizenden woningen op een smart grid, de uitrol van ledverlichting, het sturen van de vuilnisophaling op basis van sensoren, of het intelligent maken van verkeerslichten.

 

Wat ontbreekt zijn grootschalige toepassingen op wijk- of stadsniveau

 

Steek de koppen bij elkaar
Neen, een smart city ontwikkelen is geen zaak van kopen en verkopen van een product. Het is wel een verhaal van partners, consortia waar een stad en/of regio, grote en kleine bedrijven, kennisinstellingen, financiële instellingen én natuurlijk de burger bij wordt betrokken. Het is door de koppen bij elkaar te steken dat duurzame oplossingen worden ontwikkeld om de stad efficiënter en aantrekkelijker te maken.

Realistisch op termijn
Bij dergelijke grootschalige projecten is een sector- en beleidsoverschrijdende visie noodzakelijk. Welke oplossingen zijn mogelijk? Welke business en financiële modellen worden gehanteerd? En wat is realistisch op korte, middellange en lange termijn?

Krachten bundelen en dromen
Ons land herbergt vele kennisinstellingen, stadsplanners en technologiebedrijven die kunnen inspelen op de thema’s waar steden voor een uitdaging staan: vernieuwende oplossingen voor efficiënter beheer van mobiliteit, energie, gebouwen, leef- en werkomgeving en digitale informatie. Laten we die krachten bundelen, zo kunnen ook onze steden en gemeenten beginnen dromen van en werken aan een slimmere toekomst.