De arbeidsmarkt verandert tegen een alsmaar hoger tempo. Niet verwonderlijk dus dat zowel bedrijfsleiders, als medewerkers alles uit de kast moeten halen om bij te blijven. Levenslang leren lijkt actueler te zijn dan ooit.

Over leren
In deze tijden van disruptie, wereldwijde concurrentie en steeds moeilijkere consumenten is het levensbelangrijk voor bedrijven om de vinger stevig aan de pols te houden. Om de eigen business zo goed mogelijk te beheersen, is het noodzakelijk dat medewerkers voortdurend blijven bijleren. “De wereld evolueert. Wil je overleven, dan moet je bijblijven”, zegt directeur Lesley Arens van VOV, het netwerk van opleidings- en ontwikkelingsprofessionals. “Leren staat dan ook veel meer in de belangstelling dan pakweg tien jaar geleden.”

Vrijwillig bijleren
Vroeger was leren in organisaties namelijk vooral een verplichting, iets wat voortvloeide uit Europa en cao-afspraken. Tegenwoordig is de druk om continu te leren, los van verplichtingen, veel groter. “Organisaties moeten evolueren en dus tijd en budget voor leren en ontwikkelen uittrekken”, aldus Arens. “De hoeveelheid leerstof verandert, maar ook de manier waarop we die studeren.” Leren is immers iets persoonlijks, het gebeurt ook buiten de werkvloer. Arens: “Mensen luisteren naar podcasts over hun vakgebied, bekijken TED-talks, gaan naar netwerkevents, leren via Twitter… Die kennis nemen ze mee naar het bedrijf. Ze leren omdat ze het zelf willen en de meerwaarde inzien, niet omdat het moet.”

Medewerkers leren omdat ze dat zelf willen en niet enkel omdat het moet – Lesley Arens

Soft skills
Eén kmo waar leren al een integraal deel van de bedrijfscultuur uitmaakt, is het West-Vlaamse bouwbedrijf Durabrik. Het bedrijf organiseert voortdurend cursussen die klassikaal of op de werkvloer gegeven worden Die gaan bijvoorbeeld over ‘leiding geven’, maar ook over heel functionele zaken als ‘metsen’ of ‘daken leggen’. “Daarnaast besteden we ook heel veel aandacht aan soft skills en de persoonlijke ontwikkeling van de medewerkers”, zegt HR-directeur Bie De Backer. “Wie ben ik? Hoe kan ik mijn vaardigheden zo goed mogelijk inzetten? En wat zijn mijn mindere punten? Dat zijn zaken waar we naar peilen.”

F-O_037

Thuis in het bedrijf
De Durabrik-medewerkers moeten daarvoor ‘kritisch-realistisch’ naar zichzelf kunnen kijken. Om daartoe te komen, worden speciale oefeningen en assessments georganiseerd en zelfs collega’s ondervraagd. “De bedoeling is dat mensen zich thuis voelen in ons bedrijf en er zichzelf durven zijn”, legt De Backer uit. “Onzekere mensen hebben bijvoorbeeld altijd geleerd om die onzekerheid niet in een professionele omgeving te tonen. Wij willen laten zien dat dat wél mag. En dat je omgeving je in dat geval zeker zal helpen.”

 

Bijleren_op_werk

 

Van metser tot manager
Het zijn bij Durabrik niet alleen de managers en de administratieve krachten die dit soort trainingen krijgen. Ook de metsers en de andere arbeiders worden mee in bad getrokken. De Backer: “We organiseren teamdagen met de arbeiders waarop de persoonlijke ontwikkeling naar voren komt en elk van hen heeft ook jaarlijks een ‘groeigesprek’. Dit is een hoeksteen in ons bedrijf, we verwachten dan ook een zekere bereidheid bij onze mensen om daaraan te werken.”

ROI
De ROI van dit soort trainingen is moeilijk meetbaar, maar De Backer is overtuigd dat ze een meerwaarde vormen. “Zelfinzicht leidt tot beter leren”, meent ze. “Je onthoudt veel beter zaken als je ze koppelt aan een emotioneel moment. Je technische én persoonlijke sterktes ontwikkelen is voor iedereen goed: voor jezelf, maar ook voor je klanten en je collega’s en dus ook voor het bedrijf.” Ook op de informele leersessies waar Arens het over heeft, is het lastig om een terugverdieneffect te plakken. “Daarom zijn, in tijden van crises, de leerprogramma’s helaas vaak de eerste die sneuvelen”, zegt ze. Veel hangt ook af van wat je meet: hoeveel mensen een opleiding volgden of de mate waarin de business groeit, doordat een medewerker een opleiding kreeg. “Dat zijn twee heel andere parameters.”

 Zelfinzicht leidt tot beter leren – Bie De Backer

Leren is werken, werken is leren
“Hoe dan ook zal het belang van leren in de toekomst enkel maar toenemen”, verwacht Arens. “Het zal meer en meer in de job geïntegreerd worden’. Leren is werken en werken is leren. Vaste taakomschrijvingen zullen stilaan verdwijnen bij kennisberoepen. “Het is niet omdat iets vroeger werkte dat dat nu nog zo is.”