De rol van data – small en big – in het bedrijfsleven wordt steeds groter. Ook binnen human resource is het potentieel van data overduidelijk, maar die mogelijkheden worden nog niet ten volle benut. “Vooral de bedrijfsgrootte is bepalend voor de investering in HR analytics.”

Cijfers, cijfers en nog eens cijfers. Er is vandaag een massa aan data beschikbaar. Toch blijft het moeilijk om bedrijven te overtuigen om diep in die cijfers te duiken. Zeker op het vlak van HR. Binnen marketing en sales sijpelt het belang goed door en ook voor fraudebestrijding is er een grote vraag naar analytici. Maar op de HR-afdeling blijft het vrijgemaakte budget voor analytics beperkt. Big data wordt wel gebruikt om grote hoeveelheden data om te zetten in informatie, maar te weinig voor scherpe analyses of strategische besluitvorming.

HR te statisch
“We zien dat de meeste bedrijven wel mee zijn met de basics, maar daar houdt het vaak op”, vertelt David Verreth, Unit Manager HR Software bij SD Worx. HR analytics is nog te vaak een statisch gebeuren. De data is beschikbaar en wordt gerapporteerd, maar daar stopt het. Verreth vergelijkt het met een evaluatieproces op de werkvloer. “Dat gebeurt meestal één keer per jaar en verder gebeurt er weinig mee. Het draagt zelden bij tot de HR-werking. Veel blabla en weinig boem boem dus.”

 

De grote belofte is net het analytisch vermogen waarmee bedrijven voorspellingen op langere termijn kunnen doen. En dat gebeurt nog veel te weinig – Frederik Anseel

 

Potentieel van analytics
Jammer, menen de experts, want het potentieel is wel degelijk aanwezig. “Die pure descriptieve cijfers hebben weinig met HR analytics te maken”, aldus Frederik Anseel, professor industriële en organisatiepsychologie aan de Universiteit Gent. “De grote belofte is net het analytisch vermogen waarmee bedrijven voorspellingen op langere termijn kunnen doen. En dat gebeurt nog veel te weinig.”

Speel in op veranderingen
Welk profiel van werknemer heeft de hoogste kans om het bedrijf te verlaten? Wie staat op het punt van een burn-out? Of waarom is het verzuimcijfer zo hoog? Het zijn maar enkele van die voorspellingen waar HR analytics een antwoord op kan bieden. “Op die manier kunnen organisaties en bedrijven inspelen op veranderingen”, verduidelijkt Frederik Somers, collega van Verreth en analytics-specialist. “Zowel op korte als op lange termijn kunnen risico’s geanalyseerd worden. HR analytics kan beschrijvend, verklarend en voorspellend werken.”

HR_0616-007

Uitdaging voor kmo’s

Het potentieel van HR analytics zien is niet moeilijk, maar bedrijven moeten ook genoeg tijd en geld vrijmaken. Bovendien is er weinig expertise beschikbaar en vooral voor kmo’s is het moeilijk om die expertise in eigen huis te ontwikkelen. “Size does matter”, aldus Verreth. “De bedrijfsgrootte is determinerend wat de investering betreft. Bij kleinere organisaties zit data vooral nog in de buik en in het hoofd.”

 

De bedrijfsgrootte is determinerend wat de investering betreft. Bij kleinere organisaties zit data vooral nog in de buik en in het hoofd – David Verreth

 

Externe dienstverlening groeit
Een opsteker voor de kmo’s is echter de steeds sterker en groter wordende externe dienstverlening en consulting op het vlak van HR analytics. “Kleinere bedrijven zijn bijvoorbeeld erg bezig met hun kostenlast”, aldus Somers. Hoeveel moeten een salesmanager betaald worden? Met zo’n simpele vraag kunnen bedrijven bij externen terecht die op basis van data een juiste verloning voorstellen. Hoog genoeg om iemand aan te trekken, zonder te overcompenseren. Somers: “Zo heeft iedere sector zijn stokpaardje. Bij de overheid en in de retail zijn verzuimcijfers belangrijk, in een kennisindustrie als de bankensector staat verloop bovenaan het lijstje.”

Sofware bondgenoot van de mens
HR analytics zal de komende jaren ongetwijfeld terreinwinst blijven boeken, maar de vrees dat software op termijn de HR-afdeling van vlees en bloed zal vervangen, is ongegrond. Het blijft een ondersteunend middel. “Big data zal er nooit in slagen om de finesse en het humane van HR te vervangen”, benadrukt Somers. Die combinatie van data-analyse en menselijke beslissingen wordt de komende jaren de grote uitdaging. Anseel: “De vraag naar meer data en informatie is groot, maar daartegenover staat de drang naar het menselijke. Ik ben ervan overtuigd dat beiden perfect in harmonie kunnen samengaan.”