Een van de belangrijkste beslissingen die een startende ondernemer moet nemen, is de keuze van structuur waarin hij zijn bedrijf giet. Een overzicht van de belangrijkste rechtsvormen en strategische structuren die je ter beschikking hebt.

Freelancer

Een freelancer is iemand die zijn kennis en vaardigheden in een bepaald veld ‘verkoopt’ aan bedrijven die ze denken nodig te hebben. Zijn product zijn zijn vermarktbare skills. Vooral bij creatieve beroepen, marketing, training en informatica is het een populaire strategie, maar het kan in principe in iedere sector. Freelancers verbinden zich op projectbasis aan hun klant en organiseren zich meestal in een eenmanszaak of bvba.

Eigen zaak opbouwen

De bekendste manier is een eigen zaak opbouwen vanuit het niets en die doen groeien. Stap één is een niche vinden, of tenminste een product of een dienst waar een markt voor is in de specifieke regio waar je actief wilt zijn, vervolgens de nodige investeringen doen, en je winst meteen weer investeren in de zaak. Eén foodtruck worden er zo stilaan twee, of je breidt je activiteiten uit naar andere regio’s, landen of markten.

Franchise, licentie of overname

Er zijn ook mogelijkheden om mee te helpen bouwen aan andermans verhaal. Je kunt een exclusieve invoerlicentie afsluiten op een bepaald product of een bepaalde dienst die je in het buitenland had opgemerkt, een franchisenemer worden voor een bestaande keten van handelszaken in een regio die volgens jou nog een blinde vlek op de kaart is, of een al draaiende onderneming overnemen en haar activiteiten bijsturen naargelang jouw visie.

Eenmanszaak

De eenvoudigste vorm is een eenmanszaak: even naar het ondernemingsloket, waar je een ondernemingsnummer krijgt en meteen wordt aangesloten bij een sociaal verzekeringsfonds. Je hoeft alleen maar een enkelvoudige boekhouding bij te houden en er is geen startkapitaal nodig. Maar er zijn ook nadelen: je bent met je persoonlijke vermogen aansprakelijk voor eventuele schulden die de onderneming maakt, en je kunt geen externe investeerders aantrekken.

Bvba

Een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid geeft aandelen uit, waardoor meerdere personen tegelijkertijd eigenaar kunnen zijn van (hun deel van) het bedrijf. Een voordeel is ook dat het bedrijfsvermogen afgeschermd is van het privévermogen van de oprichters: gaat de zaak op de fles, dan zijn zij in de regel niet aansprakelijk voor de schulden. Om die reden is ook de eenmans-bvba, waarbij één eigenaar alle aandelen heeft, populair.

NV

Wie oog heeft op snelle groei, externe investeerders wilt aantrekken en internationaal wilt werken, gaat beter een stapje hoger, naar een naamloze vennootschap. Het belangrijkste verschil met de bvba is dat de identiteit van de aandeelhouders geen cruciaal element is: aandelen kunnen makkelijker worden verkocht of overgedragen aan derden. Het startkapitaal bij een nv is wel opmerkelijk hoger: 61.500 euro tegenover 18.500 euro voor een bvba.

 

Close up of female accountant or banker making calculations