Wie zijn schaapjes op het droge heeft, heeft er ook een herder voor nodig. Een toenemend aantal vermogenden neemt een private banker of wealth manager onder de arm. De dalende spaarrente en toegenomen fiscale complexiteit zijn daar niet vreemd aan.

Zakelijk succes brengt financiële voorspoed met zich mee. En die resulteert in een vermogen. Om dat laatste naar behoren te versterken of te doen groeien, nemen vermogenden een private banker of wealth manager onder de arm, die zich over hun geld en hun activa ontfermt. Hun aantal stijgt: Belgische asset managers beheerden in 2015, het laatste jaar waarvoor er momenteel cijfers bekend zijn, een totaal aan 297,12 miljard euro aan financiële activa voor hun cliënten, een toename met 11 procent.

Meerdere beleggingsproducten
“Die groei is er al enkele jaren”, zegt Hugo Lasat, voorzitter van de Belgian Asset Managers Association. “Dat komt vooral door de toegenomen complexiteit die er is ontstaan in een goed beheer van persoonlijke vermogens.” De tijd dat je een mooie rente optrok op je spaargeld alleen en dat zelf aanvulde met obligaties, wat vastgoed, en wat aandelen, die is voorbij. “De rentevoeten zijn zo laag dat er over de hele lijn met meerdere beleggingsproducten moet worden gewerkt, en rendement en risico dus ook tegen elkaar moeten worden afgewogen. Meer en meer vermogenden beseffen dat ze daarvoor een specialist nodig hebben.”

 

Meer en meer vermogenden beseffen dat ze een specialist nodig hebben Hugo Lasat

 

Veranderende spelregels
Ook op fiscaal gebied veranderen de spelregels constant. Pas nog werd de forse speculatietaks op meerwaarden bij verkoop binnen zes maanden weer afgeschaft. Daar staat dan weer wel tegenover dat het tarief van de roerende voorheffing op dividenden en intresten dit jaar werd verhoogd van 27 naar 30 procent, en de beurstaks – alleen op heel grote orders – naar omhoog schoot.

Fiscale kennis van experts
Het landschap ziet er dus nooit lang hetzelfde uit, en cliënten hebben iemand nodig die wat dat betreft kort op de bal speelt. “Fiscale kennis is een belangrijk element in het beheer van persoonlijke vermogens”, aldus Lasat. “Dat is een evidentie geworden. Beslissingen over waar het vermogen in wordt belegd, worden deels ingegeven door de fiscale realiteit, en die beslissingen moeten worden geïnformeerd door fiscale specialisten.”

Instapvoorwaarden voor bijna iedereen
Klinkt inderdaad interessant. Maar hoe groot moet iemands vermogen zijn voordat hij in aanmerking komt voor private banking-diensten? Dat hangt af van bank tot bank, maar een goede consensus ligt bij 1 miljoen euro. Maar er zijn ook instapformules vanaf 250.000 euro, waarin de cliënt enkele keren per jaar advies krijgt over hoe hij dat vermogen moet beheren en doen groeien. “Hoe hoger iemands vermogen is, hoe veeleisender die persoon wordt voor degene die het beheert, en dat is natuurlijk terecht”, zegt Erik Neuteleers, wealth officer bij KBC. “Diversifiëring van iemands portfolio is over de hele lijn belangrijk, maar bij grotere vermogens speelt dat een grotere rol. Cliënten moeten gerust zijn in het feit dat hun vermogen wordt overwaakt.”

 

Cliënten moeten gerust zijn in het feit dat hun vermogen wordt overwaakt Erik Neuteleers

 

Second opinion
Dat geldt ook wanneer de cliënt zelf een deel van zijn vermogen wil beleggen op de aandelenmarkt: naast het discretionaire beheer van het volledige vermogen zijn er ook formules mogelijk waarbij de cliënt zijn vermogen, of een deel daarvan, zelf beheert en belegt. Neuteleers: “Maar ook dan willen ze natuurlijk dat er een iemand is die hem een second opinion kan geven. Of dat er ergens knipperlichten afgaan wanneer bijvoorbeeld een te groot deel van zijn vermogen in aandelen zit.”

Eerst langs de relatiebeheerder
Wie dus een investeringsbank onder de arm neemt, kan er prat op gaan dat er meerdere mensen voor hem in de weer zijn. Private banken hebben specialisten in dienst, die zich elk vanuit hun eigen specialisatie over je vermogen ontfermen. Met al die specialisten kom je echter niet meteen in contact. Diegene waar je als eerste mee te maken krijgt is de relatiebeheerder, de persoon die je adviseert. Bij hem kun je terecht met je vragen, en geeft je desnoods een van de specialisten door, wanneer je het over één specifiek aspect van je vermogen wilt hebben.

Psycholoog & therapeut
De persoonlijkheid van die relatiebeheerder is cruciaal. Hij is namelijk een psycholoog, die jou en jouw doelen begrijpt, en tegelijk een techneut, die uitstekend ingevoerd is in het vak. “Die relatie tussen de cliënt en de relatiebeheerder is van cruciaal belang, en staat in de keuze tussen private banken boven alle objectieve elementen”, zegt Lasat. “Het is de persoon waarbij hij altijd terecht moet kunnen, dus dat moet klikken.”