In samenwerking met

Pieter Timmermans, gedelegeerd bestuurder Verbond van Belgische Ondernemingen VBO

Beleidsmatig worden er stappen gezet die onze concurrentiekracht verbeteren en onze aantrekkelijkheid voor buitenlandse investeerders verhogen, maar we mogen niet op onze lauweren rusten. Er is meer nodig.

België heeft nog altijd een aantal belangrijke troeven om buitenlandse investeerders aan te trekken: zijn centrale ligging in een van de rijkste regio’s ter wereld, de aanwezigheid van de Europese instellingen en de NAVO, een gastvrije houding ten opzichte van buitenlandse bedrijven en werknemers, meertaligheid, wereldhavens, een goed opgeleide beroepsbevolking en een hoge levenskwaliteit.

Toch problemen?
Toch geeft een studie van IBM Global Plan Location Services aan dat na een aantal jaren van herstel van buitenlandse investeringen tussen 2013 en 2015 het in 2016 de verkeerde kant is opgegaan met slechts 182 investeringsprojecten en slechts 5.300 nieuwe jobs. Ter vergelijking: in de periode 2014-2015 waren dat respectievelijk gemiddeld 218 investeringsprojecten per jaar en bijna 6.900 nieuwe jobs.

 

Vandaag is meer dan ooit het moment om top of mind te zijn bij buitenlandse investeerders

 

Geen verrassing
Dat is echter geen verrassing. De terreuraanslagen in Parijs en Brussel hebben onze reputatie als veilig en rustig land een serieuze knauw gegeven, zeker in de ogen van Amerikaanse en Aziatische investeerders. Onze verkeersinfrastructuur is door een jarenlang gebrek aan investeringen ernstig achteropgeraakt en we staan per jaar iets meer dan een normale werkweek – 44 uur! – stil op onze wegen. We staan ook in de verste verte niet meer op de foto als het gaat om de belastingtarieven op de bedrijfswinsten. Na de Verenigde Staten (38,91%) en Frankrijk (34,4%) hebben we immers het hoogste nominaal tarief ter wereld.

Oplossingen om top of mind te blijven
Nochtans is het vandaag meer dan ooit het moment om “top of mind” te zijn bij buitenlandse investeerders. Er is nood aan maatregelen op het vlak van mobiliteit, bedrijfsbelasting en energie.

Mobiliteit
Op het vlak van mobiliteit kan de recente doorbraak inzake de Oosterweelverbinding rond Antwerpen of de uitrol van investeringen in een tram in Luik alvast worden toegejuicht. Het nationale investeringspact moet dan weer bijdragen tot het ontwarren van een aantal cruciale infrastructuurknopen (Brusselse ring, het Gewestelijk Expresnet…). Een intelligent mobiliteitsbudget en een slimme kilometerheffing blijven de logica zelve.

Bedrijfsbelasting
Wat de vennootschapsbelasting betreft, is een gefaseerde daling richting 24 procent of lager cruciaal, met tegelijk de invoering van de fiscale consolidatie en behoud van de notionele interestaftrek voor onze ondernemingen. Hoe sneller deze hervorming inhoud en vorm krijgt, hoe vriendelijker er in internationale hoofdkwartieren naar België zal worden gekeken. Anders belanden we in een gevaarlijke zone met een hoog fiscaal tarief en een nichefiscaliteit die verdwijnt.

Energie
Uiteindelijk hebben we ook nood aan een interfederaal energiepact. Enkel een gecoördineerde aanpak kan ons land helpen om onze bevoorradingszekerheid te garanderen en onze milieuverbintenissen na te komen, en dit alles tegen de laagste kostprijs. Laten we dus niet wachten, maar laten we ons land opnieuw in de schijnwerpers zetten.