In samenwerking met

Patrick Derthoo, partner Tax Global Employer Services Team, Deloitte

Sinds 2012 wordt het voordeel van alle aard van een bedrijfswagen gewaardeerd in functie van de cataloguswaarde van de wagen en de CO2-uitstoot. Daarom hebben we massaal onze vervuilende bedrijfswagen ingeruild voor een met minder uitstoot en/of lagere cataloguswaarde.

Voor Europa en de OESO waren de genomen maatregelen omtrent de gestegen fiscaliteit op bedrijfswagens duidelijk niet genoeg. Velen hebben namelijk hun vervuilende bedrijfswagen ingeruild voor een wagen met minder uitstoot en/of een lagere cataloguswaarde. Het nieuwe fiscale regime van de bedrijfswagens had immers tot gevolg dat de fiscaliteit op de bedrijfswagens sterk was gestegen, althans op het vlak van de personenbelasting.

België zwakke broertje van Europa?
Steevast worden we aangeduid als het zwakke broertje van de klas: onze fiscaliteit op bedrijfswagens is de grote oorzaak van de vele files. Maar het onderzoek van de OESO en Europa lijkt ons te eenzijdig. Er werd enkel gekeken naar het voordeel alle aard en niet naar andere belastingen die op een bedrijfswagen worden geheven. Daar moet namelijk ook aandacht aan worden geschonken om de totale fiscale kost te evalueren.

 

Als we het volledige fiscale plaatje bekijken, dan is België niet het Europese land met het voordeligste stelsel voor bedrijfswagens

 

Privégebruik gunstig
Onderzoek bevestigt de conclusies van de OESO en Europa dat België weliswaar een van de Europese landen is waar het privégebruik van een bedrijfswagen nog steeds gunstig wordt gewaardeerd. Maar als we het volledige fiscale plaatje bekijken, dan is België niet het Europese land met het voordeligste stelsel voor bedrijfswagens.

Ontvangsten ook uit btw en vennotschapsbelasting
Vooreerst bereik je in België het hoogste tarief in de personenbelasting al vanaf een eerder laag inkomen. Daarnaast zijn de kosten van bedrijfswagens slechts gedeeltelijk aftrekbaar in de vennootschapsbelasting, is er slechts een gedeeltelijke recuperatie van de btw en behoort de Belgische tax op de inverkeerstelling, de verkeersbelasting en andere belastingen tot de duurste van de onderzochte landen. In tegenstelling tot andere landen, halen we in België niet zozeer de fiscale ontvangsten op bedrijfswagens uit de personenbelasting, maar evengoed uit btw en vennootschapsbelasting.

Mobiliteitsbudget als neutrale operatie
Een andere vaststelling is dat bedrijfswagens een serieuze bijdrage leveren in de totale fiscale ontvangsten van het land. Een fiscaal gunstig alternatief om de bedrijfswagen aan de kant te laten staan, leek voor de huidige regering budgettair daarom ook niet haalbaar. Het vooropgestelde mobiliteitsbudget moest voor de regering daarom ook een neutrale operatie zijn voor zowel de werkgever, werknemer als overheid. Een budget-neutrale operatie voor alle protagonisten zal niet evident zijn, gezien de verschillende belastingen die op een bedrijfswagen worden geheven.

Alternatieven noodzakelijk
Een ander aspect is de impact op de regionale fiscaliteit die in kaart moet worden gebracht, om op een succesvolle manier een mobiliteitsbudget in te voeren. Een federale maatregel heeft immers ook impact op het regionale budget. Tenslotte zal de gebruiker van het mobiliteitsbudget gebruik moeten kunnen maken van andere vervoersmiddelen. Het niet, te weinig of niet-efficiënt voorhanden zijn van valabele alternatieven voor de bedrijfswagen, zal een zware hypotheek leggen op het succes van het mobiliteitsbudget. Wie immers zal het aandurven om zijn of haar bedrijfswagen in te leveren indien hij of zij niet meer op het werk geraakt?