Outsourcing, offshoring, nearshoring, verticale integratie… Bedrijven goochelen vaak met dure woorden als het om ondernemen gaat, maar waar gaat het nu precies over? “Outsourcing is het verleden”, klinkt het soms, maar niets is minder waar. Bedrijfsactiviteiten worden nog steeds uitbesteed, maar vandaag gebeurt het alleen op een andere manier dan enkele jaren terug.

Apple produceert voortaan vanuit India omdat de loonkosten daar lager zijn. Het zijn berichten die dagelijks de media halen en ons zorgen baren. Komt onze werkgelegenheid in de toekomst nog meer in het gedrang of loopt het zo’n vaart niet? Volgens kenners is er geen reden tot paniek, wel moet op een andere manier over arbeid en ondernemen gedacht worden. Al blijven outsourcing en offshoring wezenlijke onderdelen van onze economie.

Outsourcing populairder
Maar wat is nu net het verschil tussen de twee? “Outsourcing is het verplaatsen van activiteiten naar een ander bedrijf, hen daarvoor betalen en hen dat al dan niet laten uitvoeren in het buitenland”, legt Aimé Heene, prfessor aan de UGent uit. “Offshoring gaat om het verplaatsen van werkzaamheden naar het buitenland en is dus eigenlijk een vorm van outsourcing.” Dat die formule in België aan populariteit wint, staat volgens expert Jef Loos van studiebureau Whitelane buiten kijf: “Uit een bevraging van 200 van de 300 grootste bedrijven in België blijkt dat de helft van plan is om in de toekomst meer werk uit te besteden aan het buitenland.”

 

Focus op je corebusiness, waar je zelf niet sterk in bent, besteed dat uit – Jef Loos

 

Prijs versus kwaliteit
De redenen om dat te doen zijn echter gewijzigd. “Vroeger weerklonk altijd hetzelfde dogma: de loonkosten”, meent Loos. “En inderdaad het is goedkoper om je helpdesk in India te vestigen. Daar kan je niet omheen.” Toch komen ondernemers wel terug op de filosofie ‘dat alles in het buitenland goedkoper is”, want bij offshoring komt natuurlijk veel meer meer kijken dan louter het uitbesteden van de opdracht. “Aanvankelijk werd geopperd: we doen een enorm kostenvoordeel door bepaald werk in een lageloonland te laten uitvoeren”, legt Heene uit. “Maar je krijgt niet altijd dezelfde kwaliteit die je verwacht had. Er komen dan bijkomende kosten bij om een bepaalde dienstverlening beter op punt te stellen. En als het niet lukt om hetzelfde niveau te halen moet je op zoek naar een nieuwe betrouwbare partner en kost je dat opnieuw geld.”

 

fO_IB-0316_005

 

Focus op core business
Offshoring is dus niet heiligmakend, maar evolueert mee met de economische realiteit. “Er is een zekere maturiteit van de markt”, aldus Loos. “Bedrijven besteden niet langer werk uit aan het buitenland gewoon om winst te maken. Ze gaan specifiek op zoek naar skills in het buitenland die een ondernemer zelf niet heeft in zijn bedrijf.” Anderzijds richten bedrijven zich tegenwoordig veel meer op hun core business. “Als je bijvoorbeeld een bank bent, dan focus je je beter op de kern van je dienst: de financiële zaken”, verduidelijkt Loos. “Besteed andere diensten uit waar je minder sterk in bent. Zo hadden veel banken vroeger hun eigen wagenpark en mensen in dienst om dat onderhoud te doen. Dat zie je vandaag de dag nergens nog.”

 

Nextshoring wint aan belang: een dienst wordt uitbesteed, maar liever niet naar een land ver weg, maar eerder dichtbij – Aimé Heene

 

Buzzwords af
Outsourcing en offshoring zijn met andere woorden geen buzzwords meer. Geen wonder dat er intussen ook afgeleiden zijn ontstaan, zoals nextshoring. Heene: “Een dienst wordt uitbesteed, maar niet te ver weg: naar een cultuur die niet zo verschillend is van de onze. Of zelfs nog dichter, op hetzelfde bedrijventerrein, zodat je als bedrijf er een zekere controle over hebt.” Zo stellen farmabedrijven vandaag de dag vaak dat de onderzoeksafdeling en de ontwikkeling van het product, of toch een deel ervan, beter dicht in elkaars buurt dan mijlenver van elkaar plaatsvinden. “De productie kan dan weliswaar duurder zijn in eigen land, het overzicht houden op de productie blijkt ook van belang, snel kunnen ingrijpen wanneer nodig.”

Blijf alert en inventief
En al die ongerustheid? “Je kan de toekomst niet voorspellen”, besluit Heene, “maar panikeren hoeven we niet te doen.” De Belgische economie hoeft niet noodzakelijk te lijden onder de tendens tot offshoring. “Akkoord, het is zaak om alert te blijven en inventief te zijn. We mogen vooral niet stilstaan, maar moeten kennis ontwikkelen die er in het buitenland niet is.”