Ondernemingen besteden bepaalde bedrijfsprocessen steeds vaker uit aan derde partijen, vooral omdat die het goedkoper en beter zouden kunnen. Dat is dikwijls het geval, toch zijn er ook enkele aandachtspunten bij outsourcing.

Minder risico, meer resultaat
Kosten besparen en je focussen op je kerntaken, dat zijn de twee belangrijkste motieven voor bedrijven om aan outsourcing te doen. Zaken als IT-beheer, het schoonmaken van de gebouwen, maar ook marketing of communicatie worden almaar vaker uitbesteed. “Die kost-gerelateerde driver is meestal de belangrijkste reden om ermee te beginnen”, zegt professor Carine Peeters van Vlerick. “Door een activiteit buiten je onderneming te plaatsen verminder je het risico dat die activiteit met zich meebrengt. De dienstverlener heeft meestal ook betere skills en schaalvoordelen zodat hij het werk goedkoper kan afhandelen.”

Vaste kosten worden variabel
Bovendien zijn externe diensten vaak gemakkelijker in te zetten en worden vaste kosten zo variabele kosten, wat gunstig kan zijn voor de prijsstructuur van de onderneming. Al moet je daarmee ook wel opletten. “Door diensten uit te besteden komen er soms verborgen kosten naar boven, zaken die de bedrijfsleiding niet had ingeschat”, waarschuwt Peeters. “De dienstverlener zal die natuurlijk aanrekenen, zodat de kostenbesparing van het outsourcen deels weer teniet gedaan wordt.”

 

Zaken die niet tot je core business behoren, kunnen we via outsourcing veel flexibeler afhandelen – Jonathan Goderis

 

Flexibele werkwijze
Een tweede belangrijke reden om te outsourcen, is dat je zo als onderneming op je kerntaken kunt focussen. “Zaken die niet tot je core business behoren, kunnen we via outsourcing veel flexibeler afhandelen”, zegt Jonathan Goderis van Keypoint, een consultingbureau dat bedrijven begeleidt bij outsouring. “Soms zijn de mensen die zo’n taken uitvoeren ziek, soms zit je met rigide arbeidsvoorwaarden omdat ze in bepaalde paritaire comités zitten… Dat zijn vaste kosten die niet altijd renderen.” Goderis’ bedrijf werkt veel voor de verzekeringssector en levert mensen aan die schadegevallen gaan opnemen. “Als er geen of weinig schadegevallen zijn, zitten vaste werknemers daar met hun duimen te draaien. Maar ze moeten wel door de maatschappij betaald worden.”

Return On Investment
Wat precies de ROI is van outsourcing is niet eenvoudig te bepalen, geeft Goderis toe. “Het is moeilijk om er een getal of percentage op te plakken. Het verschilt van sector tot sector en zelfs van vestigingsplaats tot vestigingsplaats. In Brussel en Antwerpen ligt de loonlast bijvoorbeeld hoger dan in een kleine provinciestad. Er zijn ook lastig te kwantificeren parameters bij betrokken, zoals onder andere klantentevredenheid.”

 

Door diensten uit te besteden komen er soms verborgen kosten naar boven, zaken die de bedrijfsleiding niet had ingeschat – Carine Peeters

 

Duidelijke afspraken
Door te outsourcen nemen bedrijven wel ‘vreemden’ in huis die er misschien met bepaalde kennis of vaardigheden vandoor kunnen gaan, is dat geen risico? Goderis nuanceert: “Goh, dat is inderdaad wel zo en je moet er rekening mee houden, maar je kunt dat perfect afdekken door bijvoorbeeld juridisch sluitende contracten.” Zulke contracten zijn noodzakelijk om je externe dienstverleners goed te managen, zegt professor Peeters. “Je eigen personeel is vrij goed op te volgen en te controleren, maar bij externen ligt dat vaak moeilijker. Daar komen dus zaken als SLA’s (Service Level Agreements) en KPI’s (Key Performance Indicators) bij kijken. Zoiets moet dus duidelijk vastgelegd en gedefinieerd worden.”

Taboe doorbreken
Hoe dan ook, het outsourcingmodel is, duidelijk een succesnummer onder bedrijfsleiders. “Zeker door de crisis”, zeggen de twee specialisten en dat zal waarschijnlijk niet snel veranderen. “In Nederland is outsourcing al de normaalste zaak van de wereld, in alle mogelijke bedrijfsprocessen”, zegt Goderis. “In België blijft dat beperkt tot bijvoorbeeld IT en schoonmaken, zeker bij een oudere generatie managers of bij lokale kmo’s. Hier moeten we nog een beetje het taboe doorbreken (lacht).”