Diensten uitbesteden aan een ander bedrijf, of extern talent aantrekken om bepaalde taken uit te oefenen: het heeft uiteraard zijn voordelen. Maar waarom zou een organisatie dit doen in plaats van eigen mensen met die taken aan de slag te laten gaan?

David Bintein
CEO creatief webbureau Starring Jane

Is outsourcen interessanter dan nieuw personeel aannemen?
“Wij doen inderdaad niet alles zelf. Meer nog, er is véél dat wij uitbesteden. De reden daarvoor is dat wij als bedrijf de klant een 360 graden-aanbod willen bieden. En om dat zo goed mogelijk te doen, moet je bepaalde specialisaties uit handen geven. Waarom we daarvoor geen mensen vast in dienst nemen? Omdat het team dan anders veel te groot zou worden, terwijl bepaalde diensten eigenlijk maar een beperkt onderdeel uitmaakt van wat we doen. Nichediensten besteden we daarom liever uit. Belangrijke voorwaarde hierbij is wel dat we een goede band hebben met de dienstverlener, zodat de kwaliteit gegarandeerd en constant blijft.”

Welke HR-diensten kunnen zoal geoutsourcet worden?
“We moeten het onderscheid maken tussen diensten die we uitbesteden om het resultaat voor de klant beter te maken, en diensten die we uitbesteden om onze interne werking te optimaliseren. Concreet sourcen we alles uit wat met infrastructuur en hosting te maken heeft – concreet bij een coöperatieve, wat het ons mogelijk maakt een duurzame relatie met die leverancier op te bouwen. Ook voor content creatie – copywriting, vertaling… – halen wij externe expertise binnen. HR-diensten outsourcen we in die zin dat we regelmatig specialisten aantrekken om workshops te geven. Bijvoorbeeld rond sociale profielen: wat verwachten we van elkaar, wie zijn we als bedrijf, enzovoort.”

Welke concrete voordelen haalt een bedrijf uit outsourcing?
“Vooral het feit dat je iets wat niet tot je corebusiness behoort en waar je dus geen meerwaarde mee kunt creëren, aan een specialist kunt uitbesteden, zodat je zelf meer tijd hebt om te doen waar je klanten je voor opzoeken. Met andere woorden: outsourcing geeft je toegang tot bepaalde competenties en profielen die je zelf niet in huis hebt. Ook snelheid en flexibiliteit zijn natuurlijk troeven: wie outsourcet, gaat er doorgaans van uit dat die externe specialist de diensten of producten sneller zal leveren dan dat je dat zelf zou kunnen. En in mindere mate heeft het ook met kosten te maken, maar dan mag de kwaliteit daar uiteraard nooit onder lijden.”


 

Diane Hulsbosch
Business Unit Director HR Consulting Securex

Is outsourcen interessanter dan nieuw personeel aanwerven?
“De wereld verandert steeds sneller – globalisering, digitalisering, robotisering… – waardoor bedrijven snel moeten kunnen inspelen op veranderingen. Het contract van onbepaalde duur zal in de toekomst niet meer de norm zijn, omdat bedrijven meer dan ooit snel en flexibel moeten kunnen inspelen op wijzigende noden, ingegeven door de markt. Dé vraag voor bedrijven is: “hoe organiseer ik mijn workforce naar de toekomst toe?” Vanuit het individu zien we dat meer en meer mensen kiezen voor een zelfstandig of freelancestatuut. Er zijn dus flexibiliteitsverwachtingen van twee kanten: werknemer en werkgever. Een activiteit als HR-outsourcing past perfect in dit verhaal en brengt de noden samen.”

Welke HR-diensten kunnen zoal geoutsourcet worden?
“In principe kan voor elke HR-activiteit ondersteuning worden geboden. Interessanter is te kijken naar de verschillende vormen van outsourcing: een bedrijf kan haar volledige HR-afdeling outsourcen aan derden, aan projectsourcing doen, of tijdelijke ondersteuning vragen. Het outsourcen van de volledige activiteit past vaak in het idee van kostenbesparing en efficiëntieverhoging. Bij projectsourcing gaat het vaak om het inzetten van afwezige expertise voor tijdelijke projectondersteuning – bijvoorbeeld de harmonisatie van HR-processen. Daarnaast kun je als bedrijf ook een beroep doen op een consultant die onmiddellijke en tijdelijke ondersteuning biedt voor de uitvoering van activiteiten.”

Welke voordelen behaalt een bedrijf concreet met outsourcing?
“Onderzoek van studiebureau ASK gaf aan dat 83 procent van de bedrijven die HR outsourcet ‘value for money’ als belangrijkste voordeel noemt. Toch vrezen bedrijven nog vaak dat het een dure oplossing is. Het tegendeel is waar: de prijs van HR-outsourcing is een all-inprijs, er zijn geen wervings-en selectiekosten, er ontstaat geen sociaal passief en alle voordelen die een medewerker van een bedrijf krijgt toegekend, zijn in de prijs begrepen. Denk aan een bedrijfswagen, gsm, laptop… Door het insourcen draagt de onderneming ook geen onrechtstreekse kosten die wel betaald moeten worden voor een expert in functie. De klant betaalt enkel de tijd die werkelijk aan project of opdracht wordt besteed.” 


 

Emily Deroo
Head of Human Resources CCV Belgium

Is outsourcen interessanter dan nieuw personeel aannemen?
“Het is een evenwicht dat afhankelijk is van de sector waarin je actief bent. Omdat wij onze klanten de beste service willen bieden, hebben wij een geëngageerde workforce nodig – het juiste menselijke kapitaal. Door de snelheid van externe veranderingen en de moeilijke zoektocht naar bepaalde talenten moeten wij daarvoor soms specifieke kennis inhuren. Anderzijds geloof ik dat we onze wendbaarheid ook kunnen vergroten door in te zetten op eigen personeel en te investeren in opleiding, jobrotaties… Zo kunnen we de inzetbaarheid van onze mensen verruimen, wat het insourcen van specialisten op lange termijn minder interessant maakt.”

Welke HR-diensten kunnen zoal geoutsourcet worden?
“Alles wat in principe niet behoort tot de kerntaak van HR, bijvoorbeeld administratieve expertise die gericht is op het ontwikkelen en onderhouden van de HR-infrastructuur. Zoals salarisadministratie en risk & safety. Wanneer het gaat om HR-tools om de betrokkenheid, inzetbaarheid, kennis en specifieke vaardigheden van je personeelsbestand te verhogen, kan nog steeds op externe expertise beroep worden gedaan. Ik denk hier aan de opmaak van functiegroepen, een opleidingsbeleid of performantiemanagementtools. Moeilijker wordt het wanneer het gaat om het sturen van veranderingen. Als HR niet geïntegreerd is met de cultuur en het leiderschap, zullen externe workshops en consultants geen soelaas brengen.”

Welke concrete voordelen haalt een bedrijf uit outsourcing?
“Ten eerste extra flexibiliteit en efficiëntie. Wanneer je op bepaalde piekmomenten meer dan anders personeel nodig hebt, is het niet aangeraden om snel iemand aan te werven, op te leiden en het werk te laten uitvoeren. Daarnaast ontlast je ook de huidige organisatie van de verplichting om heel snel die expertise op te doen, wat de lopende processen en dienstverlening vertraagt of in de weg staat. Andere concrete voordelen: je zit in veel mindere mate ergens aan vast dan bij een personeelslid, in termen van loonkost, kantoorruimte, beëindiging… Je moet dus eigenlijk telkens de afweging maken tussen noodzakelijkheid en toegevoegde waarde.”