©CarineBoonenIn samenwerking met

Carine Boonen
coördinator Flanders’ Care

Onze kwaliteitsvolle en toegankelijke zorg wordt internationaal erkend. In de Euro Health Consumer Index 2016 staan we vierde. Maar niet enkel goede zorg is belangrijk voor welzijn en gezondheid. Ook onderwijs, wonen, omgeving, werk, cultuur, sport… zijn hierbij van belang. Daarom kiest de Vlaamse regering voor ‘Health in All Policies’, een gezondheidsbeleid dat zich strekt over verschillende beleidsdomeinen.

Gepersonaliseerde preventie
Meer dan 70 procent van de zorguitgaven gaat naar chronisch zieken. In de EU jaarlijks meer dan 700 miljard. De vergrijzing brengt mee dat mensen vaak meerdere ziektebeelden tegelijk hebben en daarnaast verhoogt onze complexe maatschappij de nood aan geestelijke gezondheidszorg. Daarom is gepersonaliseerde preventie nu meer dan ooit nodig. Zowel technologie als bewustmaking zijn hierin een belangrijke schakel.
Nieuwe technologie maakt het onder andere mogelijk om heel wat ziekenhuiszorg nu veilig in de thuiszorg te behandelen, al dan niet gemonitord op afstand. Een elektronisch dossier verzekert accurate, snelle en veilige gegevensdeling in functie van de noden van de patiënt en met respect voor de privacy. Zo wordt de persoon met een zorgnood mederegisseur van de voor hem optimale zorg, en zet hij mee de krachtlijnen uit.

 

“We gaan voluit voor innovatie, maar is alles wat technisch mogelijk is, ook wenselijk?”

 

Samenwerking in zorg
Onze nanotechnologie en levenswetenschappen zijn internationaal erkende speerpunten. Voor 2017 bedraagt de Vlaamse begroting voor economie, wetenschap en innovatie 2,7 miljard euro. Vele technologieën vinden dan ook razendsnel hun weg naar de zorgsector. Het Internet der Dingen, intelligente robots, slimme materialen, 3D-printing, stamceltherapie, gentherapie, big data… De digitale transformatie biedt ongelooflijke opportuniteiten. Samenwerking tussen kennisinstellingen, bedrijven en zorgactoren streven ernaar de juiste zorg op het juiste moment bij de juiste patiënt te brengen. We krijgen de indruk dat vroeg of laat alles mogelijk wordt. We gaan voluit voor innovatie, maar is alles wat technisch mogelijk is, ook wenselijk?

Warme inzet
De Vlaamse social profit realiseert 8 procent van het BBP en plaatst voor 11 miljard euro bestellingen bij andere bedrijfstakken. Het Planbureau voorziet de komende vijf jaar een stijging van het aantal banen in de zorgsector, van 323.600 tot 377.200, goed voor 35 procent van alle banengroei in Vlaanderen. Spectaculaire technologische innovaties mogen dan misschien de aandacht opeisen van de media, maar de nood aan sociale interactie en emotionele intelligentie maakt dat digitalisering en robotica de werkgelegenheid in de zorgsector niet snel beïnvloeden. De warme inzet van vele mensen blijft onmisbaar voor optimale zorg.