Sedert jaar en dag is de Belg gewend – verplicht zelfs – om zijn huishoudelijk afval te sorteren. Drankkartonnen, blikjes en plastic flessen gaan in de pmd-zak, papier en karton wordt apart gehouden en wat overblijft mag bij het restafval. Wanneer de verschillende ophaaldiensten de huishoudens hebben ‘verlost’ van hun afval, start een proces dat voor de meeste Belgen compleet onzichtbaar is: de eigenlijke recyclage van al dat afval.

Van pmd tot grondstof
Dat recyclageproces start trouwens eveneens met een sortering. “Pmd wordt bijvoorbeeld verder gesorteerd om de verschillende fracties daarna samen te drukken tot grote balen”, vertelt Lieven Fermon van Sita, de dochteronderneming van Suez Environnement die zowat alles recycleert in België wat er te recycleren valt. “Die balen gaan naar onze verwerkingsinstallaties, waar ze worden verkleind, gewassen en mechanisch bewerkt tot een homogene stukgrootte. Daarna volgt de zogenoemde agglomeratie van het afval: materiaal met dezelfde karakteristieken wordt bij elkaar gebracht. Het resultaat verkopen we dan, na eventuele toevoeging van chemische additieven, als grondstof aan de industrie.”

Zowat 90 procent van onze huishoudelijke verpakkingen wordt vandaag al gerecycleerd – Aurélie Gerth

Hybride producten van resten
Om het recyclageproces verder te stroomlijnen, perfectioneert Suez Environnement haar technologie voortdurend. Fermon: “De mechanische processing verbetert nog elke dag. Zo werken we momenteel aan sorteertechnieken specifiek voor donker (zwart) plastic, dat momenteel nog moeilijk detecteerbaar is. Ook stimuleren we de ontwikkeling van hybride producten gemaakt van de sorteerresten van het verpakkingsafval – de laagste kwaliteit na het sorteerproces.”

Vier kleuren glas
Ook de almaar toenemende complexiteit van glasverpakkingen stelt de recyclagesector voor uitdagingen. Ze is daardoor bijvoorbeeld verplicht continu haar glasverwerkingsinstallaties te upgraden. De installatie High5 in de Antwerpse haven is een goed voorbeeld. Fermon: “Die is als eerste in de wereld in staat om vier verschillende kleuren glas te scheiden tot hoogwaardige grondstof.”

Plastic vs. recyclage
Door de complexe verpakkingsformules komt de recycleerbaarheid niet zelden in het gedrang. Fermon geeft bovendien toe dat er, ondanks vele goede bedoelingen van de industrie, nog werk aan de winkel is. “De huidige evolutie naar complexe verpakkingsformules zoals schaaltjes uit meerlaags plastic zijn bijvoorbeeld niet te verenigen met kwalitatief hoogwaardige recyclage.”

De huidige evolutie naar complexe verpakkingsformules zoals schaaltjes met meerlaags plastic valt niet te verenigen met kwalitatief hoogwaardige recyclage – Lieven Fermon

Coca-Cola verkleint voetafdruk
Wat denken ze hiervan bij Coca-Cola Belgium, dat door zijn brede gamma een grote stempel drukt op de verpakkingsafvalberg in België? “Verpakkingen nemen 50 procent in van de totale CO2-voetafdruk van ons bedrijf,” vertelt Aurélie Gerth, communicatieverantwoordelijke bij Coca-Cola Belgium. “Dan heb ik het zowel over de productie als de recyclage van de verschillende verpakkingen.” De drankenproducent heeft zich ertoe gebonden die voetafdruk tegen 2020 fors te verkleinen aan de hand van vier pijlers. Gerth: “Lichtere verpakkingen, stimuleren om te recycleren, hergebruik van grondstoffen en de inzet van hernieuwbare bronnen.”

Alles 100 procent recycleerbaar
Concreet moet bijvoorbeeld de hoeveelheid grondstoffen in drankverpakkingen tegen 2020 dalen met 25 procent. “Onze flesjes en blikjes zullen dus merkbaar lichter worden”, meent Gerth. Ze wil er graag op wijzen dat alle verpakkingen die Coca-Cola Belgium produceert nu al 100 procent recycleerbaar zijn – al betekent dat natuurlijk niet dat ook effectief alles wordt gerecycleerd. Daarom werken ze samen met verpakkingsleveranciers, lokale overheden, klanten en consumenten om zoveel mogelijk verpakkingen in te zamelen en te recycleren.