In samenwerking met

Kris Peeters, Federaal vice-minister, minister van werk, economie en consumenten en specifiek belast met buitenlandse handel.

De digitale economie is een aanstormende trein die we niet kunnen negeren. Het zou dom zijn om gewoon opzij te gaan en die trein te laten passeren. Neen, we moéten op die trein springen. We moeten zorgen dat we mee zijn.

De hoogtechnologische werkgelegenheid is in België tussen 2000 en 2011 met 22,3 procent gegroeid, terwijl de niet-hoogtechnologische met maar 8,6 procent is gegroeid. Stellen dat de toekomst van onze economie digitaal moet zijn, is dus een evidentie.

Thuis in de digitale wereld
We moeten daar absoluut in investeren. Eerst en vooral moeten mensen zich thuis voelen in de digitale wereld. 13 procent van de 16 tot 74-jarigen in ons land heeft nog nooit het internet gebruikt. Aangezien dat vaak gerelateerd is aan een lager inkomen, bieden de alsmaar goedkoper worden smartphones en internetabonnementen zeker kansen.

 

Het zijn vooral de kleine ondernemingen die baat hebben bij een digitale strategie. Het is dé manier bij uitstek om op te vallen in de massa.

 

Leer basisvaardigheden aan
Tegelijk moet de overheid investeren in digitale basisvaardigheden. In België hebben maar 60 procent van de mensen zulke vaardigheden tegenover 72 procent in Nederland en 66 procent in Duitsland. Hier moeten we als overheden oog voor hebben, bijvoorbeeld in het onderwijs en bij arbeidsbemiddeling. Zelfs in tijden van besparingen zijn investeringen in toegankelijke IT-diensten een must.

Maak concurrentiestrijd mogelijk
Ten tweede moeten we ervoor zorgen dat ondernemingen ook de mogelijkheden hebben om de digitale concurrentiestrijd aan te gaan. Vasthouden aan een systeem dat té rigide is, kan ons duur komen te staan. We hebben in de e-commerce al gezien dat je daarin snel een grote achterstand kan oplopen als je er te laat op inspeelt. Net daarom heeft de federale regering de regels over nachtarbeid aangepast. Dat biedt e-commercebedrijven de kans om die achterstand in te lopen, iets waar alle betrokkenen vol voor moeten gaan.

Spring uit de massa
Tot slot is het belangrijk te beseffen dat het digitale ondernemen geen zaak is van grote en multinationale bedrijven alleen. Integendeel, het zijn vooral de kleine ondernemingen die baat hebben bij een digitale strategie. Het is dé manier bij uitstek om op te vallen in de massa. We moeten mensen blijven overtuigen om digitale verkoopskanalen te openen. Dat is niet alleen complementair aan hun fysieke verkoopskanaal, het is ook een belangrijk lokmiddel. Mensen die op zoek zijn naar een specifieke winkel, gaan dat tegenwoordig vooral online doen. Een aantrekkelijke website is een absolute must. Het is het startpunt voor élke digitale ondernemer.