Een heel leven gewerkt en dan… pensioen, iets om naar uit te kijken. Maar je weet nu wel al dat jouw pensioenmoment ook gepaard gaat met een daling van inkomsten. Hoe bereid je je daarop voor? Doorgaans wordt een eigen woning als de beste vorm van sparen gezien, maar ze levert geen extra inkomen of kapitaal op.

Pensioensparen boven
Als alternatief om een extra kapitaal op te bouwen tegen de pensioenleeftijd, wordt het fiscaal aangemoedigde pensioensparen dan ook het vaakst naar voor geschoven. Elk jaar kan je hiervoor tot 940 euro opzijzetten. Bovendien leveren de stortingen een belastingvermindering van 30 procent van het gestorte bedrag op.

Rendement vs. garantie
Als je via een bank aan pensioensparen doet, worden je stortingen in een fonds belegd, dat er vervolgens aandelen en/of obligaties mee koopt. Het voordeel is dat er potentieel een hoog rendement mee kan worden behaald. Het nadeel dat er geen garantie is. Alles hang af van de evolutie van de financiële markten.

Voor geld dat op korte termijn beschikbaar moet zijn, gaan we geen kosten maken – Dorine Ghyselinck

Groeiend kapitaal
Je kunt echter ook terecht bij een verzekeringsmaatschappij. In dat geval wordt het geld belegd in een levensverzekering, meestal een tak21-product. Het levert een gewaarborgde minimale opbrengst op, die vervolgens nog kan worden aangevuld met een winstdeelneming indien de resultaten van de verzekeraar dit toestaan. “Het voordeel is dat het kapitaal alleen maar kan aangroeien en niet kan dalen”, zegt Ward Belet van verzekeraar ERGO.

 

sparen

 

Spaar tot 2000 euro per jaar
Maar om alle opties open te houden, is er nog een tweede spaarformule die fiscaal wordt gestimuleerd: het langetermijnsparen via een verzekeringsformule. Hierbij kan worden gekozen voor een formule met een tak21-spaarverzekering met een minimum gewaarborgde rente en een tak23-spaarbelegging, waarvan de opbrengst gekoppeld wordt aan beleggingsfondsen. In deze formule kan je tot 2.260 euro per jaar sparen. En ook hier bedraagt de belastingvermindering 30 procent van het gestorte bedrag.

Het voordeel van tak21 is dat de belegging nooit in waarde kan dalen – Ward Belet

Appeltje voor zelfstandigen
Als zelfstandige heb je nog een mogelijkheid om te sparen voor jouw appeltje voor de dorst: het VAPZ, het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen. Belet: “Ook hier is er de keuze tussen een formule met een gegarandeerde minimumopbrengst en een formule waarvan de opbrengst gekoppeld is aan beleggingsfondsen. Maar de wetgever verplicht ons om minstens de brutostortingen te waarborgen, zodat in de praktijk hoogstens een deel van de premie in een tak23 wordt geïnvesteerd.” Stortingen voor het VAPZ hebben overigens als extra voordeel dat ze fiscaal mogen worden afgetrokken zodat ze het inkomen verlagen. Daardoor zullen ook de sociale bijdragen lager liggen.

Alles op maat
Het hoeft echter niet altijd om geld te gaan. Er zijn gelukkig nog andere, niet-financiële manieren om een kapitaal op te bouwen tegen de tijd dat het pensioen in zicht komt. Zo kan je je eigen zaak uitbouwen en nadien verkopen. Met de opbrengst van de verkoop kunnen vermogensbeheerders dan aan de slag gaan. Dorine Ghyselinck van vermogensbeheerder Merit Capital legt uit: “We zoeken altijd een oplossing op maat. Wil de klant een deel beschikbaar houden voor zijn verdere levensonderhoud? Of willen hij een deel overdragen aan zijn kinderen of niet? We stemmen de beleggingen erop af.” De bedragen die de klant op korte termijn wil opvragen, houden ze gewoon beschikbaar. Zo kan je rustig jouw wintervoorraad aanleggen voor tijdens je pensioen.