Antwerpen bruist van de nieuwe en creatieve ideeën en initiatieven. Wat maakt Antwerpen nu zo’n goede plek om een eigen zaak op te starten? En welke problemen kom je tegen wanneer je voor jezelf wilt beginnen? Wij verzamelden drie jonge ondernemers die wel een antwoord op die vragen hebben.

Jan de Backer,
CEO Fluidda en jonge ondernemer van het jaar 2016 van Antwerpen

Wat maakt Antwerpen populair bij jonge ondernemers?
“Antwerpen is een fantastische stad waar er een grote traditie is van creatieve initiatieven. De centrale ligging van Antwerpen maakt het ook een goede uitvalsbasis voor het doen van zaken met andere landen binnen en buiten Europa. De integratie van de universiteiten en de hogescholen heeft bovendien meer structuur gebracht in het onderwijsnetwerk en meer kritische massa gegeven aan de creatieve en technische opleidingen. Die vormen vaak de bron voor een innovatie start-up.”

Welke problemen komt een ondernemer in Antwerpen tegen?
“Ondernemen blijft een uitdaging. Er lijkt een diep ingeburgerde vorm van conservatisme, van risico aversie te zijn. Met name tegen het soort innovatieve ideeën als Fluidda blijkt een sterk scepticisme. En ondanks nieuwe initiatieven om ondernemers onder de aandacht te brengen, lijkt er een controversiële uitspraak nodig, zoals die van Fernand Huts, om ondernemerschap te belichten. Hoewel ik zijn uitspraken over het feminisme niet onderschrijf is het wel zo dat om een onderneming te doen slagen, de partner van de ondernemer, honderd procent achter het initiatief moeten staan en bereid moet zijn de nodige opofferingen te doen. Vooral dat laatste lijkt voor onze generatie vaak een struikelblok.“

Wat zijn de uitdagingen voor ondernemers in Antwerpen voor de toekomst?
“De uitdaging voor de Antwerpse ondernemer is de constante strijd om competitief te blijven met de rest van de wereld. Landen als India en China zullen zich steeds verder ontwikkelen en naast de uitvoerende kant ook steeds meer richting commerciële werkzaamheden specialiseren. Ook in Antwerpen voelen we nog altijd de gevolgen van de crisis en zullen we dus blijven geconfronteerd worden met hoge lasten op arbeid, weinig flexibiliteit op de arbeidsmarkt en regelmatige stakingen. De Antwerpse ondernemer zal er dus voor moeten zorgen dat zijn of haar entiteit, de sterktes van het Antwerpse, Vlaamse en Belgische systeem kan benutten maar dat hij of zij ook een internationaal netwerk opbouwt om op die manier de lokale risico’s te beheersen.”


 

Freya Gendera,
mede-oprichtster kapperszaak Bobby Blvck

Wat maakt Antwerpen populair bij jonge ondernemers?
“Wij hebben vanwege verschillende redenen gekozen voor Antwerpen. We komen beiden niet uit deze stad, maar volgden hier wel een goede opleiding tot kapster. Later konden we hier een sterk klantenbestand uitbouwen dat ons overtuigde hier zelf een zaak te starten. Creatieve vrienden uit de stad maakten de keuze binnen Antwerpen daarna gemakkelijk: we zouden een zaak starten op de Marnixplaats in het Zuid. De wijk is omringd door musea, leuke horecazaken en een ruim aanbod aan alternatieve winkels. Daarnaast is onze locatie gemakkelijk bereikbaar met de auto, per openbaar vervoer of te voet en houden we van de losse en aangename sfeer die de stad en de buurt uitstralen.”

Welke problemen komt een ondernemer in Antwerpen tegen?
“Het grootste obstakel dat wij – Evelyn Claro Palomo en ik – hebben moeten overwinnen, was ‘durven’. Als collega-werknemers hebben we op zeer korte termijn beslist om een eigen zaak op te starten, omdat onze ambitie verder lag dan blijven werken voor een werkgever en we onze eigen ideeën en dromen wilden verwezenlijken. Gelukkig werden we daarbij gestimuleerd en geholpen door onze ouders en een creatief vriendennetwerk in Antwerpen. Zo kregen we bijvoorbeeld hulp bij het ontwerpen van een logo, de opbouw van een website, het inrichten van de zaak en het organiseren van de start. Buiten die ene grote stap, het ‘durven’, zijn we eigenlijk geen noemenswaardige hindernissen tegen gekomen.”

Wat zijn de uitdagingen voor ondernemers in Antwerpen voor de toekomst?
“Uitdagingen voor ondernemers in Antwerpen zijn volgens ons niet anders dan die in andere steden. Zelf hopen we onze naam blijvend op de kaart te zetten, ons te onderscheiden van de concurrentie en onze droom verder waar te maken. Daarnaast is er een ambitie om te blijven groeien en personeel te kunnen aanwerven, zodat we in de toekomst een goede balans kunnen vinden tussen werk en gezin.”


 

Boris Devis,
CEO designshop Goldwood by Boris

Wat maakt Antwerpen populair bij jonge ondernemers?
“Ik zit niet zozeer in Antwerpen vanwege mijn klantenbestand, maar wel omdat ik hier een groot netwerk, veel gelijkgezinden, goede visibiliteit en veel media-aandacht heb. Van al mijn klanten komt slechts vijftien procent uit België, de rest komt uit het buitenland. Van die buitenlandse klanten komt het grootste deel ook uit grote steden: Parijs, Londen, Berlijn. Blijkbaar zijn mensen in grote steden meer met mode bezig, daarom blijf ik ook in Antwerpen.”

Welke problemen komt een ondernemer in Antwerpen tegen?
“Het is moeilijk om snel te groeien. Als je alles van nul moet opbouwen zoals ik, gaat het in het begin een stuk trager, maar het is wel degelijk mogelijk. Geld loskrijgen is daarbij het lastigste. Sommige ondernemers, zoals bijvoorbeeld bij horecazaken, zijn klaar met investeren wanneer de horecazaak af is, maar ik moet blijven investeren. Wanneer ik opportuniteiten zie, moet ik ze benutten. Het is niet zo evident om dan geld te vinden, je moet al snel bij privépersonen gaan of jezelf echt een aantal jaar bewezen hebben. Banken hebben steeds minder mogelijkheden en voor hen moet alles maar honderd procent gegarandeerd zijn of moet er geld tegenover staan.”

Wat zijn de uitdagingen voor ondernemers in Antwerpen voor de toekomst?
“Voor mij is de grootste uitdaging nu om een pand in Antwerpen te kopen in plaats van te huren. Dat wordt een moeilijke, strategische keuze, want ik heb een pand nodig dat aan al mijn noden – ik heb veel ruimte nodig en een goede locatie – voldoet. Als ondernemer in het algemeen is het altijd belangrijk om uitdagingen en verbeteringen te blijven zoeken. Te berustend zijn is een gevaar. Je moet constant met alles bezig blijven, vernieuwen en blijven groeien. Competitief zijn is niet direct de juiste term, volgens mij. Dat zou betekenen dat je achterloopt en jezelf vergelijkt met anderen, terwijl je zelf juist het referentiepunt moet zijn. Ik wil zelf de referentie