In samenwerking met

Koen Kennis, schepen van mobiliteit, Stad Antwerpen

De mobiliteitsinfrastructuur in en om Antwerpen wordt de komende jaren grondig vernieuwd. Die broodnodige investeringen zullen onze regio de komende jaren niet alleen grondig hertekenen, maar ook onze economische welvaart verzekeren.

De weggebruiker van de 21ste eeuw verplaatst zich steeds meer in een keten van vervoersmodi en kiest zijn modus op basis van zijn behoefte, die bij elke verplaatsing kan variëren. De weggebruiker wordt multimodaal. In Antwerpen maken de verschillende overheden daar werk van. Op basis van een logische hiërarchisering van het mobiliteitsnetwerk, vervat in het stedelijk mobiliteitsplan, krijgt elke weggebruiker zijn plaats. Hierdoor ontstaan duidelijke mobiliteitsknooppunten waar reizigers gemakkelijk kunnen veranderen van en kiezen voor een modus.

Enkel lokaal verkeer in woonwijk
Met de realisatie van de Oosterweelverbinding komt er een nieuwe, broodnodige Scheldekruising. Verder wordt ook het noorden van de Singel afgewerkt. Door deze extra capaciteit op het hoofdwegennet, zal ook het onderliggend lokaal wegennet minder verkeersdruk – lees: minder sluipverkeer – kennen. Het is een eenvoudig verhaal: zorg voor doorstroming op de hoofdassen zodat enkel lokaal (traag) verkeer in de duidelijk afgebakende woonwijken terecht komt.

 

Zorg voor doorstroming op de hoofdassen zodat enkel lokaal verkeer in de afgebakende woonwijken terecht komt

 

Beter openbaar vervoer
De Lijn verbetert het tram- en metronetwerk in de stad door de uitbreiding van het ondergronds metronet, nieuwe tramlijnen en Park-and-Rides aan de keerlussen in de stadsrand. Ook de capaciteit op het net breidt uit door de indienstname van comfortabele en grotere Albatros-trams. Op een hoger niveau bekijkt de NMBS hoe zij haar lijnvoering kan afstemmen op de vragen uit de Antwerpse regio.

Comfortabele fietsinfrastructuur
Bij de aanleg van wegen stelt de stad comfort en veiligheid van de zwakke weggebruiker steeds voorop. De (elektrische) fiets wint de laatste jaren steeds meer aan populariteit. Daarom investeert de stad samen met haar partners steeds meer in comfortabele fietsinfrastructuur.

Slimme mobiliteit
Naast al deze infrastructurele ingrepen, is het informeren van de weggebruiker zeer belangrijk. Daarom lanceerde de stad ‘Slim naar Antwerpen’: een informatiekanaal over de actuele en toekomstige verkeerssituatie. In de toekomst wordt ook een routeplanner aangeboden. Alle overheden stomen de mobiliteit in en om de stad op korte tijd klaar voor de toekomst. Door middel van gerichte investeringen en informatieverspreiding willen de overheden de weggebruiker verleiden om zich multimodaal en ‘slim’ te verplaatsen.