Biotomaten, biohaarkleuring, eerlijke koffie, elektrische wagens en hier en daar een verpakkingsloze winkel. Alles ademt groen en duurzaamheid. Alle consumenten willen het. Moeten het. En net zoals consumenten hebben ook ondernemers de verantwoordelijkheid om hun ecologische voetafdruk te verkleinen en sociaal-economische uitdagingen te trotseren. Maatschappelijk verantwoord ondernemen is niet zomaar een modeverschijnsel. Het is hier om te blijven.“MVO is een realiteit”, meent Frederic De Meyer, consultant en trendwatcher, oprichter van de Institute for Future Insights. “Je moet als kmo kijken waar je eruit kan springen en je kan onderscheiden van anderen. En dat kan meestal op vlak van MVO.”

Geloofwaardigheid is de sleutel
Door de maatschappelijke component rechtstreeks te implementeren in het businessmodel, creëren bedrijven een concurrentieel voordeel en stijgt hun geloofwaardigheid. Dat apprecieert de consument. Geloofwaardigheid is dan ook iets waar Peter Garré, managing director van vastgoedconsulent en -manager Bopro, zwaar op inzet. In 2007 heeft hij bijvoorbeeld een plooifiets gekocht. “In het begin dachten velen dat mijn fiets deel uitmaakte van een besparingsronde als gevolg van de crisis, maar ik deed het vanuit een maatschappelijk standpunt. Ondertussen zijn veel werknemers gevolgd en hebben we onze eigen plooifietsjes.” Hun aanpak loont, want Bopro heeft vorig jaar de award voor Best Belgian Sustainability Report (van het Instituut voor Bedrijfsrevisoren, red.) in de wacht gesleept. “Dat was geen doel op zich, maar het bevestigt wel dat we goed bezig zijn en dat anderen er ook mee bezig zijn.”

 

De grootste opportuniteiten vind je als je vanuit je core business werkt, uit eigen initiatief – Frederic de Meyer

 

Eigen initiatief noodzakelijk
Initiatieven die vanuit de ondernemer of onderneming zelf ontspruiten, zoals alternatieve vervoersmiddelen voor je werknemers, zijn volgens de visie van De Meyer een van de basiscomponenten om maatschappelijk verantwoord te ondernemen. “Je moet het zien vanuit twee componenten: de core business en het eigen initiatief. De grootste opportuniteiten om maatschappelijk iets te betekenen, zijn te vinden als je vanuit je core business maatschappelijk verantwoord werkt, op voorwaarde dat het gebeurt uit eigen initiatief.”

 

fietsen

 

Moral duty
Helaas is mvo vaak een moet-verhaal en dat is net wat het niet moet zijn. Garré wil dan ook weg van verplichte MVO-rapportering. Bedrijven moeten volgens hem zelf kijken wat er materieel relevant is. “Het klinkt misschien belerend, maar als je je bewust bent van de uitdagingen en je kan het probleem niet meer ontkennen, is het een moral duty om er iets aan te doen. In onze sector is de sociale component dikwijls onderbelicht in een toch sterk gereguleerd land. Arbeiders uit andere Europese landen worden aan het werk gezet aan lonen en voorwaarden sterk onder het minimum waardoor lokale bedrijven dreigen onderuit te gaan. Daartegenin gaan, ter bescherming van alle arbeiders, is ook maatschappelijk verantwoord ondernemen.”

 

Innoveer samen met je klanten. Werk in the field en onderzoek wat de noden zijn – Peter Garré

 

Gedeelde waarde
De druk om duurzamer te werken, zal in de toekomst in ieder geval blijven groeien. De Meyer: “We komen in een van de meest uitdagende periodes. MVO wordt bijna een religie. Bedrijven moeten meer kijken naar creatieve oplossingen, moeten innoveren.” En om te innoveren is contact met de klant volgens Garré onontbeerlijk. “Innoveer samen met je klanten. Werk in the field en onderzoek wat de noden zijn. Formuleer doelstellingen die aansluiten bij je ambities. Maar doe vooral iets waar je zelf energie uithaalt. Doe iets waar je trots op bent.” Op die manier creëer je echte shared value en dat gaat net iets verder dan MVO. De Meyer: “Dat je als kmo of bedrijf al je stakeholders gaat betrekken en breder kijkt dan enkel het maatschappelijke ligt aan de basis van CSV (creating shared value, red.).”

Wisselwerking
Kmo’s hebben daarbij het voordeel dat zij flexibeler zijn en dit veel gemakkelijker kunnen implementeren dan multinationals. Kmo’s oefenen nu nog veel invloed uit op multinationals, maar een wisselwerking tussen beiden zou meer impact hebben. Entrepreneurship is daarvoor een mogelijkheid. Binnen grote bedrijven of business units van grotere ondernemingen worden daarvoor start-ups opgericht. Als zulke start-ups maatschappelijke waarden kunnen realiseren, dwingen ze hun moederbedrijf daar ook toe en gaat de maatschappij niet enkel economisch vooruit, maar zijn we alweer een stuk dichter bij de ideale leefwereld. “In België zijn er echter nog maar weinig initiatieven rond entrepreneurship”, stelt De Meyer. “Ik zie dat er meer durf is in onder andere Duitsland en Frankrijk om zulke start-ups te organiseren. Daar liggen dus nog mogelijkheden voor ons land.”