Door het huidige fiscale klimaat in ons land zijn leasewagens geweldig populair bij ondernemers en zelfstandigen. De goegemeente vindt echter dat de dikke leasebakken voor veel te veel files zorgen en een nefaste invloed hebben op ons milieu. Waarheid of dichtung? Dat vroegen we aan Miel Horsten, de directeur van Renta, de federatie van Belgische voertuigverhuurders.

Weinig landen waar de leaseauto zo populair is als in België. Tijdens het eerste semester van vorig jaar werden er 55.000 stuks ingeschreven, op een totale markt van 272.000 inschrijvingen. Ook opvallend: de dure premiummerken Audi, BMW, Volvo en Mercedes zijn goed voor bijna de helft van de inschrijvingen. Zo’n hoop wagens moeten toch een berg CO2 uitstoten? “Het is maar hoe je het bekijkt”, zegt Horsten.

Een argument dat vaak pro leasen aangevoerd wordt, is dat leasewagens jong zijn en dus minder vervuilen. Hoe zit dat precies?
“Ja, dat klopt en dat leeftijdsverschil is zelfs vrij aanzienlijk in ons land. Een leasewagen wordt normaliter voor 36 tot 48 maanden gehuurd, dat is de totale omlooptijd. Dat wil zeggen dat heel dat leasepark gemiddeld om de vier jaar wordt vernieuwd. De gemiddelde leeftijd van een leaseauto is ongeveer 24 maanden. Vergelijk dat even met een particuliere auto: die is gemiddeld bijna negen jaar oud. Het gevolg is natuurlijk dat innovatieve technologieën om de CO2-uitstoot tegen te gaan, maar ook bijvoorbeeld om de veiligheid te verhogen, veel meer aanwezig zijn in de leasevloot. Een gemiddelde leasewagen die in het afgelopen jaar werd gekocht, stoot ongeveer 114 gram CO2 uit. Bij de particulieren is dat 120 gram. Maar daar komt de milieuballast van de bestaande, oude vloot natuurlijk nog eens bij.”

©Nico Van Dam
©Nico Van Dam

 

Een gemiddelde leaseauto is veel jonger en dus veel groener dan een particuliere wagen

 

Wat heeft die vergroening in de leasesector aangevuurd?
“Een aantal zaken hebben daar een rol in gespeeld. In België is de autofiscaliteit voor een goed stuk aan de CO2-uitstoot gelieerd en bedrijven gaan daar tegenwoordig heel bewust
mee om. In veel car policies bijvoorbeeld wordt de CO2-uitstoot expliciet gelimiteerd. Ook de wetgeving rond het ‘voordeel alle aard’ (een voordeel dat werkgevers gratis of tegen lage vergoeding aan hun werknemers toekennen en dat aan een bedrijfsvoorheffing is onderworpen, red.) heeft zeker de vergroening bevorderd. Daarnaast zijn het natuurlijk ook de autoconstructeurs zelf die mee aan de kar hebben getrokken. En naast het puur fiscale of financiële is zeker ook het maatschappelijk bewustzijn rond milieu gestegen.”

Mag je dat een imagokeuze noemen van de bedrijven?
“Dat mag je (lacht). Ik zie toch dikwijls dat bedrijven er rekening mee houden welke waarden hun werknemers uitstralen. Een vertegenwoordiger die met een gigantische Hummer komt aangereden, geeft natuurlijk een heel ander beeld dan wanneer hij met een groene auto bij de klant aankomt.”

Desondanks: ook leasewagens zorgen mee voor file. En het zijn er nogal wat.
Ja, ik weet dat dat een onderwerp is waarover de boutades over en weer vliegen, maar je moet toch voorzichtig zijn en cijfergegoochel vermijden. Er is bijvoorbeeld veel verwarring over het aantal leasewagens. Soms lijkt het alsof half België met een leaseauto rondrijdt, maar dat klopt niet. Wij van Renta staan staan in voor ongeveer 95 procent van de Belgische markt, plus-minus 360.000 auto’s, maar wel op een totaal wagenpark van 5,5 miljoen. Het slechte imago van de bedrijfswagen in het mobiliteitsprobleem is dus toch wel wat overroepen. Pas op, dat wil niet zeggen dat we onze verantwoordelijkheid willen ontlopen. Ik ben er van overtuigd dat de bedrijfswagen en de salariswagen een onderdeel kunnen vormen van de oplossing.”

 

©Nico Van Dam
©Nico Van Dam

Het dieselgateschandaal heeft het imago van diesel een knauw gegeven, dat zal zijn invloed hebben op de populariteit van benzine

 

Hoe zou die oplossing er dan kunnen uitzien?
“Er wordt de laatste tijd veel gesproken over het mobiliteitsbudget: een combinatie van een bedrijfswagen met een fiets- of treinabonnement. Onder zulke zaken willen wij als Renta onze schouders zetten, zoiets kan ons vooruit helpen. Maar daar stopt het niet, want alleen dat zal niet genoeg zijn, denk ik. De overheid zou bijvoorbeeld ook thuiswerk nog meer moeten aanmoedigen. Daar zijn heel snel resultaten te boeken: laat elke medewerker één dag per week thuis werken en het probleem is al 20 procent kleiner. Maar zoiets vergt ook wel een mentaliteitsverandering, natuurlijk.”

Begint dat mobiliteitsbudget al aan te slaan?
“In het begin waren het vooral grote jongens als Proximus en de grote consulting agencies die zoiets hadden, maar het begint meer en meer naar kmo’s door te sijpelen. Ook al omdat Generation Y, die nu op de arbeidsmarkt terechtkomt, heel anders met bedrijfswagens omgaat. Zij hebben veel minder zin om in de file te gaan staan. Zo speelt het ook zijn rol op HR-gebied.”

De leasemarkt was traditioneel heel diesel-minded, maar die brandstof ligt de laatste tijd nogal onder vuur. Heeft benzine een toekomst in het leaseverhaal?
“In Vlaanderen was benzine in 2014 goed voor 8 procent van de leasevloot. Ondertussen is dat al 12 procent geworden, er zit dus toch wel een geleidelijke omslag in. Dat heeft te maken met rijafstanden die kleiner worden, het prijsverschil met diesel dat daalt en de fiscaliteit die stilaan wordt gelijkgeschakeld. We proberen het aan te moedigen, maar veel car policies worden maar om de paar jaar herzien. Dus dat neemt wel weer wat tijd in beslag. Ook het dieselgate-schandaal van Volkswagen heeft het imago van die brandstof een knauw gegeven, dat gaat eveneens zijn invloed hebben, denk ik.”

 

De vraag naar hybrides en elektrische voertuigen stijgt wel, maar hun aandeel blijft eerder beperkt

 

En hybrides en elektrische voertuigen?
“De vraag stijgt wel, maar hun rol blijft eerder klein. Er is ook zo’n snelle vooruitgang qua autonomie van de elektrische wagen dat hybrides een beetje tussen de plooien vallen, vrees ik. Specifiek voor elektrische wagens zag je twee golven. In eerste instantie was het een pure imagokwestie, een statement bijna. Nu is het al eerder een bewuste gebruikskeuze. In het begin had men ook vooral oog voor de nadelen van een elektrisch voertuig, het trage opladen en de beperkte autonomie bijvoorbeeld. Nu zien klanten vooral de voordelen: je moet niet meer gaan tanken, ze zijn heel stil en comfortabel en de TCO, total cost of ownership, ligt heel voordelig, met dank aan de hoge aftrekbaarheid.”

Als Miel Horsten niet in deze sector terechtgekomen was, dan was hij…
Muzikant, denk ik. Ik noem mezelf wel eerder gitaarverzamelaar dan gitarist. Maar rockgitarist is toch lang mijn droomjob geweest (lacht).