In deze tijden van historisch lage rentevoeten blijft het spaargedrag van de Belg schommelen rond het gemiddelde van de Eurozone. Belgen blijven vrij goede spaarders, al wordt de rente op spaarboekjes zwaar op de proef gesteld.

Het financiële landschap in België wordt momenteel gekenmerkt door een berg spaargeld die wordt aangewend voor kredietverlening. Deze deposito’s zorgen ervoor dat banken hun ware kerntaak kunnen uitvoeren: kredieten verlenen aan gezinnen en bedrijven. Omdat België nu eenmaal een typisch kmo-land is, kan de bancaire financiering hiervan niet worden onderschat. Het zorgt namelijk voor een vitale, competitieve economie en biedt ook heel wat werkgelegenheid.

Spaarkas van het café
Je kan je terecht afvragen waarom Belgen nu eigenlijk sparen. Sparen lijkt ingebed te zijn in de Belgische geschiedenis. Belgen hebben al decennia lang de gewoonte gehad om geld opzij te zetten en niet alleen bij de banken. De ‘spaarkas’ waar je geregeld enkele muntstukken kon inwerpen op het einde van de week, kun je nog steeds terugvinden in sommige oude volkscafés. Je hoeft zelfs niet al te ver terug te gaan in de geschiedenis om het spaargedrag van de Belgen te verklaren. 2016 is natuurlijk niet 2008, maar ten gevolge van de crisis zijn veel mensen voorzichtiger geworden in hun uitgavenpatroon.

 

De spaarkas kun je nog steeds terugvinden in sommige oude volkscafés

 f_finance_img-27©www.janwesterhoven.nl

Appeltje voor de dorst
Is sparen dan echt een typisch Belgisch fenomeen? Uiteraard niet. Er zijn heel wat redenen om te sparen, maar zowel in België als in andere Europese landen staat het hoofd kunnen bieden aan onverwachte omstandigheden waarschijnlijk op nummer één. Net zoals de meeste Europeanen, houden Belgen een appeltje voor de dorst achter de hand. Je weet bijvoorbeeld nooit wanneer je zware kosten zult hebben aan je wagen of een nieuwe wasmachine moet kopen. Het is een universeel gegeven dat mensen vaak liever gewoon het zekere voor het onzekere nemen.

Ideaal als gemeengoed
Een andere verklaring voor onze spaarzaamheid heeft wellicht te maken met algemene toekomstperspectieven. Het zogenaamde ‘huisje tuintje boompje’ is een ideaal dat gemeengoed is geworden in onze maatschappij. Dat ideaal vereist vanzelfsprekend dat mensen geld opzij moeten leggen om hun dromen te kunnen waarmaken. Wat dat betreft wordt de mens sterk beïnvloed door zijn omgeving. Hoe meer mensen in je omgeving sparen, hoe sneller je dat ook zelf zal doen. Sparen is een universeel gegeven, geworteld in de geschiedenis en met een permanente focus op de toekomst.