‘Dit akkoord is een monumentale triomf voor de mensen en voor onze planeet’, tweette VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon na afloop van de COP21 in Parijs. Het akkoord was historisch. Zes jaar na de mislukte top van Kopenhagen van 2009, werden niet minder dan 195 landen het eens over gezamenlijke eisen, belangen en verwachtingen.

Mondiaal akkoord
Die werden gebundeld in een mondiaal klimaatakkoord dat het beleidskader zal vormen voor de noodzakelijke omslag in onze samenleving. Tegen de achtergrond van 2015, het warmste jaar sinds het begin van de metingen in 1880,  kwam dat akkoord niets te vroeg.

Temperatuurstijging indammen
Elk individu, elke gemeente, elk bedrijf, elk land, elk werelddeel zal in de komende maanden en jaren inspanningen moeten leveren om de temperatuurstijging ruim onder 2 °C, of zelfs op 1,5 °C te houden vergeleken met de pre-industriële periode, om de onvermijdelijke transitie te maken naar een koolstofarme maatschappij.

 

Afvalpreventie, ecologisch ontwerp of hergebruik bedrijven kan de jaarlijkse emissie van broeikasgassen met 2 tot 4 procent doen dalen

 

Koolstofarme maatschappij
Tegen 2050 moet de CO2-uitstoot halveren om klimaatneutraal te worden tegen het einde van deze eeuw. En daar moeten we ten volle op inzetten. We hebben de morele, de politieke en ook de wettelijke plicht om dat te doen. Met het Akkoord van Parijs hebben we ons ertoe verbonden, om langetermijnstrategieën op te zetten voor de ontwikkeling van een koolstofarme maatschappij. In combinatie met de te verwachten Europese normen voor het pakket energie-klimaat 2030, ligt er voor de komende maanden voor ons land heel wat werk op de plank.

Klassieke patroon bijsturen
Ook bedrijven kunnen een steentje bijdragen en daar wil ik hen ten volle in steunen. Verschillende bedrijfssectoren hebben de eerste stappen al gezet. Het besef groeit dat het klassieke economische groeipatroon, waarbij we grondstoffen ontginnen, gebruiken en vervolgens afdanken, evolueert en – in het belang van het milieu – voor bepaalde sectoren zal moeten worden bijgestuurd. De natuur en het klimaat schreeuwen om een meer duurzaam gebruik van onze grondstoffen en grotere investeringen in de circulaire economie.

Concurrentie en besparingen
Voor het bedrijfsleven is dat een opportuniteit. Circulaire economie bevordert innovatie en leidt dus ook tot nieuwe banen. Het zal bedrijven een concurrentievoordeel en consumenten een besparing opleveren. Uit Europese studies blijkt bijvoorbeeld dat afvalpreventie, ecologisch ontwerp of hergebruik bedrijven tot een netto besparing van 600 miljard euro kan leiden en de jaarlijkse emissie van broeikasgassen met 2 tot 4 procent kan doen dalen.

Dure gsm’s
Een ander sprekend voorbeeld: als 95 procent van alle mobiele telefoons ingezameld zou worden, zou productiemateriaal ter waarde van meer dan 1 miljard euro kunnen bespaard worden. Laten we daarom met z’n allen, individuen en ook bedrijven, inzamelen. Hergebruiken. Of meer, alle krachten verenigen om de meer dan ooit noodzakelijke transitie waar te maken.