Belgische exportproducten leggen gemiddeld bijna 1850 kilometer af vooraleer ze de directe ontvanger bereiken. Marc Bogaert van de UA ziet dan ook een grote impact van efficiëntie op de kosten van exporterende ondernemingen.

Diensten mogen dan wel de belangrijkste component zijn in het Belgische en globale BBP, toch blijft het gros van de internationale handel bestaan uit goederen. Volgens de laatste Logistics Performance Index van de Wereldbank (2014) zit België zelfs in de top drie wat betreft logistieke prestaties wereldwijd.

Havens blijven groeien
De ijzersterke positie van de Belgische havens, zoals Antwerpen, Zeebrugge en Gent, is daar niet vreemd aan. Bijna 90 procent van de internationale vrachtvolumes worden vervoerd over zee en in de Europese havens alleen al komt jaarlijks 3 miljard ton aan. Bovendien wordt verwacht dat de volumes die in de havens verzet worden, tegen 2030 met 50 procent zullen toenemen en zelfs vervierdubbelen tegen 2050.

Goede buren, goede partners
De cijfers over zeecargo zijn indrukwekkend, maar internationaal transport gaat letterlijk en figuurlijk verder. Havens zijn vaak toegangspoorten voor grotere gebieden. Singapore voor Azië, Hamburg voor Centraal-Europa, Antwerpen voor West-Europa… Bovendien mag je niet vergeten dat de belangrijkste handelspartners van België onze buurlanden zijn. Om hen te bereiken is transport over zee niet noodzakelijk de juiste keuze.

 

Vrachtwagens zijn op dit moment oververtegenwoordigd, wat ook gevolgen heeft op het vlak van verkeersopstoppingen en luchtkwaliteit

 

Vrachtwagens oververtegenwoordigd
Om cargo verder landinwaarts te krijgen wordt traditionaal gekozen voor de weg, het spoor of binnenwaterwegen. Het moet een ambitie zijn om deze ‘of’ te veranderen naar een ‘en’. Dat kan door in te zetten op intermodaal vervoer, waarin cargo bijvoorbeeld een langere afstand via het spoor aflegt en voor de last mile overstapt op binnenvaart of vrachtwagens. Vrachtwagens zijn op dit moment oververtegenwoordigd, wat ook gevolgen heeft op het vlak van verkeersopstoppingen en luchtkwaliteit.

 

snelweg

 

Van de weg op het water
De Europese Commissie gaf een aanzet in haar White Paper Roadmap to a Single European Transport Area uit 2011. Daarin legt ze het streefdoel om 30 procent van het goederenvervoer dat nu via de weg over afstanden van meer dan 300 km verloopt per spoor of over het water te laten gebeuren tegen 2030. België loopt voorop in deze ontwikkelingen. Enerzijds dankzij haar gunstige ligging – meer dan driekwart van de binnenvaart passeert langs België, richting Zwitserland of Noord-Frankrijk. Anderzijds dankzij de incentives van de overheid – België is één van de acht Europese landen waar cargovervoer via het spoor toeneemt.

Samenwerking tussen lidstaten
Toch staat er nog veel werk voor de boeg. Verdere investeringen in treininfrastructuur en binnenvaartroutes zijn noodzakelijk om een vlotte overgang van de containers te kunnen garanderen. Maar internationale handel impliceert bovenal ook samenwerking tussen lidstaten. Streven naar meer geüniformiseerde regels in Europa, met een sterk en geloofwaardig Schengen-akkoord, zijn daarom essentieel voor onze exporterende bedrijven.