DecaluweIn samenwerking met

Ludwig Caluwé, gedeputeerde provincie Antwerpen bevoegd voor Economie, Innovatie, Landbouw en Internationale Samenwerking

Niemand zal ontkennen dat we soms door woelige economische wateren varen. Toch behoort de provincie Antwerpen tot de Europese topregio’s en dat willen we zo houden. Met het oog op een duurzame economische toekomst mogen we de verbeterpunten niet uit het oog verliezen.

De provincie Antwerpen was in 2016 nog steeds een sterke economische regio, zowel in vergelijking met andere Belgische provincies, als buiten de landsgrenzen. In haar eentje is ze goed voor 32 procent van het totale binnenlands product in Vlaanderen. Meer dan een derde van de investeringen en bijna de helft van de omzet is toe te schrijven aan ondernemingen met een zetel in onze provincie. Dit is in belangrijke mate toe te schrijven aan een aantal speerpuntsectoren waar de Antwerpse economie in uitblinkt: chemie en life sciences, bouw, creatieve industrie, detailhandel, logistiek en agrocomplex.

Poort op de wereld
Daarbij speelt de Antwerpse haven als tweede grootste Europese haven een belangrijke rol in onze regio. Ze is met 146.000 jobs, waarvan 60.000 mensen in het havengebied werken, een belangrijke werkgever. Dit jaar is met de Kieldrechtsluis – met een lengte tussen de deuren van 500 meter, een breedte van 68 meter en een diepte van 17,8 meter – de grootste sluis ter wereld in gebruik genomen. De haven van Antwerpen is met andere woorden onze poort op de wereld, met een belangrijke impact voor de ruime regio.

 

Als we de levenskwaliteit in onze provincie hoog willen houden, is efficiënt ruimtegebruik cruciaal

 

Werkloosheid bij jongeren
Met het Havencentrum nemen we een doorstart waarbij we in samenwerking met Talentenstroom en Talentenfabriek sterker focussen op de vele en diverse arbeidsmarktkansen. We merken namelijk nog een hoge werkloosheidsgraad in de stad Antwerpen, voornamelijk bij jongeren, hoewel het aantal vacatures recent toeneemt. Daarom moeten we sterk inzetten op een match tussen beiden.

Grootste aantal starters
De provincie Antwerpen telt bovendien het grootste aantal nieuwe ondernemingen van alle Belgische provincies, namelijk 17 procent. Toch kunnen we nog sterk verbeteren op het vlak van duurzaamheid. Zo vertoont Antwerpen de laagste overlevingsgraad in Vlaanderen. Naast initiatieven om nieuwe ondernemingen te ondersteunen bij hun opstart, willen we als provincie het ondernemerschap ook meer bekend maken bij jongeren.

Efficiënt ruimtegebruik cruciaal
De Provinciale Ontwikkeling Maatschappij Antwerpen kiest resoluut voor de versterking van het ondernemerschap. Zij zoeken weldoordacht naar ruimte voor bedrijvigheid en ontwikkelen op tal van plekken bedrijventerreinen. Als we de levenskwaliteit in onze drukbevolkte provincie hoog willen houden, is een efficiënt ruimtegebruik namelijk cruciaal. POM Antwerpen voorziet ook subsidies voor het stimuleren van duurzame acties op bedrijventerreinen. Enkel door samenwerking en de krachten te bundelen, kunnen we ernaar blijven streven om tot de economische topregio’s in Europa en de wereld te blijven behoren.