Lon HoltzerIn samenwerking met

Lon Holtzer,
Vlaams Zorgambassadeur, Vlaamse Overheid

Een zorgjob, ik ga ervoor. De arbeidsmarkt ligt open voor innovatieve mensen die met hoofd, hart en handen zorg willen dragen voor mensen.

We komen ze allemaal ooit tegen, de kleine, en soms grotere zorgnoden. Denken we maar aan de hulp bij de geboorte, vaccinaties, preventieve bezoeken aan de tandarts, zelf vader of moeder worden, confrontatie met ziekte of met een beperking, tot begeleiding bij het levenseinde. Iedere mens heeft op deze momenten behoefte aan ‘optimale zorg’. Het belang van dit dossier kan dus nauwelijks overschat worden.

Nood aan zorg
In 2015 was 6 procent van de bevolking in Vlaanderen 80 jaar of ouder. Tegen 2060 zal het aantal van deze groep verdubbelen tot 12 procent. Door de vergrijzing van de samenleving en de pensioengolf bij de werknemers in de sector zorg en welzijn zullen er de komende jaren veel nieuwe jobs bijkomen. Volgens een recente studie van Verso (Vereniging voor Social Profit Ondernemingen) steeg het aandeel van de social profit in de toegevoegde waarde van de Vlaamse economie tussen 2003 en 2013 met 16 procent (van 6,95 procent naar 8,03 procent).

Vernieuwingen in de zorgsector vragen een groter aantal zorgverleners

Creatief, innovatief welzijn
De zorg en welzijnssector is ook continu in evolutie. Flanders Care, een initiatief van de overheid stimuleert creativiteit en innovatie in de zorg. En die creativiteit en innovatie zijn bijvoorbeeld nieuwe vormen van zorgverlening, zoals een zorgtechnoloog, van zorgorganisatie, van gepersonaliseerde medicatie en nieuwe technieken, zoals thuismonitoring van patiënten met hartfalen tot doorgedreven informaticatoepassingen – Vitalink –  nieuwe samenwerkingsverbanden, zoals multidisciplinaire groepspraktijken, online hulp voor preventie  en meer en meer ondernemingszin in de zorg.

Verpleegkundigen tekort
Deze vernieuwingen vragen wel een grote stijging van het aantal beschikbare, goed opgeleide zorgverleners. En net daar zit het probleem. De grootste tekorten doen zich ongetwijfeld voor bij verpleegkundigen en zorgkundigen. Alhoewel het aantal studenten verpleegkunde (16.460) met 60 procent steeg ten aanzien van 2008, zal het aantal verpleegkundigen in de toekomst nauwelijks of niet voldoende zijn. Ook het aantal zorgkundigen zit in stijgende lijn. In 2015 waren er 109.763 zorgkundigen, of een stijging met 61 procent sinds 2010.

Garantie op tewerkstelling
Toch blijven dit volgens de VDAB de twee beroepen met de grootste garantie op tewerkstelling. Zij zijn de groep waar we nog veel jong of zelfs al wat ouder talent zoeken. Met de campagne ‘Een zorgjob: Ik ga ervoor’, blijven we vanuit de Vlaamse overheid verder inzetten om een groeiend aantal mensen te inspireren om zorg te dragen voor mensen die zorg nodig hebben.

Ga ervoor
Ben je geboeid door de verhalen in deze bijlage en wil je graag uittesten of zorg of welzijn iets is voor jou? Dan kun je meteen een kijkje nemen op de website www.ikgaervoor.be en geheel vrijblijvend een inleefmoment aanvragen om een dagje mee te lopen met iemand uit de sector. De beste manier om te weten of je graag zorgverlener bent, is immers door het aan de lijve te ondervinden. Ondertussen wens ik jullie veel leesplezier in deze bijlage Fokus Optimale Zorg.