‘En vooral een goede gezondheid!’ Wellicht heb je het net als Lieven Annemans ook niet kunnen laten bij het begin van dit jaar om deze wens te richten naar familie, vrienden of collega’s. Logisch ook, want we vinden onze gezondheid én die van onze medemens belangrijk.

Een goede gezondheid laat toe beter te functioneren, dingen te doen die we graag doen, en is ook een belangrijke factor in ons geluk. Maar wat is dat nu juist: gezond zijn? De wereld gezondheidsorganisatie (WGO) stelt dat gezondheid een toestand is van compleet fysiek, geestelijk en sociaal welbevinden.

Goeie carrosserie
Deze bijlage in je lijfkrant gaat over ons lijf, ons lichaam. Maar lichaam, geest en sociale contacten kunnen moeilijk los van mekaar gezien worden: ze zijn steeds in een wisselwerking met elkaar. De meesten onder ons willen natuurlijk graag zo lang mogelijk gezond zijn, maar we hebben dat niet helemaal in de hand. Erfelijke factoren bepalen in belangrijke mate met welk lichaam we het moeten stellen, en welke mankementen er zich aan onze carrosserie zullen voordoen. Ook een plotse gebeurtenis zoals een ongeval kan ons leven en onze gezondheid een onverwachte en ongewenste wending geven.

 

Diabetes kost ons land jaarlijks naar schatting een kleine 4 miljard euro

 

Voor iedereen…
In zo’n situaties komt het erop aan onze gezondheid proberen te herstellen of verder verval te vermijden of uit te stellen. Daar hebben we professionele mensen voor nodig en innovatieve technologieën zoals geneesmiddelen, implantaten en chirurgische technieken. Ook de telegeneeskunde brengt een fantastische waaier aan mogelijkheden om onze gezondheid te verbeteren of op peil te houden. We moeten er als maatschappij voor blijven ijveren dat het resultaat van de vooruitgang in de wetenschap toegankelijk is voor iedereen die het nodig heeft.

… de beste behandeling
Vandaag is dat al in verschillende situaties niet meer het geval! Niet iedereen krijgt toegang tot de beste behandelingen. En dan spreken we niet over luxeproblemen zoals een cosmetisch detail, zure oprispingen of wat schimmel aan de teennagel, maar over belangrijke problemen waardoor we pijn lijden, slecht functioneren of ons leven bedreigd is.

 

bloeddruk_meten

 

Verloren levensjaren
In dit verhaal hebben we zelf ook een belangrijke rol te spelen. Van alle verloren gezonde levensjaren is minstens de helft te verklaren door ons gedrag: roken, te veel drinken, te veel suikers en vetten, te weinig beweging… Verloren levensjaren ontstaan doordat mensen op te jonge leeftijd ziek worden en/of sterven. En dit gaat ook ten koste van onze maatschappij.

 

Van alle verloren gezonde levensjaren is minstens de helft te verklaren door ons gedrag: roken, te veel drinken, te veel suikers en vetten, te weinig beweging…

 

Dure diabetes
Diabetes bijvoorbeeld kost ons land jaarlijks naar schatting een kleine 4 miljard euro, waarvan ongeveer de helft ten gevolge van uitgaven aan gezondheidszorg en de andere helft door werkverlet en presenteïsme (wel gaan werken maar minder productief zijn, red.). Cijfers omtrent hartziekte, obesitas, en kanker zitten in dezelfde grootteorde.

Verslaafd aan ongezond
We kunnen dat verlies voorkomen door gezonder gedrag. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Vettig eten kan zo lekker zijn, en de luie zetel is zo aanlokkelijk. En sommigen zien hun sigaretten als ‘pakje’ troost. Eigenlijk zijn we verslaafd: aan suikers, vetten, sociale media, sigaretten enzoverder. Hoe kun je het verval dan tegengaan? Vooreerst door niet fanatiek te gaan doen. Door met het vingertje te gaan wijzen of door zelf te gaan overdrijven bereik je net het omgekeerde.

Bewegen is tof
Gezonder leven moet geleidelijk aan gaan, en het moet vooral plezant blijven. Iemand die gezond eet of meer beweegt onder dwang, houdt dat niet vol. De kunst is om in een situatie te komen waarbij je gezond eten ook zeer lekker vindt en bewegen tof is. En ja, ook daar hebben we een steun en professionele hulp voor nodig.