11In samenwerking met

Kristof De Paepe, Spaargids.be

Wie de jongste jaren rekende op wat intresten om zijn inkomen aan te vullen, kwam door de lage rentestand van een kale reis terug. Wie wou lenen, kon dan weer koopjes doen. Intussen lijkt een voorzichtige kentering ingezet te zijn. Hoe speel je daar het best op in?

Voor de spaarders onder ons waren de voorbije jaren geen plezierige periode. Het gros van de spaarboekjes brengt nog 0,11% op. En daarvoor moet je je centen al een heel jaar laten staan. Die lage vergoeding is immers het wettelijke minimum en bestaat uit een basisrente van 0,01% en een getrouwheidspremie van 0,10%. De basisrente wordt gegeven voor elke dag dat een bedrag op de rekening staat, de getrouwheidspremie komt daarbovenop, als je je geld twaalf maanden laat staan. Wie gedurende elf maanden 10.000 euro op zijn spaarrekening plaatst en ze dan afhaalt, ontvangt dus maar 10.000 x 0,0001 x 11/12 of afgerond 0,92 euro rente.

Kies voor ander spaarrekeningen
Toch kun je als spaarder iets doen aan deze situatie. Op Spaargids.be houden we alle aanbiedingen op de Belgische markt in de gaten. Van de spaarrekeningen waarbij je zonder  beperkingen kunt sparen en weer afhalen, gaf de spaarrekening van CDV midden februari een basisrente van 0,20% en een getrouwheidspremie van 0,30%. Of je kunt kiezen voor spaarrekeningen met een andere structuur. Zo bood de ME3-rekening van de internetbank MeDirect 0,80% netto. Opvragingen moeten hier wel minstens drie maanden op voorhand worden aangemeld. Wie nog meer wou, diende te opteren voor bijvoorbeeld een termijnrekening. Voor een belegging op vijf jaar gaf Izola Bank 1,40% netto.

Rentevoeten voor renovatieleningen zitten nog stees op hun dieptepunt


Verwacht niet te veel
De laatste maanden zien we overigens een licht aantrekkende rente op de termijnrekeningen. Vooral de langste looptijden worden opwaarts aangepast. Voor de kortere termijnen valt nog geen verandering vast te stellen. Tegelijk moeten je nog geen te bruuske stijgingen verwachten. De Europese Centrale Bank doet nog altijd inspanningen om de rente laag te houden of niet te fel te laten stijgen en ze zal dat beleid ook de komende maanden verderzetten.

Rentevoeten op dieptepunt
Gelukkig heeft de lage rente ook een goede kant. Wie wil lenen, kan nog steeds koopjes doen. Zo zitten de rentevoeten voor de renovatiefinancieringen nog altijd op hun absolute dieptepunt. Uit het overzicht dat Spaargids.be bijhoudt, blijkt dat VDK midden februari met een tarief van 2,35% het scherpst voor de dag kwam.

Onderhandelingen zijn key
Voor een hypothecaire lening – doorgaans hogere bedragen en een langere looptijd – valt intussen al een opwaartse druk op de rentevoeten te merken. De geafficheerde tarieven voor een krediet op 20 jaar met vaste rente zitten boven 3%. Goed onderhandelen kan dat echter nog steeds naar omlaag halen.

Hou alles in het oog
In ieder geval hou je de beweging best in het oog. Bij een stijgende rente beleg je best niet op al te lange termijn. Anders riskeer je lang vast te blijven zitten aan een al bij al beperkte opbrengst. Wanneer je net meer opbrengt wilt op je spaargeld, moet je de steven dus nog steeds naar meer risicodragende investeringen richten. Dat kan positief uitvallen, maar een (serieuze) tegenvaller kan evenmin niet worden uitgesloten. Advies en bijstand van een expert is dus niet overbodig.