In samenwerking met

Kris Peeters, eerste Vice-Minister, minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel

De wereld digitaliseert en globaliseert. Dat zorgt er mee voor dat de economie verder groeit, maar het brengt ook nieuwe uitdagingen met zich mee. Sommigen roepen daarom om protectionisme, maar dat is een probleem oplossen met een nieuw probleem. De echte oplossing ligt in internationale samenwerking en lokale innovatie.

De wereld staat niet stil. Digitalisering en globalisering veranderen de wereld én onze economie. Ze zorgen voor economische groei en voor nieuwe jobs, maar hebben ook negatieve bijwerkingen. Omdat arbeidsvoorwaarden sterk verschillen van land tot land, neemt het risico op sociale dumping toe.

Gevaar van protectionisme
Het gaat beter met de wereldeconomie dan enkele jaren geleden, maar nog niet goed genoeg om het welzijn van alle burgers wereldwijd duurzaam te verbeteren. De OESO voorspelt wel dat de economische groei voor een langere periode lager zal blijven dan vroeger het geval was. Tegen die achtergrond groeit het gevaar dat landen terugvallen op protectionisme om bepaalde nadelen van de internationale economie te counteren. De Amerikaanse president Trump lijkt die weg alvast ingeslagen te zijn.

 

Protectionisme is een houding van muren bouwen, in plaats van problemen aan te pakken

 

Kiezen voor voordelen van internationale handel
Protectionistische maatregelen kunnen echter leiden tot een handelsoorlog die het multilaterale handelssysteem zwaar onder druk zet. Niemand wordt daar beter van. Protectionisme is een houding van muren bouwen, in plaats van problemen aan te pakken. We moeten een andere richting uit, waarbij we de voordelen van het internationale handelssysteem behouden. Een heropening van de TTIP-onderhandelingen, bijvoorbeeld is een eerste stap naar een uitgebreidere internationale samenwerking.

Sociale dumping vermijden
De negatieve bijwerkingen van de globalisering moeten tegelijk actief aangepakt worden. We nemen de vrees die bij werknemers bestaat, serieus. De vrees dat hun jobs zullen verdwijnen ten voordele van gedetacheerde werknemers uit andere Europese landen, die onder de wettelijke minimumvoorwaarden willen werken. Het probleem moet worden aangepakt op het niveau van de Europese Unie. België trekt actief aan de kar om de detacheringsregels zo aan te passen dat sociale dumping wordt bemoeilijkt.

Economische innovatie onontbeerlijk
Daarnaast moet je als land economisch innoveren om met de nieuwe omstandigheden om te gaan. België kent bijvoorbeeld een achterstand op het vlak van e-commerce. In 2016 deed 57 procent van de Belgen minstens één online aankoop. In Duitsland en Frankrijk was dat maar liefst 74 procent. In België wordt buitenproportioneel veel bij buitenlandse online winkels aangekocht. Een van de verklaringen daarvoor is dat onze arbeidswetgeving niet aangepast was aan de omstandigheden van de e-commerce, waarin er veel nachtwerk is. In het kader van de wet wendbaar en werkbaar werk is nachtwerk in de sectoren van e-commerce nu toegelaten. Verdere verbeteringen zijn nog mogelijk, zoals een lastenverlaging.

Vruchtbare strategie
Protectionisme echter, probeert mondiale problemen nationaal op te lossen. Het is een strategie van quarantaine die niet werkt. Wie zich afsluit van de rest van de wereld verliest de zin om te innoveren en verliest de hefbomen om samen te werken en nieuwe welvaart te creëren. Internationale samenwerking en lokale innovatie is een strategie die voor iedereen veel meer vruchten afwerpt.