Hoe mooi je businessidee ook is, uiteindelijk staat of valt bijna iedere onderneming bij het al dan niet verkrijgen van een krediet. Maar hoe zorg je ervoor dat jouw fantastische bedrijfsplan uiteindelijk de investering krijgt die het nodig heeft?

Er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden. Net zo in het ondernemerswereldje. Uiteindelijk is iedere ondernemer en onderneming uniek en bestaan er verschillende manieren om een business te starten en specifiek om het benodigde krediet te verkrijgen. Er zijn echter wel degelijk een aantal universele eisen waaraan voldaan moet worden.

Stappenplan voor starters
Een van die eerste eisen is jezelf informeren en laten adviseren door verschillende ervaringsdeskundigen en experts in de materie. Je kunt bijvoorbeeld  advies zoeken bij het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (Vlaio), dat de nodige hulpmiddelen voor starters ontwikkelde. Op hun site legt een zevenstappenplan uit hoe startende ondernemers te werk zouden kunnen gaan.

Een goed en rendabel idee
En je vindt verderop op de website ook een template voor een ondernemingsplan, net als uitleg over verschillende kredieten en subsidies. “Sommige van die zaken kunnen lastig zijn voor mensen”, weet Karien Deboosere van het Vlaio. Zij adviseert startende ondernemers over subsidies en financieringen via de overheid. “Een goed onderbouwd ondernemingsplan schrijven is niet gemakkelijk. Maar het is wel van groot belang om een krediet los te krijgen bij een bank. Je moet een goed idee hebben, dat rendabel is.

 

Een goed ondernemingsplan schrijven is niet makkelijk, maar wel van groot belang om een krediet los te krijgen bij een bank Katrien Deboosere

 

Nieuw bedrijf, nieuwe aanpak
Een financiering komt er dus niet zomaar. Dat weten ook Stijn Geeraets en Maarten van Gool die vorig jaar, samen met Serge Hannecart hun bedrijf Fosbury & Sons opstartten in de voormalige Electrabel-toren aan het Antwerpse Albertpark. Fosbury & Sons is een nieuw soort werkomgeving waarin freelancers en bedrijven komen werken, vergaderen en netwerken. Het drietal koos voor een wat lossere aanpak om uiteindelijk hun droom te verwezenlijken.

Richtlijnen als checklist
“Om eerlijk te zijn, hebben wij aanvankelijk niet te veel naar de richtlijnen van het Vlaio of welke organisatie dan ook gekeken”, vertelt Van Gool over de opstart van hun bedrijf. “Alles is zeer organisch gegroeid”, vult Geeraets aan. “Die richtlijnen van het Vlaio hebben wij eerder achteraf, als een soort checklist gebruikt, omdat we de info wel konden gebruiken.”

Onderzoek leidt tot plan
Bijvoorbeeld de manier waarop de financiering van hun project uiteindelijk tot stand gekomen is. Op het moment dat die rondkwam, waren zij al ruim een jaar bezig met het onderzoeken van de haalbaarheid en mogelijkheden van hun idee van een moderne, open en flexibele werkruimte. Al dat werk leidde uiteindelijk tot het ondernemingsplan. “Maar op dat moment waren wij niet bezig met dat plan, of het loskrijgen van financiering”, vertelt Van Gool. “Op dat moment waren wij vooral bezig met ons idee en de haalbaarheid daarvan. Wij wilden een succesvol concept hebben.”

 

Het belangrijkste is vertrouwen hebben in het idee, een goed team verzamelen en dan zoveel mogelijk informatie inwinnen Maarten van Gool

 

Betrek investeerders in je plannen
In essentie is dat natuurlijk wel wat het ondernemingsplan uiteen moet zetten, dus onbewust waren Van Gool en Geeraets daar al volop mee bezig. Met hun idee trokken ze vervolgens naar de bank met de vraag wat zij nu eigenlijk nodig hadden om hen te overtuigen van hun concept. “Het is heel belangrijk om investeerders te betrekken bij de plannen”, zegt Van Gool. “Ze moeten mee zijn. In plaats van met bevende handjes een ondernemingsplan te overhandigen bij de eerste ontmoeting, vonden wij het beter om eerst een gesprek aan te gaan en aan de hand daarvan een ondernemingsplan op te stellen om hen te overtuigen.”

Gebruik je netwerk
Of ze nog een tip hebben voor ondernemers die naar de bank gaan? Van Gool: “Gebruik je netwerk. Aanvankelijk hebben we de gewone weg bewandeld, via een algemeen telefoonnummer. Dat werkte niet. Nadat we via ons netwerk bij mensen binnen de bank terechtkwamen, ging alles veel vlotter.” De bank ging uiteindelijk mee in het verhaal van Geeraets, Van Gool en Hannecart en investeerde.

Onderschat eigen inleg niet
De helft van hun budget van ruim een half miljoen euro kwam van de bank, de rest investeerde het trio zelf en dat is belangrijk. Deboosere: “Op die manier toon je aan dat je zelf gelooft in het idee. Minstens tien procent, maar vaker tussen de twintig en veertig procent, zou eigen inleg moeten zijn.”

Begin met vertrouwen
Bij Fosbury & Sons werd die verdeling fifty-fifty, mede vanwege het feit dat zij een voor België nieuw concept gingen verkopen. Als het bedrijf iets aantoont, dan is het wel dat er meerdere mogelijkheden zijn om te starten “Het belangrijkste volgens mij is vertrouwen hebben in het idee, een goed team verzamelen en dan zoveel mogelijk informatie inwinnen”, aldus Van Gool. “Dat krediet komt daarna wel.”