De horizon is zo ruim als je hem zelf maakt. Wijsheid van Koen Van der Scheaghe van Vlamingen in de Wereld. Dat geldt voor iedereen en zeker voor internationale ondernemers. Iedereen concurreert met elkaar, zowel bedrijven als individuele talenten. Globality is de term die de lading misschien het beste dekt.

Hoewel de globalisering een stille transformatie is, die al vijf eeuwen aan de gang is, kunnen we de mondiale dynamiek vandaag beschouwen als een game changer. Op zoek naar internationale groei, kent waardecreatie geen grenzen. Ofschoon internationaliseren getuigt van slim en gedreven ondernemerschap, gaan bedrijven steeds vaker mondiaal uit noodzaak. Ze zoeken proactief de opportuniteiten voor hun producten. Ondernemers trekken naar China en India vanuit marktoogpunt en niet louter in functie van schaalvergroting.

Afwachten = verliezen
De enorme vooruitgang en het perspectief in onder meer Azië geeft Europese ondernemingen een boost. De defensieve modus wordt verlaten. Een gigantische potentiële markt betekent wel dat je hiervoor producten en diensten moet ontwikkelen. Dat maakt ondernemen spannender, dynamischer en interactiever. De verwevenheid van de continenten is een feit door de digitale en financiële globalisering. Strategie en uitvoering zijn met elkaar verknoopt. Je kunt geen initiatief nemen en vervolgens afwachten of er geld mee te verdienen valt. Het gaat veel sneller.

 

Ons land kent een groeiende diaspora van stille en vaak onbekende kampioenen

Internationale ervaring
Samen met het ondernemerschap migreren ook de professionele opportuniteiten. Er wordt vaker en sneller internationaal gependeld. Ondernemers geven vaak sleutelposities aan expats. Die stellen zich open en laten zich door vreemde culturen gewillig uit evenwicht brengen. Vanaf de eerste rij ervaren zij dat de angst voor de globalisering meestal is ingegeven door een gebrek aan internationale ervaring. Clichés over het buitenland zijn er voldoende en hoe waar ze ook mogen zijn, het buitenland lonkt en lokt.

 

globalisering

 

Stille kampioenen
Ons land kent een groeiende diaspora van stille en vaak onbekende kampioenen: internationale ondernemers van eigen bodem en uitgezonden managers aan het roer van buitenlandfilialen. Deze groep vormt een fantastisch kapitaal aan internationale relaties.

Keuzes vragen lef
Vlaamse bedrijven vinden de weg naar het buitenland. Ondernemen zonder grenzen doen ze door op te vallen, door in een nichemarkt tot de wereldtop te behoren bijvoorbeeld. Zij gaan met hun product wereldwijd de markt op. Keuzes maken stimuleert om uit te blinken en daar is lef voor nodig. En met hun doorzettingsvermogen ageren ze op ambities die gefnuikt kunnen worden. Want ook vanuit de groeilanden wordt in concurrentie getreden met Vlaamse bedrijven, zowel op hun vertrouwde exportmarkten, als in de nieuwe groeimarkten.

Spreidstand tussen continenten
Hoewel de lofzang op de globalisering vandaag unisono klinkt, manifesteert zich tegelijkertijd een groeiend streven naar lokale verankering: met de voeten stevig in de Vlaamse klei, maar de armen wijd uitgeslagen. De spreidstand tussen verschillende continenten, bevalt een groeiende groep landgenoten. Het andere boezemt hen minder angst in en de buitenlandervaring wordt een microbe, als ondernemer, maar zeker ook als mens.