In samenwerking met

Koen Kennis, schepen voor mobiliteit, financiën, middenstand, toerisme en binnengemeentelijke decentralisatie, stad Antwerpen

Grondstoffen worden steeds schaarser en het aantal gebruikers steeds groter. Daarom moeten we inzetten op nieuwe technologieën die deze beperkingen overstijgen, om zo onze toekomstige welvaart te verzekeren. Ik geloof zeer sterk dat we als mensheid oplossingen zullen vinden om onze planeet in goede baan te houden. Cleantech kan hierbij een antwoord bieden op deze uitdaging.

Clean Technology
Cleantech of Clean technology is een verzamelnaam voor technologieën die toelaten de dingen energie- en grondstof-efficiënt te doen. Dit komt onder andere concreet neer op het hergebruik van materialen en het zuinig omspringen met energie. Bovendien wordt ook de omgeving en het milieu dankzij deze technologieën zo min mogelijk belast.

Evolutie in economisch model
Cleantech wijzigt ons economisch model fundamenteel. Van de conceptie van producten, over de productie tot wellicht distributie en gebruik, maar ook recyclage en hergebruik. Dat wil zeggen dat alle bestaande bedrijven een transitie zullen moeten ondergaan om zich aan te passen aan dit nieuwe model en de nieuwe processen. Dat wil ook zeggen dat nieuwe bedrijven en businessmodellen zullen ontstaan en dat bedrijven die de transitie missen, geleidelijk aan zullen verdwijnen. Antwerpen en Vlaanderen staan klaar om deze transitie op te pakken, dankzij onze goed opgeleide mensen en het innovatieve ondernemerschap van onze burgers.

 

Nieuwe bedrijven en businessmodellen zullen ontstaan en bedrijven die deze transitie missen, zullen geleidelijk aan verdwijnen

 

Antwerpen als gaststad
Een stap in de goede richting wordt gezet in 2018. Antwerpen is dan gaststad van het EU Cleantech Forum 2018. De keuze voor Antwerpen, en Vlaanderen, ligt voor de hand. Enerzijds is Antwerpen de ankerlocatie van Europa’s belangrijkste (petro-)chemische cluster. Anderzijds bruist het van vernieuwingen in onze regio: cleantech, duurzame chemie en circulaire economie zijn strategische groeisectoren voor Antwerpen en Vlaanderen. Zo hebben bijvoorbeeld Kebony, FRX Polymers en Avantium de voordelen ontdekt van co-siting in Europa’s belangrijkste chemische cluster ontdekt. Bovendien heet Antwerpen jonge ondernemers welkom om hun innovatieve ideeën en producten te testen in ons living lab. Denk maar aan het City of Things-concept en de e-Mobility-plannen die we hier ontwikkelen.

Internationale topbijeenkomst
In onze regio zijn ook belangrijke onderzoekscentra actief, zoals VITO, dat zich exclusief focust op cleantech en duurzame ontwikkelingen, en dat ook wereldwijd actief is. Momenteel zijn ze de grondlegger van Vlaanderen’s eerste geothermisch gekoppelde warmtenet, en men broeit daar al op volgende innovaties. Het zijn net die dingen waarmee we, samen met de initiatiefnemer Flanders Cleantech Association (FCA) en andere partners, zoals de Amerikaanse partnerorganisatie Cleantech Group konden overtuigen om het Forum in Antwerpen te organiseren. We zijn dan ook zeer tevreden dat we deze internationale topbijeenkomst hier kunnen verwelkomen.