kathy-van-crombruggen-ondernemen-is-levenslang-leren

In samenwerking met
Kathy Van Crombruggen, 
communicatiemanager van Background Educations

Creativiteit en innovatie zijn de belangrijkste voorwaarden voor het behoud van ons huidige welvaartsniveau en voor verdere ontwikkeling. Dat geldt zeker ook binnen ondernemingen.

Ondernemers moeten zich voortdurend aanpassen en bijleren om succesvol te blijven. En niet alleen zij, maar ook hun medewerkers en alle leden binnen organisaties, die op zich  gespecialiseerde kenniscentra zijn. Investeren in opleidingen maakt inherent deel uit van een goed personeelsbeleid. De hoge participatie aan het volwassenenonderwijs vandaag is vooral te danken aan het goed uitgebouwde formele overheidsaanbod. De statistieken impliceren namelijk dat het bedrijfsleven nog tekortschiet wat betreft het opleiden van werknemers. Nochtans is dit een cruciale factor om mensen te motiveren.

Verhoogde betrokkenheid en inzetbaarheid
De psychologie van het leren heeft de laatste decennia tot heel wat interessante nieuwe inzichten geleid en ook de theorieën over prestatiemotivatie bieden meer begrip over wat mensen drijft om iets te verwezenlijken. Door mensen te laten participeren aan opleidingsprogramma’s die ze zélf relevant vinden en die aansluiten bij hun eigen zelfconcept, verhoogt niet alleen hun betrokkenheid bij de organisatie, maar ook hun bredere inzetbaarheid. Bovendien worden mensen in hun keuze naar een opleiding vooral gedreven door de vraagstukken waarmee ze geconfronteerd worden in hun dagelijkse leven, op de werkvloer of in het gezin.

 

Off-the-job leren heeft een rechtstreeks positief verband met on-the-job performantie

 

Zelfontplooiing in flexibel jasje
Bij levenslang leren moeten bedrijven dus niet alleen denken aan technische en instrumentele opleidingen, maar ook aan opleidingen zoals psychologie, filosofie en antropologie. Die zouden dan moeten worden aangeboden in een flexibel jasje, in het kader van zelfontplooiing en individuele aspiraties. Out of the box thinking is dus een basisvoorwaarde voor het succesvol implementeren van vorming binnen organisaties.

Zorg voor stimulerende werkomgeving
Een bedrijf is innoverend en activerend wanneer het zijn werknemers stimuleert om bij te leren buiten het klassieke werkplekleren en over actuele thema’s, zoals bijvoorbeeld duurzaamheid. Een dergelijke stimulerende werkomgeving die individuele behoeften in rekening brengt, heeft een positieve impact op de prestaties en het welbevinden van de medewerkers. De individuele leerinspanningen van werknemers zijn daarenboven niet alleen een persoonlijke zaak: de toepassing en het delen van up-to-date kennis op de werkvloer is een absolute meerwaarde voor de organisatie als geheel.

Off-the-job versus on-the-job
Off-the-job leren heeft dus een rechtstreeks positief verband met on-the-job performantie.
Het is mogelijk om mensen intrinsiek te motiveren om opleidingen te volgen die een persoonlijke én een professionele verrijking betekenen. Dat vergt ook een innovatieve aanpak van opleidingsverstrekkers. Een flexibel aanbod op maat van mensen met een drukke job, is uiterst belangrijk. We houden niet van de schoolse aanpak met stress, faalangst of examens. We kiezen voor een volwassenere benadering met certificaten die gelden als bewijs voor de leerparticipatie. Leerplezier is dan ook het toverwoord dat we willen benadrukken. Veel plezier bij het le(z)(r)en van deze bijlage.